Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

18 februari 2005 door Ellen Gerrits

Mijn zoontje praat slecht. Wat moeten we doen? (4 jr)

Mijn zoontje van bijna 4 praat nog steeds door alleen de eerste letters van een woord uit te spreken. Ook praat hij nog met korte zinnen. Veel mensen kunnen hem niet verstaan. Bijvoorbeeld: "Mag ik kinke?"

Moet hij logopedie hebben? En kan hij dan naar een gewone school? Mijn oudste dochter moest destijds naar een speciale school.

Antwoord

De beschrijving van de taal van uw zoontje doet vermoeden dat hij een taalachterstand heeft. Dit vermoeden wordt versterkt door de taalproblemen van uw oudste dochter. Een taalstoornis kan namelijk in de familie voorkomen.

Uw vraag over logopedie en schooladvies kan echter pas beantwoord worden als de taal van uw zoontje ook echt onderzocht is.

Audiologisch centrum

Ik adviseer u om uw zoontje te laten onderzoeken door een multidisciplinair taal-team. Zo'n taal-team vindt u bij het Audiologisch Centrum in uw regio (zie de adressen onderaan deze tekst).

Het taal-team onderzoekt de taal en de algemene ontwikkeling en er wordt gecontroleerd of uw zoontje goed hoort. Uit dit onderzoek zal blijken of uw zoontje inderdaad een taalprobleem heeft. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan zal het team u adviseren over de logopedische behandeling en de schoolkeuze.

Minimum-spreeknormen

De taal van uw zoontje (van 4 jaar) zou volgens de 'minimum-spreeknormen' de volgende kenmerken moeten hebben:

  • het kind moet enkelvoudige zinnetjes van 5-7 woorden kunnen maken;
  • de zinnetjes moeten een grammaticale structuur hebben (al hoeft die niet altijd helemaal correct te zijn. "Ik heb de stoel omgeslaagd" is bijvoorbeeld okee);
  • de zinnen moeten voor 75% verstaanbaar zijn voor derden.

Het gaat hier om de minimale prestatie. Dit betekent dat 90% van de kinderen het beter doet.

Snel onderzoeken

Bij een vermoeden van een taalontwikkelings-achterstand is het altijd van belang dit zo snel mogelijk te laten onderzoeken.

Als de achterstand wordt bevestigd, wordt vrijwel altijd logopedische behandeling geadviseerd. Een eventuele therapie kan al beginnen als het kind 2 jaar is.

Esm-school

Wanneer een kind van 4 jaar ernstige taalproblemen heeft, en logopedie onvoldoende effect heeft, kan het kind in aanmerking komen voor speciaal onderwijs. In dit geval gaat het om onderwijs voor kinderen met Ernstige SpreekMoeilijkheden (ESM-school).

Op een ESM-school zitten kinderen met een taalontwikkelings-stoornis zonder aanvullende problemen. De klassen zijn klein en er wordt veel aandacht besteed aan taalstimulering en taaltherapie. Het is ook mogelijk om vanuit de ESM-school begeleiding aan te vragen voor een kind dat het reguliere basisonderwijs volgt.

De beste aanpak

Welke aanpak voor uw zoontje het beste is, is afhankelijk van de ernst en de aard van zijn taalproblemen. Daarnaast speelt een rol of hij in het verleden al in logopedische behandeling is geweest. Bij het opstellen van een advies zal het taal-team met al deze aspecten rekening houden.

Meer informatie:

www.fenac.nl

Hier vindt u de adressen van alle Audiologische Centra in Nederland, plus informatie over gehoorproblemen, spraakproblemen en taalproblemen.

Ik wens u veel succes!