19 december 2003 door Nanny Gortzak

Waarom huilt mijn baby zo veel en waarom blijft hij zo lang wakker? (6 wkn)

Onze zoon is nu 6 weken oud en mijn vrouw geeft hem al evenzovele weken borstvoeding. Echter na een borstvoeding, zowel direct als ook uren erna, huilt hij veel en kan hij soms wel 6 uur achter elkaar wakker zijn.

Als we de melk afkolven, ziet het er waterig uit. We vroegen ons af of het genoemde gedrag veel voorkomt en of de waterigheid van de moedermelk een indicatie ergens van is.

We hebben ook geprobeerd om 's nachts bijvoeding te geven (hypo-allergeen), en alhoewel het nog kort dag is, lijkt hij rustiger na een voeding.

Wat kunnen wij doen om de situatie van ons kind te verbeteren?

Antwoord

Uw vraag is eigenlijk: wat kunnen we doen qua borstvoeding om het huilen te verminderen? Een andere vraag is of de gekolfde melk iets zegt over de aard van de problemen.

Om met de laatste vraag te beginnen: de waterigheid van de melk zegt vooral iets over het kolven zelf.

Waterige melk

Het kolven van waterige melk wijst er in de regel op dat er niet lang genoeg gekolfd is om de vette achtermelk te kolven. De melk is echter van prima kwaliteit.

Langer kolven, dubbelzijdig kolven, of vaker van borst wisselen bij het kolven, kunnen dit probleem verhelpen. Eventueel is kolven met een andere kolf een oplossing.

Huilen en wakker blijven

Om een specifiek antwoord op uw vraag over het huilen en het wakker blijven te kunnen geven, zou ik over meer gegevens moeten beschikken. Zoals: hoeveel voedingen krijgt uw zoon, hoe is zijn groei, hoeveel luiers heeft hij per dag en hoe zien deze eruit?

Omdat deze gegevens ontbreken, moet ik mij beperken tot een algemeen antwoord, in de hoop dat u eruit kunt halen wat op u van toepassing zou kunnen zijn en wat verbetering zou kunnen brengen.

Vaak drinken

De meeste pasgeboren baby's willen vaak drinken. Ik denk dan aan 10 tot 12 maal per dag, en nog vaker is niet ongewoon. Een pasgeborene heeft in het begin namelijk nog maar een heel klein maagje, ongeveer ter grootte van een flinke knikker.

Na de eerste paar weken, waarin de borstvoeding goed op gang komt, de maag wat gegroeid is en de baby meestal ruim over het geboortegewicht is, kan het voedingspatroon wat gewijzigd zijn.

Hoewel het aantal voedingen dan meestal wat zal afnemen, blijken toch heel wat baby's ongeveer elke twee uur wat te willen drinken. Er zijn ook baby's die langere tussenpozen hebben tussen twee voedingen, en er zijn er die heel vaak willen blijven drinken.

Daar is allemaal niets mis mee, zolang een baby zich goed ontwikkelt, goed groeit en goed in zijn vel zit. Wanneer er op een van deze punten iets hapert, dan kan er gekeken worden naar de manier van voeden.

Wat kan er fout gaan?

Eventuele problemen bij de groei, de ontwikkeling of het algemene welbevinden (waaronder humeurigheid en veel huilen) kunnen natuurlijk tal van oorzaken hebben. Een daarvan kán de borstvoeding zijn (naast medische problemen, etc.). Hieronder geef ik een aantal mogelijkheden.

  • Probleem: de baby krijgt te weinig. Als dat het geval is, groeit de baby niet goed. De baby kan dan erg sloom en slaperig worden, waardoor hij niet op tijd om een voeding vraagt.

Oplossing: vaker en effectiever voeden, nakolven en de afgekolfde melk aan de baby geven, kan het probleem verhelpen. Soms is een aanpassing bij het aanleggen noodzakelijk.

