Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

12 juni 2009 door Elise de Bree

Wat doen buisjes en amandelen bij de spraak-taalontwikkeling? (3 jr)

Mijn dochter van 3 jaar en 2 maanden heeft recentelijk trommelvliesbuisjes geplaatst gekregen en haar neusamandel is verwijderd.

Ze is langdurig en veelvuldig zwaar verkouden geweest en het praten ging al een hele tijd niet vooruit. Ze leek alles goed te begrijpen, maar was niet goed verstaanbaar voor anderen (praat binnensmonds, nasaal en snel) en lijkt te 'brabbelen'.

Op de leeftijd van 33 maanden is er een test afgenomen door de logopediste; resultaat Schlichting w105. Wat houdt dit resultaat precies in qua intelligentie?

Het praten lijkt nu langzamerhand beter te worden en ik heb ook het idee dat ze wel beter hoort. Nu had ze bij controle door de huisarts ook nog erg veel oorsmeer in haar oren. Kan dit haar gehoor opnieuw belemmeren en komt het ooit goed met verstaanbaar spreken?

Wanneer ik woorden voor haar herhaal, dan spreekt ze het veel beter of helemaal goed uit.

En als laatste: kan het verwijderen van de neusamandel ook van invloed zijn op het praten van nu?

Antwoord

U vertelde dat uw dochter een voorgeschiedenis heeft van problemen met haar oren en haar keel, en dat u zorgen heeft over haar spraak-taalontwikkeling. Daarom lijkt het mij in ieder geval verstandig om (via de huisarts) een afspraak te maken bij een logopedist of een klinisch linguïst voor nader onderzoek.

Zo iemand kan de spraak-taalontwikkeling van uw dochter onderzoeken, maar ook de testresultaten die u al heeft (waaronder de Schlichting-test) interpreteren en uitleggen. Vervolgens kan er gekeken worden of er behandeling nodig is, en zo ja welke. Het kan overigens best zijn dat er geen (intensieve) behandeling nodig is, maar zo komt er in ieder geval duidelijkheid, wat zowel voor uw dochter als voor uzelf hard nodig is, denk ik.

Schlichting-test

Nu uw vragen, om te beginnen de resultaten van de Schlichting-test. De score 'w105' betekent: een woordquotiënt van 105. Het gemiddelde ligt tussen de 85 en 115, dus uw dochter heeft een heel normale woordontwikkeling.

Deze score geeft geen informatie over de intelligentie; daarvoor zou een echte intelligentietest afgenomen moeten worden. Ik vroeg me echter af waarom u meer zou willen weten over haar intelligentie. Maakt u zich ook zorgen over haar cognitieve ontwikkeling? Maar als daarmee iets aan de hand zou zijn, zou dat de KNO-arts of de logopediste die uw dochter gezien hebben, toch wel opgevallen zijn, denk ik.

Buisjes

Vocht in het binnenoor, bijvoorbeeld veroorzaakt door verkoudheden, gaat altijd gepaard met gehoorverlies op dat moment, en het gehoor bepaalt in belangrijke mate de taal-spraakontwikkeling. Bij jonge kinderen zal men dus eerder buisjes plaatsen dan bij volwassenen, juist vanwege die taal-spraakontwikkeling.

Wat er na het plaatsen van buisjes te verwachten valt, leest u onder andere in de volgende artikelen die we eerder publiceerden:

Spraakproductie en verstaanbaarheid

Het probleem bij uw dochter lijkt hem vooral te zitten in de spraakproductie en de verstaanbaarheid, en niet zozeer in het horen en begrijpen van taal.

Niettemin leidt het herhalen van woorden wel tot verbetering, dus het kan zijn dat haar gehoor en de verwerking van klanken toch wat vertraagd is. Oorsmeer is in ieder geval niet bevorderlijk voor het gehoor, dus hopelijk wordt uw dochter daaraan geholpen.

In ieder geval lijkt het mij nuttig dat u meer informatie krijgt (bij de eerder genoemde logopedist of klinisch linguïst) over de spraak-taalontwikkeling van uw dochter.

Neusamandel

Ik vermoed dat de neusamandel verwijderd is omdat die vergroot was – en bijdroeg aan de verkoudheden – waardoor de spraak van uw dochter minder verstaanbaar was, en wat nasaler (door de neus) klonk. De verwijdering van de neusamandel zou op den duur tot betere verstaanbaarheid moeten leiden.

Het kan even duren voordat het effect hiervan merkbaar is, omdat de spieren zich na de operatie nog moeten aanpassen. U vertelde dat de operatie recent heeft plaatsgevonden, dus het kan zijn dat het effect nog eventjes op zich laat wachten. Zie ook:

Brabbelen

Verder meldde u dat uw dochter lijkt te brabbelen. Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen, omdat ik niet goed begreep wat u ermee bedoelde. Het kan betekenen dat uw dochter bezig is om langere zinnen te maken die niet zo goed verstaanbaar zijn, of dat het écht op het voor-talige brabbelen lijkt, met rare klanken en gekke (losse) woordjes.

Ik denk dat u het eerste bedoelde, dus dat het toch vooral om slechte verstaanbaarheid (bij langere zinnen) gaat, en dat dit waarschijnlijk nog verder zal verbeteren, maar hoe dan ook lijkt het mij verstandig om dit te bespreken met een spraak-taaldeskundige, zoals een logopedist of klinisch linguïst.

Succes ermee!