12 september 2008 door Nanny Gortzak

Kan ik met Domperidon mijn kolfproductie verhogen? (6 mnd)

Sinds ik weer begonnen ben met werken, heb ik het idee dat mijn melkproductie is afgenomen. Tijdens mijn werk (op een kinderdagverblijf) kolf ik de melk af. De hoeveelheid varieert van 70 ml tot 90 ml per keer, terwijl mijn zoon (6 maanden en ruim 8 kilo!) makkelijk 180 ml om de 4 uur drinkt (dit krijgt hij tijdens mijn werkdagen).

Nu is het zo dat hij tijdens mijn 'thuisdagen' niet meer genoeg lijkt te hebben aan mijn borstvoeding. Hij is snel 'klaar', maar niet tevreden. Vaker aanleggen en/of kolven lijkt de productie niet omhoog te brengen.

Het is frustrerend om te zien dat mijn zoon niet genoeg lijkt te hebben en het is ook frustrerend dat de kolfproductie maar de helft is van wat het zou moeten zijn (voor een volledige voeding). En dat terwijl ik toch heel gemotiveerd ben!

Nu heb ik gelezen over het middel Domperidon. Dat zou de melkproductie verhogen. Ik begrijp dat het middel officieel voor een andere kwaal te gebruiken is en in sommige informatie staat dat het beter niet te gebruiken is in combinatie met borstvoeding, terwijl ik er over gelezen heb op een borstvoedingssite.

U begrijpt het al: wat is wijsheid? Kan ik het veilig uitproberen om mijn melkproductie te proberen te verhogen of is dit juist onverstandig?

Ik zou heel graag de borstvoeding volledig vol willen houden tot minimaal een jaar. Dat betekent dat ik graag tips en/of informatie over Domperidon zou krijgen. Alvast hartelijk dank.

Antwoord

Of Domperidon in uw geval veilig is, kan ik helaas niet zeggen. Op zich is het een veilig middel, maar er kunnen situaties zijn waarin een voedende vrouw geen Domperidon mag nemen. Bijvoorbeeld als ze een verhoogd prolactine-gehalte heeft. Als u overweegt om dit middel te gaan gebruiken, dan moet u dat dus bespreken met een arts of een lactatiekundige bij u in de buurt.

Maar voor u daaraan begint, zou ik toch willen adviseren om eerst te kijken hoe ver u komt zónder medicatie.

Melkbehoefte

Wanneer een moeder minder melk bijeen kan kolven dan de baby drinkt in de tijd dat zij werkt, dan wordt al gauw aangenomen dat de kolfproductie te laag is. Ook in uw geval is de opbrengst, 90 ml, de helft van de flessen die uw zoon drinkt. De vraag is of dat wel zo erg is.

Allereerst moet je kijken hoe groot de dagelijkse melkbehoefte is. Tot ongeveer 2 maanden kun je uitgaan van ongeveer 150 ml per kg lichaamsgewicht. Dat totaal deel je dan door het aantal voedingen per dag, zodat je ongeveer weet wat je kind per voeding aan afgekolfde melk zou moeten drinken.

Uw zoon is echter al 6 maanden. Dan kun je globaal uitgaan van de maximale hoeveelheid melk die de gemiddelde baby drinkt. Stel dat dat ongeveer 900 milliliter is. Dan heeft uw zoon overdag op een werkdag (van iets meer dan 8 uur, inclusief reistijd) niet meer dan 300 tot 350 milliliter nodig. Dat zouden twee flessen van ongeveer 180 milliliter kunnen zijn, maar ook drie flessen van 100 milliliter plus nog een klein flesje.

Meer drinken dan berekend

Soms willen baby's (veel) meer drinken dan de uitgerekende hoeveelheid. Dat kan allerlei oorzaken hebben.

