26 augustus 1999 door Jeroen Aarssen

Tijdelijke verhuizing naar Australië: probleem voor de kinderen? (3 en 6)

Mijn man heeft een tijdelijke baan aangeboden gekregen in Australië waar onze kinderen (3 en 6 jaar) dus naar Engelstalig onderwijs moeten. Hoeveel en welke problemen kan ik verwachten als we na vier jaar terug gaan naar Nederland? Wat kan ik hier zelf aan doen? Mijn zoontje gaat naar groep 3, ze zeggen dat dit een belangrijk jaar voor je basis is. Leg ik dan met het Engels een verkeerde basis? Verliezen ze dan altijd een jaar?

Antwoord

U hoeft niet bang te zijn dat het Nederlands van uw kinderen verloren gaat. Er is in de eerste jaren van hun leven al een stevige basis gelegd en als u ook in Australië Nederlands met uw kinderen blijft spreken valt die basis ook niet zomaar weg.

Op school leren kinderen een hoop nieuwe dingen: nieuwe begrippen, nieuwe manieren van denken, ze leren lezen, schrijven, rekenen, etc. Uw zoontje zal al die dingen in het Engels leren. Voor zover die nieuwe kennis niet echt gebonden is aan een taal, hoeft dat geen belemmering te vormen om bij terugkomst in Nederland weer snel aansluiting te vinden in de nieuwe Nederlandse klas.

Lezen en schrijven

Vanaf ongeveer zes jaar zetten kinderen ook een belangrijke stap in hun taalontwikkeling: ze leren op school lezen en schrijven. Maar dat is voor heel veel kinderen niet het begin van het alfabetiseringsproces: ouders die boekjes voorlezen of samen met hun kind prentenboeken bekijken, leggen zelf al een basis voor het latere plezier waarmee kinderen lezen.

Wanneer u in Australië regelmatig Nederlandse boeken voorleest (en hem straks zelf laat lezen), zal het Nederlands niet verdwijnen. U kunt hem ondersteunen door thuis te oefenen met het schrijven van Nederlands, en door in het Nederlands over school te praten, zodat hij ook de bijpassende Nederlandse woorden hoort.

Plezier

U kunt besluiten hem eerst in het Engels te laten lezen en schrijven, en pas later (als hij voldoende geoefend is) ook in het Nederlands. Belangrijk is dat hij er plezier in heeft en een een positieve houding krijgt tegenover boeken lezen. Die houding is van belang bij het ontwikkelen van lees- en schrijfvaardigheid in twee talen.

Extra mogelijkheden

Er zijn overigens in Australië mogelijkheden om moedertaalonderwijs in het Nederlands te volgen. Het is zeker de moeite waard om na te gaan wanneer en waar in uw toekomstige woonplaats die lessen Nederlands worden gegeven. U ziet misschien op tegen de consequenties van uw verhuizing, maar het slot van alles is dat uw kinderen tweetalig zullen opgroeien. En dat is mooi meegenomen.

Veel succes,
down under!