Ceronne Kastelein

Ceronne Kastelein

Ceronne Kastelein is adviseur en onderzoeker bij Movisie, het kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Zij houdt zich bezig met de thema’s diversiteit, inclusie en seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Ze is projectleider van het project Iedereen is Anders, waar de website www.iedereenisanders.nl onderdeel van is. De website biedt jongeren en hun ouders informatie, tips en verhalen van andere LHBTI-jongeren. Jongeren vinden hier herkenning en erkenning die helpt om zichzelf te accepteren en te beseffen dat zij niet alleen staan. Ouders vinden op de website meer informatie over ze met hun kind kunnen praten over deze belangrijke, maar soms lastige onderwerpen.