Basisschoolleeftijd Basisschoolleeftijd

Basisschoolleeftijd

Lees ook op

Rekenen kind 6 jaar


> Sinds 1991 is er trouwens iets veranderd in de officiële rekenwijze. Tot onze grote verbijstering.

Nee, dat is al sinds kort na de oorlog zo in NL'e schoolboeken. En in de rest van de wereld is het nooit anders geweest, en in de wetenschap ook niet. Die MeneerVanDalen-truc heeft iemand een keer in een appendix van een schoolboek zo neergeschreven - zonder sommetjes, dus zonder de consequenties te doordenken. Anderen zijn dat na gaan praten en dat is een eigen leven gaan leiden, en op een gegevent moment zijn onderwijzers helaas ook sommen en "correcte" antwoorden gaan bedenken die overeenkwamen met de truc. Maar het is altijd onzin geweest. 

Vergelijk het met verhaal dat de boekdrukkunst door Laurens Janszoon Koster is uitgevonden. Geen enkele leraar in het buitenland, en zelfs geen enkele historicus in NL, heeft dat ooit geloofd. Er is geen enkel bewijs voor. Toch werd die mythe in het onderwijs generaties lang van onderwijzer op (toekomstige) onderwijzer doorgegeven. En als zo'n mythe er eenmaal is, dan gaan mensen bewijs fabriceren, zoals standbeelden en gedenktekens waarop ze de mythe herhalen. 

Maar voor mij voelt het bizar om te spreken van 'oude' voorrangsregels. Die afspraak heeft nooit gegolden buiten het Nederlandse onderwijs en was zelfs daarbinnen vanaf het begin omstreden. Maar die afspraak heeft wel gepretendeerd universeel te zijn. En daarmee is het voor mij niet een 'oude' afspraak, maar een mythe. Net zoals Laurens Janszoon Koster niet de 'oude' uitvinder van de boekdrukkunst is, maar een mythe.


Ik heb op school ook wel “meneer van Dale” geleerd, maar wel met de kanttekening dat vermenigvuldigen en delen gelijk waren, en hetzelfde gold voor optellen en aftrekken. Die moesten dus gewoon in de volgorde van de som.

Schemerlampje schreef op 14-08-2023 om 11:49:

Ik heb op school ook wel “meneer van Dale” geleerd, maar wel met de kanttekening dat vermenigvuldigen en delen gelijk waren, en hetzelfde gold voor optellen en aftrekken. Die moesten dus gewoon in de volgorde van de som.

Zo heb ik het ook geleerd.

Ik heb niet alles gelezen, dus misschien is het al tig keer gezegd. Maar automatiseren is wel fijn. Hier thuis heb ik hoogbegaafde kinderen, die zichzelf al vroeg leerden rekenen. Op school is toen getest tot hoe ver ze kwamen (meerdere leerjaren vooruit), maar ook welke strategieën zij toepasten. Die strategieën waren echt heel apart, maar de uitkomst van de som was goed. Dat is leuk zolang je met lage getallen rekent, maar als je ooit (op de middelbare bijvoorbeeld) met miljoentallen bezig bent en snel moet werken, dan houdt dat mogelijk geen stand. Daarom zijn we toch terug gegaan naar de basis en dus automatiseren.

Ik zou daar dus de uitdaging in gaan zoeken. En oppassen dat hij zich geen strategie eigen maakt die hem op lange termijn tegen werkt. Dat is wel lastig overigens, want waarschijnlijk kan hij zó snel rekenen, dat automatiseren niet nodig voelt voor hem.

Wat wij gingen doen was bijvoorbeeld ballon overgooien/trappen/hooghouden en tegelijkertijd keersommen aan elkaar geven. Dus een motorische opdracht doen tegelijk met een rekenopdracht. Dan gaat de focus van het denken af. 

Malloczero schreef op 09-08-2023 om 13:39:

Dankjewel voor de tips allemaal. We gaanet rekentijger aan de slag en ik ga alle websites rustig bekijken.

(Ff snel een lijstje gemaakt voor mezelf)

Lijstje van alle links:

https://www.rekenen.nl/
W4kangoeroe
https://worksheetworks.com/

Andere tips:

montessori telraam, honderdbord en pythagoras bord

Rekentijger

Winkeltje spelen

Tafelpost

En ‘Rekenkundig’. Die boekjes heten zo.

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.