26 april 2004 door Lissy de Ridder

Is paardrijden slecht voor het bekken van een jong kind? (7 jr)

Sinds vorige week heeft mijn ex-partner, onze 7 jarige dochter op paardrijles ingeschreven. Zij heeft inmiddels haar eerste les gehad en vindt het erg leuk.

Ikzelf vind haar voor het paardrijden veel te jong. Verschillende maneges in onze buurt beginnen ook pas met les op 8-jarige leeftijd en kijken daarbij ook dan nog naar de lengte en de bouw van het betreffende kind.

Ik hoor van verschillende kanten dat het niet goed voor de ontwikkeling en groei van haar bekken is. Ze gaat (tot nu toe) gelukkig maar 1x per week een half uur.

Verder heb ik mij ook laten vertellen dat kinderen op die leeftijd niet voldoende kracht hebben om onverwachte bewegingen van een paard op te vangen en daardoor vaker vallen, met vervelende gevolgen van dien.

Mijn ex zegt navraag te hebben gedaan bij de huisarts, die hem verzekerde totaal geen bezwaar te maken. Dat was voor hem voldoende om haar toch in te schrijven. Wat is uw mening in deze?

Antwoord

De startleeftijd voor paardrijles die vaak gehanteerd wordt, is 6 jaar. Vóór deze leeftijd zijn kinderen meestal niet in staat de instructies te begrijpen en uit te voeren. Daarbij moeten kinderen kunnen begrijpen dat een paard een vluchtdier is, wat consequenties heeft voor de manier waarop je ermee omgaat. Onverwachte bewegingen kunnen een schrikreactie bij het paard uitlokken.

De groei en de ontwikkeling van een kind worden niet negatief beïnvloed door paardrijden. Integendeel. Het is gezond en zal onder andere het evenwichtsgevoel en de coördinatie van het kind bevorderen. Het bekkenprobleem dat u noemt is in ieder geval niet aan de orde.

Ongeacht de leeftijd kan iemand die paardrijdt er altijd afvallen. Kleine kinderen rijden overigens meestal op kleine pony's, waardoor ze niet van grote hoogte vallen. Verder zijn kleine kinderen over het algemeen minder bang en meer flexibel, waardoor ze zich juist minder bezeren bij een eventuele val.

Wel is het natuurlijk verstandig om de adviezen over veilig paardrijden goed op te volgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er goede rijkleding en een goed passende cap gedragen moeten worden. Een groot deel van de maneges in Nederland heeft inmiddels een speciaal veiligheidscertificaat. Om dit te verkrijgen moet de manege aan allerlei veiligheidseisen voldoen.

Kortom: het is geen enkel probleem dat uw dochter paardrijdt. Laat haar lekker genieten!