8 oktober 2004 door Nanny Gortzak

Mijn melkproductie is afgenomen en mijn kind groeit niet goed. Wat moet ik doen? (11 wkn)

Mijn zoontje van 11 weken krijgt de laatste weken naar mijn gevoel steeds minder melk binnen en komt ook steeds minder bij (nog geen 100 gram op 14 dagen).

Hoewel ik niet het gevoel heb dat hij te weinig plast, lijkt mijn melkproductie wel sterk afgenomen te zijn. Nu heb ik nooit echt een zeer grote melkproductie gehad. Het is maar enkele malen voorgevallen dat hij 's morgens maar één borst leegdronk, of dat mijn andere borst een klein beetje lekte terwijl hij aan de ene dronk. Mijn borsten hebben ook nooit gelekt uit zichzelf, ook niet als hij later om zijn voeding kwam.

Maar de laatste tijd is de productie nog sterk verminderd. Na de ochtendvoeding om 6 uur kan ik nog geen 10 cc afkolven. En vanaf de derde voeding (om 12 uur) heeft hij duidelijk niet meer genoeg en dat vermeerdert in de loop van de dag. Hij drinkt zes keer per dag (om 6, 9, 12, 16, 18 en 19 uur, maar na de middag eigenlijk niet meer op vaste tijdstippen). Vroeger dronk hij ook zes maal per dag, maar met telkens 3½ uur ertussen en 's nachts een veel kortere pauze.

Na 19 of 20 uur vraagt hij eigenlijk geen voeding meer, maar hij is toch niet voldaan. Als ik hem afgekolfde melk van vroeger bijgeef, drinkt hij makkelijk nog 80 cc extra.

Om de productie op te voeren heb ik al geprobeerd om zoveel mogelijk te rusten en 's avonds nog twee maal extra te kolven (om 21.30 en 23.30) maar dan kolf ik eigenlijk maar 40 cc af, wat me vrij weinig lijkt.

Mijn vraag is dus eigenlijk: klopt mijn gevoel dat ik te weinig melk heb? En zo ja, wat kan ik er nog aan doen? Ik ben ook bang dat als ik over enkele weken weer moet gaan werken ik helemaal niet meer genoeg melk afgekolfd krijg.

Antwoord

Vanaf deze afstand kan ik niet beoordelen of – en zo ja, in welke mate – uw melkproductie is afgenomen, maar laten we ervan uitgaan dat uw eigen gevoel klopt. Hoe kan de productie dan weer worden opgevoerd?

Vaker aanleggen

Een eerste maatregel die helpt om de melkproductie te verhogen, is vaker aanleggen. Dat kan als volgt:

  • gedurende een aantal dagen kunt u uw zoon bijvoorbeeld elke 1½ à 2 uur aanleggen;
  • geef hem dan steeds uit beide borsten te drinken;
  • bied de eerste borst aan tot uw zoon loslaat, of tot u merkt dat hij vaker moet zuigen voordat hij slikt. Op dat moment wisselt u van borst;
  • ook de tweede borst geeft u tot uw zoon loslaat of meer zuigt dan slikt;
  • wanneer uw zoon nog niet tevreden is, kunt u gewoon weer terug naar de eerste borst;
  • op deze manier kunt u een paar keer van borst wisselen tijdens een voeding.

Omdat de melkproductie alsmaar doorgaat, en zelfs het hoogste is tijdens en vlak na een voeding, zal er weer nieuwe melk beschikbaar zijn wanneer u weer terug bij de eerste borst bent, en eventueel later nog bij de tweede borst.

Terugkeren naar 'voeden op verzoek'

Als u op de bovenstaande manier een paar dagen intensief gevoed heeft, kunt u het voeden weer meer aan uw baby overlaten en op vraag gaan voeden.

U kunt zien dat uw baby wil drinken wanneer hij onrustig wordt of bewegingen met de mond maakt. Dit is bij een baby van een paar maanden vaak moeilijker te zien dan bij een pasgeborenen, omdat een wat oudere baby ook bewegingen met de mond gaat maken in reactie op zijn omgeving. Toch kunt u wanneer u de melkproductie opvoert, op deze signalen ingaan.

Geen fopspeen en niet inbakeren

Als de baby niet wil drinken, dan zal hij dat ook laten merken. Het is echter wel belangrijk op zo'n moment dat de signalen van uw baby niet verstoord worden door langdurig zuigen op een fopspeen of een duim, waardoor hij zich te lang zoet kan houden. Hij kan u dan niet bijtijds vertellen dat hij honger heeft en wil drinken.

Ook inbakeren – voor het inslapen – kan ervoor zorgen dat zowel u als de baby niet goed kunnen herkennen dat het tijd is voor een voeding. De baby blijft dan langer doorslapen, of hij slaapt meteen weer in als hij wakker wordt (op een moment dat hij eigenlijk gevoed had moeten worden).

Kortom

Om de melkproductie te verhogen kunt u dus de volgende maatregelen nemen:

  • vaker voeden, zeker elke 1½ à 2 uur overdag. In de nacht mag er meer tijd tussen twee voedingen zitten, voed dan op vraag;
  • elke borst minimaal een keer aanbieden per voeding. Maar vaker mag ook;
  • fopspeen vermijden. En als uw zoon duimt: regelmatig de borst aanbieden om te voorkomen dat hij zich met de duim zoet houdt;
  • niet inbakeren voor het slapen.

Voedingspatroon

Misschien vraagt u zich af waaróm (of waardoor) uw melkproductie eigenlijk teruggelopen is, en uw baby wat minder hard groeit dan u zou willen.

Als er geen medische dingen aan de hand zijn, kan het zijn dat u sowieso niet vaak genoeg voedde. Of omgekeerd: dat vaker voeden dan u nu doet, eigenlijk het normale voedingspatroon voor u en uw baby zou zijn.

Zo'n voedingspatroon kan te maken hebben met een voorkeur van uw zoon voor kleinere maaltijden. Het kan ook te maken hebben met de manier waarop uw borsten melk aanmaken en opslaan. Als je dan minder vaak voedt dan eigenlijk zou 'moeten' dan kan dat tot gevolg hebben dat een baby minder krijgt dan hij nodig heeft. En dát kan weer tot gevolg hebben dat de melkproductie terugloopt.

Kolven en werken

Tot slot nog een reactie op uw zorgen betreffende werken en kolven. Als u dat wilt, en als uw zoon later op de avond niet om een voeding vraagt, kunt u uw borsten nu al afkolven, zodat u een voorraadje in de vriezer heeft als u gaat werken.

Als u kolft op het werk, probeer dan welke tijdsinterval voor u het beste werkt om voldoende te kolven. Laat in ieder geval niet meer dan 3 uur tussen twee kolfbeurten zitten. Het kan zelfs zijn dat vaker (en dan wat korter) kolven voor u beter werkt.

Succes ermee!