Algemeen Ouderschap Algemeen Ouderschap

Algemeen Ouderschap

Lees ook op

Jeugdzorg


https://www.youtube.com/watch?v=H8_gokwBvrs

Jongetje door 3 agenten opgehaald ondanks dat moeder in hoger beroep gegaan is tegen de UHP.

Gelukkig een moeder die het in de openbaarheid gooit. Laat maar zien.
Geen hulp maar justitie.


Donna

Donna

25-06-2015 om 14:35

Aanvulling

Een besnijdenis is veel minder ingrijpend op jonge leeftijd. Als dit niet het geval was geweest, was het voor mij wel een ander verhaal geweest: dan kan een jongen/man zelf goed een afweging maken en zou ik de keuze ook niet aan de ouders laten. Ik ken twee mannen die zich op volwassen leeftijd hebben laten besnijden en dat is echt heftig. Zij hadden graag gewild dat hun ouders de ingreep hadden laten uitvoeren.

Donna

Als besnijden nou zo veel voordelen heeft i.v.m. de verspreiding van HIV of baarmoederhalskanker, dan hoeft dat die besnijdenis toch nog niet direct na de geboorte plaats te vinden? Laat de jongen dan zelf, wanneer hij oud en wijs genoeg is om zelf te kiezen, besluiten of hij wel of niet besneden wil worden.

skik

Leen13

Leen13

25-06-2015 om 22:18 Topicstarter

Gemeentegesteggel

http://www.metrolyrics.com/seemann-lyrics-rammstein.html

"De opname en behandeling van Mark en begeleiding van zijn gezin verliepen goed. In overleg met de ouders werd besloten Mark rond de herfstvakantie met ontslag te laten gaan. Dit maakte dat Mark na de zomervakantie nog een kleine tien weken met de taxi van ‘Gemeente Verblijf’ naar zijn school in ‘Gemeente Thuis’ gebracht moest worden. De ambtenaar van ‘Gemeente Verblijf’ en de ambtenaar van ‘Gemeente Thuis’ weigerden de financiële verantwoordelijkheid hiervoor op zich te nemen. Niet gehinderd door enige kennis van Mark en autisme spectrum problematiek in het algemeen, stelde de ambtenaar een tijdelijke inschrijving van Mark bij ‘Gemeente Verblijf’ voor. Mark zou dan in ‘Gemeente Verblijf’ naar school kunnen gaan. Voor ongeveer een week of tien. Een goede oplossing vond de ambtenaar."

En als ouders dan weigeren van school te veranderen voor 10 weken bij een psychiatrisch opgenomen kind dat je op zijn eigen kleine school wil houden?

Leen13

Leen13

25-06-2015 om 22:20 Topicstarter

Knip en plak

http://blogs.kenniscentrum-kjp.nl/2014/12/18/teije-k/de-weg-kwijt-gemeenten-komen-er-niet-uit

Deze dus. Excuus. Blijkbaar doe ik mijn knip en plakwerkjes wat te traag.

Donna

Donna

26-06-2015 om 07:09

Redenen

Skik, zie mijn posting voor de jouwe. Bovendien zijn de punten die jij noemt geen hoofdreden voor de ingreep hoor, dat is het tegengaan van infecties. Religieuze overwegingen spelen hier in Nederland de grootste rol. In tegenstelling tot de VS: daar laten vooral hoogopgeleide ouders zonder religieuze motieven (dus alleen medische) hun jongens besnijden. Vooral in het noord-oostelijk kwadrant is het usance om de ingreep uit te voeren en laat dot nou het minst religieuze deel van de VS zijn...

Tenslotte denk ik dat Annej me duidelijk probeert te maken dat ze haar draadje terug wil. Bij deze dan, we gaan toch niet nader tot elkaar komen.

Leen13

Leen13

30-06-2015 om 20:08 Topicstarter

De VIR - voegt weinig toe

http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2015/Verwijsindex-risicojongeren-voegt-weinig-toe

Ook een door de overheid zelf ingeschakelde onderzoeksgroep komt tot de conclusie dat de VIR geen deuk in een pakje boter slaat.
Het zou de overheid sieren om bij deze onnodige kostenpost de stekker eruit te trekken.

