30 april 2019 door Lianne van Lith

Mijn ex houdt mijn kinderen bij mij weg

Ik ben een vader van 38 jaar en heb 2 jonge zoons van 3,5 en 1,5 jaar. Mijn partner en ik zijn nu uit elkaar en ik heb mijn kinderen nu al ruim 6 maanden niet meer gezien. (On)bewust houdt zij de kinderen bij mij vandaan. Ter info: er heeft geen mishandeling of wat dan ook plaatsgevonden tussen ons of met de kinderen etc. Dat wel even uit de wereld :)

Ze worden gewoon bij mij weggehouden en pijn is ondraaglijk. Had mijn zoontje van 3,5 aan de lijn en die barstte in huilen uit toen hij mij eindelijk mocht spreken. Hij mist mij enorm en ik mijn kinderen ook.... Mijn vraag is wat ik kan doen om mijn kinderen weer te zien en waar ik terecht kan voor hulp?

Antwoord

Het is goed dat u ondersteuning zoekt. Er zijn in Nederland veel kinderen die door de scheiding het contact met een van hun beide ouders kwijtraken. Daarom is het belangrijk om aan te geven dat u contact met de kinderen wilt onderhouden en voor hen wilt blijven zorgen, ondanks de relatiebreuk met uw partner/ de moeder van jullie kinderen.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) stelt onder meer dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind (artikel 18), dat een kind recht heeft zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd (artikel 7) en dat een kind van gescheiden ouders het recht heeft om op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden (artikel 9 lid 3). Problemen tussen ouders mogen niet in de weg staan aan het recht van het kind om beide ouders te kennen en met beide contact te hebben. Dit geldt ook voor uw kinderen.

Daarnaast speelt dat het voor gehuwde en geregistreerde ouders verplicht is om een ouderschapsplan op te stellen als het huwelijk/ de relatie wordt verbroken. Eén verplicht onderdeel uit het ouderschapsplan is hoe u samen de zorg en opvoeding van de kinderen verdeelt. Andere verplichte onderwerpen zijn: hoe u elkaar als ouders informeert over belangrijke onderwerpen en hoe u voorziet in de kosten van de kinderen. Daarnaast kunnen andere afspraken worden  opgenomen. Als u met de moeder van de kinderen gehuwd bent, dan zal de rechter een ouderschapsplan nodig hebben, naast het echtscheidingsconvenant, alvorens de scheiding uit te spreken.

Als u de kinderen heeft erkend, maar geen gezag over hen heeft dan hebben zij in principe evengoed recht op contact met u.

Het is altijd raadzaam om eerst te proberen om samen met de moeder tot oplossingen te komen. Mocht dat niet lukken dan kunt u een beroep doen op een MfN-Registermediator/ Familiemediator om samen met deze professional aan tafel te gaan. Ook kan een familierechtadvocaat behulpzaam zijn voor gezamenlijke gesprekken met u en de moeder. Als de moeder niet met u in gesprek wil dan kunt u zich laten bijstaan door een familierechtadvocaat om zo toch tot afspraken te komen of om de situatie voor te leggen aan een rechter.

(Wil jij ook een vraag stellen aan iemand uit ons Scheidingsteam? Mail ons jouw vraag!)