Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

18 november 2005 door Ellen Gerrits

Mijn zoontje stottert af en toe. Wat moet ik doen? (3½ jr)

Ik heb een zoontje van 3½. Hij stottert inmiddels al een jaar. Soms is het een periode weg en dan stottert hij weer. Het is een drukke jongen met een snelle spraak. Ook vind ik hem behoorlijk intelligent. Hij doet dingen die ik een andere 3½-jarige nog niet zo snel zie doen.

Hij heeft iets met cijfers en letters. Kan al een tijdje alle cijfers tot 30 lezen. Bij 28 zegt hij: "Een twee en een acht is acht en twintig", enz. Ook kan hij al heel wat woordjes typen en lezen. En zijn geheugen is enorm. Ik stimuleer hem niet, heb de computer al weg gedaan.

Mijn vader en mijn broer stotteren ook. Hoe groot is de kans dat mijn zoontje dit ook gaat doen? Wanneer moet ik hulp gaan zoeken? En wat kan ik er zelf aan doen? Ik vind het zo naar voor hem, want hij begint nu ook zelf te beseffen dat hij er niet altijd uit komt.

Het stotteren is veel minder als hij rustig praat en het zijn niet altijd dezelfde woorden waar hij over valt. Ik heb nog de hoop dat het komt omdat hij zoveel wil vertellen, en omdat hij echte zinnen aan het maken is, wat niet altijd lukt. Hij struikelt bijvoorbeeld over het woordje "kat"

en daarna zegt hij het vier keer goed. Ik hoop dat u mij kan vertellen wat ik moet doen.

Antwoord

Ik adviseer u om naar een stottertherapeut te gaan. Er zal dan eerst een onderzoek worden gedaan en daarna volgt er een behandeling.

Een stottertherapeut is een logopedist met een specialisatie voor de behandeling van stotteren. Een therapeut bij u in de buurt kunt u vinden via
www.stotteren.nl.

Hieronder zal ik uitleggen waarom ik in dit geval adviseer om een stottertherapeut te zien, en wat u daar kunt verwachten. Ik besluit met een actuele noot over de decembermaand, die extra moeilijk is voor stotteraars.

Risicofactoren

Er zijn minstens twee redenen waarom uw zoontje gezien moet worden door een stottertherapeut.

De eerste reden is dat hij nu al perioden heeft dat hij stottert. Deze perioden kunnen steeds langer worden en het stotteren kan ook verergeren. Stotteren kan beginnen met het herhalen van een woord in een zin en erger worden, bijvoorbeeld wanneer ook klanken in een woord herhaald worden, of wanneer hij gaat blokkeren op een beginklank van een woord.

De tweede reden is dat stotteren voorkomt in uw familie. Omdat uw vader en broer ook stotteren, is de kans groot dat uw zoontje hierdoor erfelijk belast is.

Het lijkt mij vooral ook belangrijk om snel advies in te winnen bij een stottertherapeut omdat uw zoontje inmiddels zelf begint te beseffen dat hij niet altijd vloeiend spreekt.

Of de intelligentie van uw zoontje iets te maken heeft met het stotteren kan ik helaas niet beoordelen. Maar dat hij al kan tellen tot 30 en woordjes leest en typt, is in ieder geval indrukwekkend!

Wat kun je verwachten?

De stottertherapeut zal de ontwikkeling van uw zoontje in kaart brengen en indien nodig onderzoek doen naar zijn taalontwikkeling. Er wordt gekeken naar zijn persoonlijkheid en zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Houd er rekening mee dat ook de dagindeling en de weekindeling doorgenomen kunnen worden, om te zien of er voldoende rust, regelmaat en structuur in thuissituatie is. Deze factoren hebben namelijk allemaal invloed op het stotteren.

Bij jonge kinderen, zoals uw zoontje, richt de therapie zich met name op de ouders. Vaak worden communicatie-adviezen gegeven en wordt de ouders geleerd het spreektempo te verlagen. Het idee daarachter is dat het kind die langzame manier van praten van de ouders zal gaan overnemen.

Stotteren en de decembermaand

Tot slot nog een actuele noot: de maand december is helaas ongunstig voor stotterende kinderen. De komst van Sinterklaas en alle drukte rondom Kerst en Oud & Nieuw maken deze maand heel spannend.

Zelfs kinderen die anders nooit stotteren, kunnen nu een stotterperiode hebben!

Ik wens u veel succes,