1 januari 2000 door Maaike Verrips

Uitspraak oefenen? (3,5 jr)

Ons zoontje van ruim 3,5 jaar kan bepaalde letters nog niet goed zeggen, speciaal met de "f", de "v", en de "sch" heeft hij moeite. De "f" en de "v" worden als "g" uitgesproken. We oefenen dit wel eens. Is dat oefenen goed, of komt het vanzelf wel in orde met de uitspraak?

Antwoord

Wrijfklanken zoals
f en
v zijn voor de meeste kinderen van drie en een half geen probleem meer. De vraag is dus waarom ze voor uw kind nog wel problematisch zijn. Uit uw vraag kan ik niet met zekerheid afleiden of dit echt de enige probleemklanken zijn, of dat het uitspraakprobleem wat algemener is.

Uitspraak of gehoor?

Een eerste mogelijkheid is dat uw zoontje problemen heeft met de articulatie. In dat geval kan oefenen goed zijn, maar dan zou ik u toch aanraden om een keer aan een logopedist te vragen welke oefeningen het meest geschikt zijn.

Het kan ook zijn dat hij het verschil tussen
f,
v,
sch en
g niet goed hoort. In dat lijkt het oefenen van de uitspraak me niet erg nuttig. Overigens hoeft dat gehoorprobleem niet zo ernstig te zijn dat hij daadwerkelijk 'doof' is. Het acoustische verschil tussen die wrijfklanken is immers heel subtiel, en kan al moeilijk waarneembaar zijn voor iemand met een gering gehoorverlies.

Ik zou u daarom aanraden uw zorgen kenbaar te maken aan uw huisarts of aan de arts van de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), en te vragen of deze daarin aanleiding zien voor een gehoortest of een verwijzing naar een logopedist. In overleg met hen kunt u besluiten of u die klanken moet oefenen en zo ja, hoe.