24 september 2004 door Lissy de Ridder

Waardoor wordt onhandigheid veroorzaakt? (5 jr)

Mijn dochter van 5 is erg onhandig. Bij veel van wat ze doet, valt er wel iets. Ook valt ze zelf vaak. Verder is ze erg sociaal en heeft ze veel vriendinnetjes.

De juf op school meldde dit gedrag ook en vroeg ons of we ons geen zorgen maakten. Waardoor kan dit komen?

Antwoord

Onhandigheid kan verschillende oorzaken hebben; in sommige gevallen moet je actie ondernemen maar in andere gevallen is dat niet nodig.

Een bekende oorzaak van onhandigheid op deze leeftijd is druk gedrag en/of ongeconcentreerdheid. Als je van alles tegelijk doet, en niet goed oplet, heb je zo een glas omgegooid of struikel je over elke drempel.

Een andere oorzaak kan zijn: een achterstand in de motorische ontwikkeling. Daarbij wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen de fijne motoriek en de grove motoriek. Fijne motorische vaardigheden zijn bijvoorbeeld: een pen vast houden, schrijven, tekenen, en eten met bestek. Voorbeelden van grove motorische vaardigheden zijn: lopen, rennen en klimmen.

Als er twijfel is over de (grove) motorische ontwikkeling, is het verstandig om dit in kaart te laten brengen door een fysiotherapeut. Als er inderdaad een achterstand geconstateerd wordt, moet gekeken worden of daar een aanwijsbare oorzaak voor is. Bijvoorbeeld: een spierafwijking, of een neurologisch probleem. In dat soort gevallen wordt fysiotherapie voorgeschreven, om de ontwikkeling te optimaliseren.

Tenslotte kan (schijnbare) onhandigheid ook veroorzaakt worden door een probleem met de ogen. Laat dat dus goed controleren!

Lees ook: