2 april 2004 door Lissy de Ridder

Zwabberende voeten, en tenen die naar elkaar toewijzen. Moeten we hoge schoenen toepassen? (4 jr)

Mijn dochtertje van 4 zwabbert wat met haar voeten en loopt dan vaak met haar voeten naar binnen (de tenen van de voeten wijzen naar elkaar). De boog van haar voet is goed.

Nu stelt een orthopeed – hier in Mexico – voor om haar hoge (enkel-omsluitende) schoenen te laten dragen, om haar voeten te dwingen een rechte stand aan te nemen.

Is dit advies terecht, of is het verstandiger om voet-gymnastiek te doen? Dit om te voorkomen dat door de schoenen de spieren juist slap worden.

Antwoord

Sommige kinderen lopen met de tenen naar binnen toe. Hierdoor struikelen ze vaker dan leeftijdgenoten. Bij hardlopen slaan de onderbenen naar buiten.

Deze stoornis kan zich voordoen op één van de volgende niveaus:

  • op het niveau van de heupen – vanuit de heupgewrichten zijn de benen versterkt naar binnen gedraaid;
  • op het niveau van de onderbenen – de kuitbenen zijn versterkt naar binnen gebogen;
  • op het niveau van de voeten – de voorvoeten zijn naar binnen gedraaid.

Of een behandeling noodzakelijk is, en zo ja welke, is afhankelijk van de oorzaak (op welk niveau speelt het probleem?) en van de ernst van de afwijking.

De vraag of het al dan niet verstandig is om hoge schoenen te dragen, kan ik dus niet beantwoorden, omdat ik niet weet hoe ernstig het probleem is en op welk niveau het speelt.

Lees ook: