18 februari 1998 door Maaike Verrips

Wat is normaal?

Als je je zorgen maakt over de taalontwikkeling van je kind, moet je natuurlijk wel eerst weten wat een normale ontwikkeling is en wat niet. Dus: "Wat is normaal?"

Antwoord

Problemen met de taalontwikkeling kunnen allerlei oorzaken hebben. Onder andere: verminderd gehoor (eventueel door herhaaldelijke verkoudheden), ziekenhuisopname, neurologische afwijkingen en motorische problemen. Als er één of meer van dit soort dingen aan de hand is, dan kan er inderdaad iets mis zijn.

Soms is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor een taalachterstand. Als een kind niet voldoet aan de hieronder gegeven normen, dan is dat niet meteen reden om een zorgwekkende taalachterstand te veronderstellen. Wel is het een reden om alert te zijn op de ontwikkeling, en -- als je geen verbetering ziet -- je zorgen te melden aan je huisarts of consultatiebureau-arts. Zij kunnen je verder adviseren en eventueel doorverwijzen.

Globale normen:  
12 maanden Gevarieerd melodieus brabbelen.
18 maanden Het kind kan een paar woordjes zeggen, al is de uitspraak nog niet goed.
27 maanden Het kind kan af en toe twee woordjes combineren tot kleine zinnetjes:
Mama moe of
Die ook. Nog steeds veel uitspraak-fouten.
36 maanden Het kind maakt langere zinnen (vier woorden en meer). Meer dan de helft van wat het kind zegt is verstaanbaar voor vreemden.