Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

14 augustus 2019 door Frans Baars

Mag de ex van mijn vriend zomaar verder weg gaan wonen?

Mijn vriend is enkele jaren geleden gescheiden van zijn toenmalige vrouw, waar hij kinderen mee heeft. Ze is toen een stuk verder weg gaan wonen, terwijl dit niet volgens afspraak was. Mijn vriend is hier toen mee akkoord gegaan, om de goede vrede te bewaren. Nu wil ze bij haar nieuwe vriend gaan wonen, die nog verder van ons af woont, wat het contact tussen mijn vriend en zijn kinderen niet ten goede komt en waardoor hij meer tijd en kosten voor benzine kwijt is om de kinderen te halen. Wij willen hier niet mee akkoord gaan. Mag zij zomaar verhuizen?

Antwoord

Om alle argumenten en belangen te wegen is de eerste stap dat de gescheiden partners met een mediator de discussie gaan voeren. Vaak is dit ook zo in het convenant beschreven.

In de praktijk is een verhuizing waarbij een contactregeling/omgangsregeling wordt veranderd een veel voorkomende kwestie. Het leven staat niet stil na de scheiding. Er kunnen bij beide ouders nieuwe omstandigheden ontstaan die het verhuizen redelijk maken. Juridisch uitgangspunt is dat het verhuizen op zichzelf ieders eigen keuze is. Punt van discussie is in hoeverre de verhuizing de belangen van de andere ouder en zelfs de belangen van de kinderen schaadt. Hierbij is het zoeken naar een compromis verstandig.

De verhuizing heeft bij de vraagsteller gevolgen voor tijd en gemak (langer rijden en minder gemakkelijk extra rijden) en kosten (meer benzine). Het is redelijk dat de "verhuizer" hier in compenseert. In juridisch opzicht zijn kosten die worden gemaakt voor het reizen relevant bij een berekening van kinderalimentatie. Het is bij een juridische strijd over het "recht op verhuizen" in elk geval een belangenafweging die de rechter maakt. Of het aantal kilometers verder rijden uiteindelijk een verhuizing onmogelijk zal maken, gezien de belangen van de vader in deze, is de vraag. Hier is verder onderzoek voor nodig door de rechter.

Of in het beschreven geval verhuizen nu mag of niet mag is dus niet zo eenvoudig te beantwoorden.

Heb jij ook een vraag over scheiding, co-ouderschap of een samengesteld gezin? Mail je vraag naar [email protected] en wij sturen je vraag door naar een van onze professionals uit het scheidingsteam.