14 november 2003 door Lya Mac Donald

Welke naschoolse opvang (NSO) moeten we kiezen?

Wij zijn ons aan het oriënteren op naschoolse opvang voor onze dochter, die volgend jaar naar groep 1 gaat. We hebben twee centra bezocht: de een maakte een prima indruk, maar de tweede vonden wij beduidend minder. Helaas is de betere ook beduidend duurder.

Graag willen wij tips over datgene we nog meer kunnen doen om een vollediger beeld te krijgen van het tweede, mindere centrum.

Als daardoor ons beeld bevestigd wordt, vinden we het prima en kiezen we in volle overtuiging voor de duurdere. Maar wellicht kan ons beeld zelfs in positieve richting worden bijgestuurd. Bij voorbaat dank!

Antwoord

U bent zich aan het oriënteren voor een naschoolse opvang (NSO) voor uw dochter, en u wilt weten hoe u een goed beeld kunt krijgen. Ik zal u daarom een aantal suggesties geven voor dingen waarop u kunt letten.

Pedagogisch werkplan

Om te beginnen kunt u zich laten informeren over het pedagogisch werkplan. Hierin staat omschreven hoe het centrum omgaat met zaken als:

  • vrij spel en georganiseerde activiteiten
  • interesses van de kinderen
  • de inrichting van het centrum
  • inspraak van de kinderen
  • continuïteit Hieronder zal ik uitleggen wat dat betekent.

Vrij spel en georganiseerde activiteiten

In het pedagogisch werkplan zal vast iets staan over de verhouding tussen vrij spel enerzijds en georganiseerde activiteiten anderzijds. Die verhouding moet een beetje evenwichtig zijn, dus niet alleen maar vrij spel of alleen maar georganiseerde activiteiten.

Ook kunt u nagaan wat die georganiseerde activiteiten precies inhouden. Soms gaan de kinderen daarvoor naar het buurthuis of een sportclub.

Interesses van de kinderen

Op een naschoolse opvang willen kinderen graag eigen keuzes maken. De interesses van de kinderen liggen op verschillende terreinen en de groepsleiding moet daar op de een of andere manier rekening mee houden.

De inrichting van het centrum

De inrichting van de NSO moet aantrekkelijk zijn. Dat betekent dat de omgeving uitnodigend, gezellig en uitdagend moet zijn voor ieder kind.

Inspraak

Gezien de leeftijd van de kinderen is het belangrijk dat de kinderen medeverantwoordelijk worden gemaakt voor bijvoorbeeld het programma en de ruimte. De kinderen hebben inspraak.

Continuïteit

Ouders en kinderen moeten op de NSO kunnen rekenen; ouders en kinderen moeten er naar behoefte gebruik van kunnen maken. Dat wil zeggen dat er ook opvang in de vakanties en tijdens studiedagen van de basisschool moet zijn.

Tenslotte adviseer ik u om vooral te letten op de pedagogische kwaliteit. Veel kinderen brengen immers een belangrijk deel van hun tijd op de NSO door, waardoor het onvermijdelijk is dat men daar een deel van de opvoeding van u overneemt. Zoals de begeleiding naar zelfstandigheid.

In de praktijk betekent dat dat de groepsleiding moeite moet doen om de kinderen goed te leren kennen en bijtijds in te spelen op hun behoeften. En natuurlijk moeten ze enthousiast zijn en zich betrokken voelen bij het werk. Dat zijn dingen die je niet uit een pedagogisch werkplan kunt halen (papier is geduldig) maar die je meestal wel kunt voelen in een gesprek. Nog mooier is het natuurlijk als u iemand kent met kinderen op de NSO die u 'onderzoekt', om ervaringen van hen te horen.

Ik wens u veel succes met het maken van uw keuze.