Dan wil ik er nog weleens over nadenken of mijn kinderen als getuige gehoord kunnen worden. Dat zou ik ze nu verbieden omdat ze dan direct in zo'n systeem aangemeld worden en oplichten als er nog een keer een match is. Verdachte ben je.

mirreke

mirreke

30-06-2015 om 22:09

En even ter verduidelijjking

Met het overgrote deel van de Nederlandse jeugd gaat het goed!

http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2015/Met-grootste-deel-Nederlandse-jeugd-gaat-het-goed

Wel staat er ook in dit stukje dat we de problemen van een kleine groep niet moeten bagatelliseren, ook al gaat het met de grootste groep juist goed.

Misschien mogen we dan ook iets minder gestresst doen als het gaat om de verwijsindex of de meldplicht (wat een woord eigenlijk) bij vermoedens!

Leen13

Leen13

01-07-2015 om 11:02 Topicstarter

Stemmen voor dwang tijdens de zwangerschap

http://www.stand.nl/

"woensdag 1 juli in Stand.nl
Roken en drinken tijdens de zwangerschap moet bij wet verboden worden

Ongeboren kinderen moeten vaker en eerder in de zwangerschap onder toezicht worden geplaatst. Dat staat in een advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming aan staatssecretaris Dijkhoff."

Geen woorden voor.

Leen13

Leen13

01-07-2015 om 11:07 Topicstarter

De reacties

http://www.stand.nl/stellingen/Binnenland/Roken-en-drinken-tijdens-de-zwangerschap-moet-bij-wet-verboden-worden

"Naast de Caviapolitie moet er nu een Zwangerschap politie komen"
http://users.telenet.be/warlieweb/Images/Cartoons_politie/Cartoons/Zwangere_leden.JPG

Gelukkig stemt toch nog 60% tegen maar wat die 40 procent bezielt?

Leen13

Leen13

01-07-2015 om 20:39 Topicstarter

Passend Onderwijs verbeteren

http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2015/In-2020-binnen-drie-maanden-passend-onderwijs

"Elk kind dat passend onderwijs nodig heeft, moet dat uiterlijk in 2020 binnen drie maanden krijgen. Dat beloofde staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs 30 juni in de Tweede Kamer."

"De Kamer drong aan op actie omdat twaalf- tot zestienduizend leerlingen thuis zitten. Zij hebben bijvoorbeeld ernstige gedrags- of leerproblemen of een lichamelijk beperking. De SP liet onderzoek doen onder zevenhonderd docenten in het speciaal onderwijs. Een te hoge werkdruk, te grote klassen en leerlingen met steeds zwaardere problemen in de klas zorgen ervoor dat het speciaal onderwijs onder druk staat. De partij wil meer investeringen in het onderwijs. Ook moet het recht op speciaal onderwijs terugkeren."

Voor het eerst een realistischer aantal leerlingen dat thuiszit?

Leen13

Leen13

01-07-2015 om 20:51 Topicstarter

Stemmen voor dwang

http://www.nji.nl/nl/Actueel/Wat-vindt-u/De-stemming?poll=266

De bedoeling is zwaar verslaafden aan alcohol en drugs te dwingen desnoods door opname. Het gevolg zal weer zijn dat het te hooi en te gras ingezet wordt in de dossiertjes van mensen die toch al om hulp komen.
Ik vraag me zelfs af of dit wel wettelijk in te voeren is. Gezien het recht op lichamelijke integriteit van vrouwen.

Neemt niet weg dat je alles uit de kast wil halen om te voorkomen dat kinderen verslaafd of met afwijkingen door drank- en drugsgebruik geboren worden.
Maar ik vraag me tegelijkertijd af wat het huidige hulpaanbod daarbij is?
Wie biedt vrouwen hulp bij psychiatrische problematiek, verslaving en de keuze zonodig voor en abortus?
Daar zou ik persoonlijk op inzetten.
Dit wordt weer een wassen neus met veel justitie zonder hulp. Kindje is evengoed verslaafd bij de geboorte alleen de repressie is toegenomen en de stress en zorgmijdng.
Om te beginnen zou ik al nooit meer melden wat ik mogelijk, zelfs in mate, heb gebruikt. Vroedvrouwen worden het verlengstuk van justitie.

