Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

26 januari 2007 door Christine Clement

Wat houdt een audiologische test in?

Mijn zoontje is 2 jaar en 5 maanden. Hij kent best wel wat woordjes, maar slaat heel vaak de eerste letter over. Bijvoorbeeld: "ok" in plaats van "sok" of "ond" in plaats van "hond". Ook zegt hij dingen als "BMB" in plaats van "BMW" en "Din-din" in plaats van "Dylan" (zijn eigen naam).

Nu vindt het consultatiebureau dat het te langzaam gaat. Hij zou toch al zinnen met twee woordjes moeten zeggen, en dat doet hij niet. Zijn verdere ontwikkeling is trouwens helemaal goed.

Het consultatiebureau wil nu dat hij een audiologische test doet in het ziekenhuis. Wat houdt dat in?

Antwoord

Eerst zal ik uitleggen waarom het consultatiebureau u heeft geadviseerd om een audiologische test te laten doen en daarna wat die test inhoudt. Het gaat overigens om een gehoortest.

Waarom een gehoortest?

Uit uw vraag begrijp ik dat uw zoontje nog geen twee-woord zinnetjes gebruikt, zoals "Mamma kom" of "Pappa auto". De leeftijd waarop we verwachten dat een kind dit kan, is 24 maanden en uw zoontje is al wat ouder.

Ook spreekt hij de woorden die hij zegt nog niet goed uit: hij vervangt bepaalde klanken (BMB), hij laat sommige klanken weg (ond) en hij maakt woorden met een dubbele lettergreep (Din-din). Kinderen van 2½ hoeven beslist nog niet alle woorden goed uit te spreken, maar het is vooral opvallend dat hij de eerste klank van veel woordjes weg laat.

Meestal zijn de klanken aan het begin van een woord juist wat makkelijker uit te spreken dan de klanken aan het einde van een woord (zoals ik in deze rubriek al eens eerder heb verteld). Dat komt doordat je een klank aan het begin van een woord nét even – onbewust – kunt 'voorbereiden', maar niet als de klank aan het einde van een woord zit. Aan de andere kant zijn klanken aan het begin van een woord juist net wat moeilijker waar te nemen, dan aan het einde van een woord.

Als een kind klanken aan het begin van woorden weglaat, denkt men daarom al snel aan een gehoorprobleem. Het zou kunnen zijn dat uw zoontje de woorden niet helemaal goed kan waarnemen en dat hij echt 'denkt' dat het 'ok' moet zijn in plaats van 'sok'. Gewoon omdat hij niet beter weet.

Al met al kan ik me daarom wel voorstellen dat het consultatiebureau uw zoontje heeft doorverwezen voor een audiologisch onderzoek oftewel een gehoortest.

Audiologisch onderzoek

Bij een audiologisch onderzoek wordt in de eerste plaats gekeken of het gehoor van uw zoontje voldoende is. De manier waarop dit precies gebeurt, hangt van een aantal zaken af. Zoals: de leeftijd en ontwikkeling van het kind, maar ook van het audiologisch centrum of het ziekenhuis waar de test wordt afgenomen. Vandaar dat ik niet
exact kan zeggen wat er gaat gebeuren.

In ieder geval zal 'men' (dat is: meestal een audiologie-assistente) een test doen, waarbij uw zoontje tonen van verschillende toonhoogtes en sterktes zal horen. Met deze test wordt dan bekeken waar zijn gehoordrempel is, dus welke tonen op het randje liggen van wat hij nog net kan horen. Deze test wordt de 'toon-audiometrie' genoemd.

Toon-audiometrie

Heel jonge kinderen krijgen geluiden via luidsprekers te horen, maar als het lukt, krijgt het kind een koptelefoon op. Door de koptelefoon komt dan steeds een piepje. Er wordt afgesproken met uw zoontje wat hij moet doen als hij een piepje hoort. Bijvoorbeeld op een knop drukken, of een hand opsteken of bijvoorbeeld een blokje in een doosje doen.

Eerst zal uw zoontje luisteren naar wat hardere piepjes en als hij deze goed kan horen, komen de piepjes steeds zachter door de koptelefoon. Net zo lang tot duidelijk is waar de grens ligt tussen het net wel of net niet kunnen horen van de piepjes. Zo wordt eerst het ene oor en daarna het andere oor getest.

De resultaten komen in een soort schema, wat een 'audiogram' wordt genoemd, en dit audiogram zal met u besproken worden.

Aanvullend onderzoek

Misschien dat er behalve het audiologisch onderzoek nog aanvullend onderzoek gedaan moeten worden, zoals een onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling (mede vanwege het feit dat uw zoontje nog geen twee-woord zinnetjes gebruikt). Daaruit zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat hij misschien logopedie nodig heeft.

Ik hoop dat het nu wat duidelijker is geworden. Veel succes gewenst!