1 oktober 2010 door Elise de Bree

Mijn zoon hoort geen verschil tussen UU, EU en UI. Wat kunnen we nog testen (10 jr)?

Het gehoor van mijn zoon is al meerdere malen getest, omdat we het gevoel hadden dat hij niet goed hoorde. Hij sprak ook veel later dan zijn zus.

Nu is hij 10 jaar en heeft hij veel problemen om het verschil te horen tussen de klanken UU, EU en UI, ondanks dat zijn gehoor volgens de KNO-arts volledig normaal is.

Zijn er nog andere testen om na te gaan wat het probleem is, buiten een gewone gehoortest?

Antwoord

Er zijn zeker nog (veel) meer tests dan alleen maar de recht-toe-recht-aan gehoortest, maar voor je die gaat inzetten moet je natuurlijk wel eerst weten wát je precies wilt testen. En of het überhaupt zinvol is om nog iets te testen. Dat leidt dan tot een aantal vragen, zoals:

  • Heeft uw zoon een echte spraaktaalachterstand, denkt u, of is hij gewoon wat langzamer dan zijn zus geweest in de ontwikkeling? Er kunnen grote verschillen zijn in de snelheid van taalverwerving en de manier waarop kinderen de taal leren, dus langzamer hoeft niet per se een probleem weer te geven.
  • Heeft hij voornamelijk problemen met de waarneming, of ook met productie van klanken, woorden en zinnen? Zijn de zinnen die hij maakt bijvoorbeeld grammaticaal correct en redelijk complex? Is hij verstaanbaar? Gebruikt hij intonatie in zijn zinnen?
  • Beperken de klankonderscheidingsproblemen van uw zoon zich tot de klinkers (met name de klinkers die u noemde) of heeft hij ook moeite met medeklinkers? Over het algemeen zijn klinkers makkelijker te onderscheiden dan medeklinkers.
  • Heeft hij moeite met het herhalen van onbekende of nieuwe woorden of reeksen van cijfers of lijstjes of gaat het voornamelijk om het horen van het verschil tussen de klanken?
  • Heeft hij ook moeite met het verwerken van iedere vorm van auditieve informatie? Kan hij bijvoorbeeld goed een ritme natrommelen of een melodie herhalen? Kan hij informatie die hem via spraak wordt aangeboden goed onthouden of heeft hij daar beduidend meer moeite mee dan met het onthouden van geschreven informatie, bijvoorbeeld?
  • Vertoont uw zoon ook moeite met het vasthouden van aandacht in situaties waar hij veel moet luisteren?
  • Komt hij goed mee op school?

Deze vragen kunt u voor uzelf beantwoorden, om alvast een indruk te krijgen in welke richting je zou kunnen denken.

Auditieve verwerking

Op basis van uw informatie lijkt het er niet op dat uw zoon gehoorproblemen heeft. Wel kan het zo zijn dat hij bijvoorbeeld moeite heeft met de (auditieve) verwerking van klanken. Dus dat hij ze wel waarneemt, maar dat er daarna, bij de verwerking in de hersens, iets niet helemaal goed gaat.

Dit kan zeker worden vastgesteld aan de hand van verschillende auditieve verwerkingstestjes. De laatste jaren zijn daarvoor zeer bruikbare tests beschikbaar gekomen, zie onder andere:

Informatieverwerking

Het kan ook zijn dat uw zoon moeite heeft met het verwerken van spraak of talige informatie. In dat geval worden de klanken dus wel goed verwerkt (zie boven) maar is er een probleem met de verwerking van de bijbehorende boodschap.

Ook daar zijn tests voor beschikbaar (die dan vaak meer op het gebied van de – klinische – taalkunde liggen, maar die ook door logopedisten afgenomen kunnen worden). Een nadere behandeling van deze problematiek gaat het bestek van deze vraagbaak helaas te buiten.

Molenspreekuur

Kortom: er zijn inderdaad nog allerlei andere tests beschikbaar dan de gewone gehoortest, maar dan zal eerst nagegaan moeten worden in welke hoek je moet gaan zoeken.

In Nederland hebben we daarvoor de zogenaamde 'molenspreekuren' die georganiseerd worden door audiologische centra. Tijdens zo'n spreekuur ziet een kind verschillende specialisten achter elkaar, zodat in korte tijd een beter beeld kan ontstaan. Voor meer informatie, zie: Wat doet een Audiologisch Centrum?

Of iets dergelijks ook bij u in België bestaat weet ik niet, maar dat kunt u even aan uw huisarts vragen.

Succes!