Leen13

Leen13

02-07-2015 om 02:48 Topicstarter

Wachttijden jeugd ggz en jeugdzorg gestegen - crisisdienst

http://journalistiek.npo.nl/dossiers/jeugdzorg/370_35564-zorgen-om-wachtlijsten-jeugdzorg-het-is-wachten-op-het-eerste-grote-incident

Sinds 1 januari te weinig zorg via wijkteams, aan de voorkant, stijging crisisdienst. Wachttijden angst- en dwang en eetstoornissen opgelopen.

Interview met oa. Robert Vermeiren

Pendelbeweging

Zo slaat de pendel weer door naar de andere kant. Na alle verhalen over veel te snel ingrijpen krijgen we nu het andere probleem: veel te laat hulp en zorg.

Tsjor

Leen13

Leen13

02-07-2015 om 10:46 Topicstarter

Wat anders Tsjor

Te vroeg ingrijpen is geen hulp. Het gaat hier om gespecialiseerde ggz hulp een jeugdzorgopnames. Niet het gebruikelijke gehang en geworg met dwang en drang.
Ik weet niet goed waar dat zich nu afspeelt. Ik hoor er op het moment niets over. Gebrek aan meldervaring van het wijkteam mogelijk.

mirreke

mirreke

02-07-2015 om 14:18

De wachtlijsten lopen op

omdat de gemeenten teweinig zorg hebben ingekocht. Er zijn simpelweg te weinig plekken beschikbaar. Er zijn zelfs instellingen die zijn gesloten. De gevallen die op basis van het vorig jaar nog steeds recht op zorg hebben krijgen eerst niets toegekend, en later na beroep weer wel. Maar er zijn dus teweinig plekken.

Hier een korte samenvatting over Brabant.

http://www.zorgwelzijn.nl/GGZ/Nieuws/2015/6/Je-bent-jong-en-staat-op-wachtlijst-voor-hulp-1781040W/

tsjor: je hebt wel en niet gelijk. Er is namelijk nog steeds dezelfde insteek om zo snel mogelijk in te grijpen bij vermeende kindermishandeling. Dus dat is niet minder geworden. Maar waar het bij de wachtlijsten om gaat is de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd, zoals hulp en behandeling bij angsten, autisme, dwang, de hulp voor kinderen met soms ernstige psychiatrische problematiek. In die zin heb je dus wel gelijk, de pendel slaat voor dit segment door naar liefst zoveel mogelijk geld besparen, rampzalig en al lang geleden door professionals en ouders voorspeld.

Echt, de jeugdwet is een ramp...

mirreke

mirreke

02-07-2015 om 14:21

Hier een bericht uit de telegraaf van februari 2014

van een helderziende, blijkbaar:

Jeugdzorg naar gemeente ramp’
door Hans Kuitert

AMSTERDAM, donderdag

Ouders, jeugdpsychiaters, huisartsen en hulpverleners hebben gisteren van de lezers van De Telegraaf overweldigende steun gekregen voor hun diepe zorgen over de nieuwe Jeugdwet.

Die legt alle vormen van jeugdzorg vanaf 2015 in handen van de gemeenten. Een peiling op telegraaf.nl, daags nadat ook de Eerste Kamer zich kon vinden in de decentralisatie van de jeugdzorg, was helder: 86 procent van de meer dan 13.000 stemmers beantwoordden de stelling dat de uitvoering van de Jeugdwet een grote ramp wordt met ’ja’. Negen procent vond van niet en vijf procent wist het niet of had er geen mening over.

Bevestiging

De scepsis over deze eerste grote decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten wordt breed maatschappelijk gedragen. Iedereen die ook maar iets te maken heeft met kinderen die psychiatrische hulp nodig hebben, naast hulpverleners vooral ouders, kunnen de peiling van De Telegraaf als een bevestiging van hun zorgen lezen.

Zelf boden zij dinsdag nog een petitie aan de Eerste Kamer aan met daaronder 94.000 handtekeningen om de Jeugdwet flink op de schop te nemen. Vakbond Abvakabo FNV en de oudersfederatie TJO deed hetzelfde, allen tegen dovemansoren. Als doekje voor het bloeden boden de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven de zoveelste waakhond aan, een Transitiecommissie.

