11 mei 2007 door Frea Kruisinga

Is een griepprik zinvol voor een kind met een afweerstoornis? (3 jr)

Ons zoontje (nu 3 jaar en 2 mnd) heeft sinds zijn geboorte een zeldzame afweerstoornis en waarschijnlijk komt hij in aanmerking voor een griepprik.

Nu vraag ik me af of hij nog wel afweer opbouwt tegen griep als hij een griepprik krijgt. Ook lijkt het me wel belangrijk dat hij zelf afweer opbouwt en dat dat niet door een prikje gedaan wordt.

Antwoord

Om te beginnen moet ik een mogelijk misverstand uit de weg ruimen. Misschien heb ik uw laatste zin verkeerd begrepen, maar een griepprik is juist bedoeld om ervoor te zorgen dat het lichaam aangespoord wordt om zichzelf te gaan beschermen. Dat werkt als volgt.

De griepprik bevat onschadelijk gemaakte stukjes van de griepvirus. Na het toedienen van het vaccin reageert het afweersysteem hierop door het maken van afweerstoffen. Er wordt dus afweer opgebouwd tegen het griepvirus (of eigenlijk: de varianten van het griepvirus die er in het toegediende vaccin zitten).

Het lichaam wordt dus actief aan het werk gezet om afweerstoffen te maken. Uiteraard gebeurt dit ook als je daadwerkelijk besmet wordt met het griepvirus, en je dus echt de bijbehorende griep krijgt. In dat geval heb je echter te maken met het volledige (niet kunstmatig aangepaste) virus, waar je heel erg ziek van kunt worden. En dat is nu precies wat kan worden voorkomen door het op tijd toedienen van het griepvaccin.

Maar nu de eigenlijke vraag, namelijk of het eigenlijk wel zin heeft om zo'n griepprik toe te dienen als er al sprake is van een afweerstoornis. Je zou je immers kunnen afvragen of die aansporing om het afweersysteem in werking te stellen wel werkt.

Helaas kan ik die vraag niet beantwoorden, omdat ik niet weet om wat voor stoornis het gaat en wat de ernst daarvan is. Ik raad u dus aan om met de behandelend arts (degene die de afweerstoornis behandelt) te bespreken of uw zoon in staat zal zijn om goede afweerstoffen te maken na toediening van het griepvaccin.

Lees ook: