Gratis vakantiegeld met deze actie op Ouders.nl doe gauw mee!

28 november 2003 door Lya Mac Donald

Waarom moest ik betalen voor die extra opvangdag?

Mijn vrouw is laatst gevallen en ik heb toen aan het kinderdagverblijf gevraagd of onze dochter een dagje extra mocht komen. Omdat er een ander kindje niet zou komen, was onze dochter welkom.

Er werd wel meteen bijgezegd dat ik voor die dag extra zou moeten betalen. Dat vond ik vreemd, want als die ene dag in de week dat mijn dochter naar de opvang gaat op een feestdag valt (zoals ook dit jaar weer met kerst en nieuwjaarsdag), maar ook tijdens vakanties, dan moet ik al die dagen wel betalen! En dan vraag ik mijn geld ook niet terug.

Hoe zit dat nu precies en kan dat niet wat coulanter?

Antwoord

Ik begrijp uw punt, maar u maakt een bedrijfs-economische denkfout. U gaat er namelijk vanuit dat de kinderopvang alleen variabele kosten behelst, zoals de hapjes en de drankjes (hoe meer kinderen, hoe hoger de kosten), terwijl de bedrijfsvoering ook vaste kosten met zich meebrengt, zoals de personeelskosten, de huur van de ruimte en de betaling van gas en licht (dus: hoe meer kinderen, hoe lager de kosten de kosten per kind).

Aangezien de vaste kosten veel meer gewicht in de schaal leggen dan de variabele kosten, geldt de volgende regel: hoe zekerder de crèche is van een hoge bezetting (veel kindplaatsen), des te lager kan de prijs per kind zijn. Dat is het basisprincipe van de kostprijsberekening.

Waar u voor betaalt, is dus in eerste instantie de kindplaats, oftewel de plek die er voor uw kind wordt vrijgehouden en niet zozeer het feitelijke gebruik van die plek. De vaste kosten lopen immers door, of uw kind nu komt of niet. Tegenover het feit dat u soms een opvangdag mist vanwege een feestdag, staat dat u wel altijd gegarandeerd bent van die opvangdag. Hij wordt immers voor u gereserveerd.

Hetzelfde geldt voor andere ouders wier kind niet komt. Deze ouders betalen voor de garantie dat die dag altijd beschikbaar is.

Stel nu dat u zo'n vrijgekomen dag wilt gebruiken voor extra opvang, zoals u beschrijft. Dan wordt aan u een extra dienst geleverd waarvoor een aparte bijdrage wordt gevraagd. Behalve dat het ook om feitelijk bijkomende kosten gaat, zoals administratiekosten, is het niet meer dan normaal dat u voor zo'n extra dag ook extra betaalt.

Helaas kunnen crèches geen rekening houden (in de prijs) met de data waarop feestdagen vallen en wat dat betekent voor de individuele ouders. De prijs wordt immers vooral bepaald door de bezetting en daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde afname op jaarbasis.