  • Probleem: de baby krijgt veel melk binnen. Als een moeder ruim in haar melk zit en de melk met grote snelheid uit haar borst stroomt, kan een baby al vrij vlot een vol gevoel hebben. De melk die de baby drinkt, bestaat in dit geval hoofdzakelijk uit melk die in de borst lag opgeslagen. Deze melk heeft ten opzichte van melk die tijdens de voeding gemaakt wordt een lager vet-percentage. Zo'n baby kan veel natte luiers hebben, soms spuitluiers, soms groenige vieze luiers, en soms toch niet veel aankomen.

Oplossing: in dit geval kan het helpen om de borsten eenmaal goed leeg te kolven. Vervolgens drinkt de baby één borst per voeding, en liefst zit er ook niet al te veel tijd tussen de voedingen (om te voorkomen dat de borsten overvol raken).

  • Probleem: de baby krijgt veel lucht binnen. Sommige baby's maken niet een goed vacuüm bij het drinken, waardoor er 'valse lucht' naar binnen wordt gezogen. Dat kan komen door een niet optimale drinktechniek, maar bijvoorbeeld ook omdat de baby worstelt met een snelle melkstroom, of pijn heeft in de mond, of elders in het lichaam pijn heeft. Denk hierbij aan spruw, pijn in de schouders, de nek of de rug (door een geboorte-trauma), of pijn of ongemak door reflux (het terugstromen van de zure maaginhoud naar de slokdarm).

Oplossing: halverwege de voeding een baby even laten boeren en ook na de voeding goed laten boeren, kan het probleem van veel lucht binnenkrijgen verhelpen.

Bij een snelle melkstroom kan het helpen om eerst wat melk in een handdoek te laten weglopen en de baby pas aan te leggen na de eerste melkstroom.

Pijn, bijvoorbeeld veroorzaakt door een geboorte-trauma, dient door een deskundige behandeld te worden. Ondertussen kan gevoed worden in een houding die voor de baby het prettigste is. Bij kinderen met een duidelijke voorkeurshouding, kan dit bijvoorbeeld in de rugby-houding zijn aan één borst (onder de arm door) en de normale houding bij de andere borst. Een variant hierop kan zijn om de baby liggend op bed te voeden.

  • Probleem: er is sprake van een allergie. Wanneer er allergieën in de familie voorkomen, kan het zinvol zijn om hier aandacht aan te besteden.

Oplossing: met hulp van een diëtist(e) kan nagegaan worden of er sprake is van een allergie en welke producten de moeder moet vermijden.

Algemene adviezen

Los van de mogelijke problemen gelden er in ieder geval een aantal algemene adviezen die altijd van toepassing zijn:

  • Voed de baby op vraag. Signalen waar je op kunt letten, om te herkennen dat de baby wil drinken, zijn: onrustig gedrag, handen naar de mond, en smakken.
  • Zorg ervoor dat er maximaal 3 uur tussen twee voedingen zit. Maak de baby zonodig wakker als er problemen zijn met voeden en de baby langer slaapt dan 3 uur.
  • Laat de baby eerst goed aan één kant drinken. Na een boertje en eventueel een verschoning, kan ook de andere kant worden aangeboden.
  • Check of de baby voldoende drinkt; bij 4 tot 6 zware wegwerp-luiers per dag zit je goed. Controleer ook de inhoud van de luiers: tijdens de eerste 4 tot 6 weken poept een baby meerdere malen per dag. Daarna kan het sterk wisselen.
  • Check of de baby voldoende groeit. Een gezonde, op tijd geboren baby die goed drinkt, komt in de eerste 4 tot 6 maanden tussen de 90 en 200 gram per week aan. Sommige baby's groeien iets meer of iets minder. Dat hoeft geen reden tot zorg te zijn, zolang de ontwikkeling goed is en er verder geen problemen zijn met de borstvoeding.

Bij aanhoudende problemen, of bij twijfel over de oorzaak van de problemen, kan het zinvol zijn om een arts of een lactatiekundige te raadplegen.