Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

16 mei 2003 door Lya Mac Donald

Kan ik protesteren tegen de kostendeling?

Ons zoontje van 2 jaar zit op een kinderdagverblijf. Zelf zijn wij een werkende vader en moeder. Nu worden wij vanaf januari 2003 geconfronteerd met prijsverhogingen van allerlei zaken, zoals de stijging van de personeelskosten.

De laatste prijsverhoging is van de CAO waaronder de moeder valt. Deze stelt een kostendeling voor. De werkgever van de vader doet niet mee met deze kostendeling, zodat het op onze tafel komt.

Ik word in feite voor het blok gezet. Kan ik dit allemaal maar over me heen laten komen? Is hier controle over?

Antwoord

De door uw werkgever ingevoerde kostendeling tussen ouders loopt vooruit op de regeling die is voorgesteld in de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK). De invoering van deze wet is onlangs opnieuw uitgesteld, nu tot 2005.

In de WBK wordt geregeld dat als één van de werkgevers geen bijdrage levert, dit door de overheid gedeeltelijk gecompenseerd wordt. Maar zolang de wet nog niet is ingevoerd, bestaat er helaas geen recht op die compensatie.

Mogelijk komt er zelfs een verplichting voor werkgevers om bij te dragen in de kosten van kinderopvang. Daarvoor is echter druk vanuit de Tweede Kamer nodig. Op dit moment staat het de CAO-partijen nog steeds vrij om naar eigen goeddunken regelingen af te spreken.

Uw eerste stap zou dus moeten zijn om uw beklag te doen over deze wijziging bij de partij die uw CAO heeft afgesloten (uw vakbond of uw eigen ondernemingsraad). Uw man kan hetzelfde doen bij de partij die zijn CAO heeft afgesloten.

Overigens heeft u misschien nog recht op belastingaftrek voor het deel dat u zelf betaalt. U kunt dat als volgt nagaan:

  • ga naar www.belastingdienst.nl
  • kijk bij Verandering in uw situatie in 2002
  • selecteer: Als u... kinderopvang heeft