„Wie dit bedacht heeft, staat ver af van de echte wereld, dit gaat ten koste van kinderen”, is een typerende reactie op telegraaf.nl en wuz.nl, met vaak de toevoeging „dat als de gemeenten geld tekortkomen, de gemeentelijke heffingen gewoon omhooggaan”.

Het stoort onze lezers ook dat de senaat de kritiek van professionals naast zich neer heeft gelegd, net als eerder de Tweede Kamer: „Ze luisteren niet naar degenen die er verstand van hebben. Elke gemeente gaat dit anders aanpakken, dus dat wordt één chaos”, aldus een reactie.

Twijfels zijn er ook over de competentie van de gemeenten om verantwoordelijk te zijn voor het ingewikkelde terrein van jeugdzorg. „Bij gemeenten is geen deskundigheid, maar het wemelt al van de dure adviseurs die ambtenaren gaan bijspijkeren”, luidt een van de reacties.

Leen13

Leen13

02-07-2015 om 16:24 Topicstarter

Zoals verwacht, zie de transitie in Denemarken

http://www.ggznieuws.nl/home/decentrale-jeugdzorg-in-denemarken-niet-zon-succes/

"Het decentrale jeugdzorgstelsel dat in Nederland deze week wordt ingevoerd, is gebaseerd op het Deense model. Daar blijkt het echter helemaal niet zo goed te werken. Waar in Nederland voor wordt gevreesd, is in Denemarken gebeurd: er zijn grote regionale verschillen en gemeenten kiezen voor de goedkoopste zorg, niet voor de beste.

Al sinds 2007 zijn in Denemarken de gemeenten volledig verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Na een studiereisje richting Kopenhagen was staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) overtuigd van de Deense aanpak: ’Gemeenten zijn beter in staat gecoördineerde hulp aan kinderen en gezinnen dicht bij de burger te leveren.’

Maar sociaal werkers, die in Denemarken in kaart brengen welke zorg een kind nodig heeft, denken daar anders over. Henrik Egelund Nielsen, coördinator sociaal beleid bij de Deense vereniging van sociaal werkers vertelt aan de Volkskrant: ‘In de praktijk horen wij van veel collega’s dat gemeentebesturen vooral voor de goedkoopste oplossing kiezen. Een sociaal werker die een kind wil laten opnemen in een gespecialiseerde instelling, krijgt bijvoorbeeld te horen dat de gemeente dat kind liever in een pleeggezin plaatst.’

Ook Jan Jaap Rothuizen, onderzoeker en docent pedagogiek aan de universiteit van Aarhus, ziet dat de specialistische jeugdzorg in Denemarken door de decentralisatie behoorlijk is uitgehold. ‘Gemeenten kiezen liever voor hun eigen, goedkopere voorzieningen dan dat zij kinderen laten helpen in duurdere gespecialiseerde instellingen. Je kunt wel aanvoelen dat de zorgkwaliteit minder is geworden.’

Decentralisatie leidt bovendien tot grote regionale verschillen. Soms verhuizen hele Deense families omdat ze in een andere gemeente betere zorg kunnen krijgen voor hun kind."

Leen13

Leen13

02-07-2015 om 19:06 Topicstarter

Dwang na de conceptie

http://www.nji.nl/nl/Actueel/Wat-vindt-u/De-stemming?poll=266
De meeste normale nederlanders zijn tegen echter de hulpverlening is massaal voor dwang vanaf de conceptie. Bij verslaafde moeders dan. Hoop je.
Ze willen zooooooo graag 'helpen'. Dat die hulp uit repressie en justitie bestaat en moeder en kind er alleen maar een probleem bij krijgen dat wil maar niet doordringen. Kind nog steeds FAS, moeder nog steeds verslaafd met een toevoeging van straf en stress.

mirreke

mirreke

03-07-2015 om 13:27

Ik las/hoorde ergens dat het bij dwang na conceptie

Eigenlijk zou gaan om ik meen 240 kinderen per jaar die geboren worden bij bv. verslaafde moeders of drinkende moeders. Dat is natuurlijk weer eens een heel klein aantal om zoiets belangrijks en cruciaals als de lichamelijke integriteit van een vrouw op het spel te zetten.
In feite houdt dat in dat een foetus van meer waarde is dan een volwassen vrouw.