  • Het kan bijvoorbeeld zijn dat de oppas (of crèche-leidster, etc.) sterk gericht is op het leegdrinken van de fles, en dat ze het drinken van een baby die borstmelk krijgt, vergelijkt met het drinken van een baby die kunstmatige zuigelingenvoeding krijgt.
  • Een andere mogelijkheid is dat de speen een te groot gaatje heeft, waardoor de melk te snel vloeit. De werkelijk benodigde hoeveelheid drinken is dan al op, nog voordat de baby een voldaan gevoel heeft, waardoor hij meer wil drinken dan eigenlijk nodig is. Er wordt dan al gauw meer melk aangeboden om de baby tevreden te houden.
  • Tenslotte speelt ook de houding waarin de baby gevoed wordt, een rol. Een fles die verticaal staat, zal sneller leegstromen dan een fles die bijna horizontaal wordt gehouden. In het laatste geval moet de baby zelf meer moeite doen om de melk te drinken, wat de zuigbehoefte bevredigt en de fles langzamer leeg doet gaan. Tegen de tijd dat de melk op is, voelt de baby zich tevreden.

Een en ander kan ertoe leiden dat een baby overdag, als de moeder er niet is, het merendeel van de melk krijgt die hij per dag nodig heeft. Dat is voor een jonge baby eigenlijk niet juist. Als een moeder gedurende 8 uur van huis is, zou de baby in die periode ongeveer 1/3 van zijn dagelijkse behoefte aan melk moeten krijgen. U kunt dus om te beginnen nagaan welk deel van de hoeveelheid dagelijkse melk uw zoon binnenkrijgt wanneer u werkt.

Bijbehorende maatregelen

De bovenstaande factoren leiden tot de volgende maatregelen:

  • zorg dat degene die de baby voedt, een goede speen gebruikt, die de melk niet te snel laat stromen;
  • geef de juiste hoeveelheid melk mee, gebaseerd op de behoefte van uw kind en het aantal uren dat u hem niet zelf kunt voeden;
  • geef instructies over hoe de fles gegeven moet worden, met de fles zo veel mogelijk horizontaal zodat er net geen lucht in komt.

En verder: als uw zoon al vast voedsel eet, laat dit dan geven tijdens uw afwezigheid. De behoefte aan melk wordt daardoor minder en dat verkleint de stress rond het kolven.

Melkproductie verhogen

Het kan natuurlijk zijn dat u écht te weinig kolft. In dat geval kunt u het volgende proberen, ter verhoging van de melkproductie.

Voed uw zoon zodra hij wakker wordt. Daarna gaan jullie beiden aankleden, eten, tandenpoetsen, etc., en maakt u de spullen voor de dag klaar. U kunt dan nogmaals voeden, of, indien uw zoon niet geïnteresseerd is, alvast een keer kolven.

Als u uw zoon naar een oppas of crèche buiten de deur brengt, dan kunt u daar nogmaals even voeden.

Zodra u op uw werk bent, doet u een korte kolfsessie. Vervolgens na 3 uur nogmaals, en 3 uur later weer.

Na werktijd probeert u zo snel mogelijk uw zoon te voeden. Vervolgens voedt u normaal, maar u kunt proberen in de avond een uur na de laatste voeding nog eens extra te kolven.

Borstvoedingsvakantie

Stress over de kolfopbrengst kan tot een negatieve spiraal leiden. Daardoor wil het toeschieten niet goed lukken, met minder melk als gevolg, waardoor de stress nog verder toeneemt, enzovoorts. En net zoals een gewone vakantie heilzaam kan werken bij werk-stress, zo kan een 'borstvoedingsvakantie' heilzaam werken bij kolf-stress. Dat gaat als volgt.

U kunt proberen uw productie een boost te geven door een aantal dagen de tijd te nemen om veel te voeden, veel huid op huid contact te hebben met uw baby, goed te eten en te drinken, en goed te rusten. Bij het voeden zelf biedt u per voeding elke borst meerdere keren aan. Daarnaast kunt u gebruik maken van borstcompressie om de borsten beter te legen, en zo uw zoon meer en vettere melk te laten drinken, zodat hij hopelijk iets meer tevreden is.

Succes ermee!