Ik heb het op de radio gehoord van de organisatie (jeugdrechters? iig was de voorzitster daarvan die op de radio was een gewezen jeugdrechter), en daarbij werd wel verteld dat dit pas zou gaan gebeuren (OTS bij zwangeren) na uitgebreide voorlichting en hulp op vrijwillige basis, bij de diehard drinkers en verslaafden. Dus op het allerlaatste moment. Maar dan kun je zo iemand bv. ook gedwongen laten opnemen. Je hoeft daarvoor niet een wet zodanig aan te passen dat dit mag. Want alweer: het wordt een glijdende schaal.

Ik ken een voorbeeldje: dochter v/e vriendin van ons was zwanger, 1e kindje. Vrij jong, ik dacht nog geen 20, en ik meen dat ze toen (net zwanger dus) af en toe wiet rookte. Ze is gemeld, bleek later, en direct na bevalling is baby enkele maanden uit huis geplaatst geweest. Wat dit met een pas bevallen vrouw en partner en het babietje doet is blijkbaar niet relevant. Het was overkill om niets, want de moeder in spe was helemaal niet verslaafd of zo, geen drankprobleem, niets. Af en toe een jointje, wat jongeren toch wel eens doen, en na goede uitleg vd verloskundige was ze ook al gestopt daarmee. Toch is er onderweg schijnbaar een melding gedaan, en is het prille ouderschap enorm verstoord geweest.

Baby kwam terug naar huis, maar de stress bleek wel voor de ouders teveel. Die zijn uit elkaar. Betreffende dochter heeft inmiddels drie kinderen (twee in andere stabiele relatie) maar het was destijds een ware nachtmerrie.

Leen13

Leen13

03-07-2015 om 15:12 Topicstarter

Weed tijdens zwangerschap

http://www.cannabisculture.com/articles/1375.html

In de zeventiger jaren werd het gebruik van weed, tussen de weeen door om te ontspannen, aanbevolen in zelfhulpboeken.

Maar blijkbaar zijn we toch niet in de 'age of aquarius' aangeland.

Dat is dus het risico. Vrouwen die toch al om hulp komen en niet verslaafd zijn worden aangepakt. Wie wordt daar nu beter van?

En de vrouwen waar het om gaat zijn toch al moeilijk te bereiken en trekken zich nog meer terug.
Allemaal kortzichtig en machtsbelust.

mirreke

mirreke

05-07-2015 om 01:44

Nogmaals wachtlijsten jeugdggz

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2015/6/GGZ-Psychische-Jeugdzorg-in-gevaar-1781226W/

GGZ: Psychische Jeugdzorg in gevaar

0
2012 Sociaal
Kinderen moeten bij gemeenten te lang wachten op psychische jeugdzorg. De transitie loopt spaak door budgettering, administratieve processen en gemis aan expertise. GGZ Nederland pleit daarom voor (boven)regionale organisatie en inkoop van jeugd ggz.

Deze aanbeveling doet de brancheorganisatie op basis van haar tweede monitor voortgang Jeugdwet 2015. Kinderen die hulp nodig hebben, blijken daar in sommige gemeenten nu te lang op te moeten wachten. (Boven)regionale samenwerking tussen gemeenten en regio's kan wachtlijsten en opnamestops tegengaan, aldus GGZ Nederland.

Opnamestops
Hoewel gemeenten en zorgaanbieders steeds beter op elkaar zijn ingespeeld en ingewerkt, zijn er er grote verschillen tussen de regio's, blijkt uit de de monitor onder 27 instellingen voor jeugd-ggz . Grote zorgen zijn er over de budgettering voor de tweede helft van 2015 . 67% van de instellingen verwacht in de tweede helft van 2015 wachtlijsten, omdat zij over de met de gemeente afgesproken productiegrenzen heen zullen gaan. Bij ongewijzigd beleid moeten instellingen in sommige gemeenten gaan werken met langere wachtlijsten of opnamestops. Dat gaat ten koste van cliënten.

Onbekendheid in het veld
Eénderde van de instellingen signaleert nu al wachtlijsten voor een eerste gesprek met het wijkteam en de helft ervaart ook knelpunten nadat cliënten naar de ggz zijn doorverwezen. Dat heeft met name te maken met de onbekendheid van wijkteams met jeugd-ggz problematiek en het jeugd-ggz aanbod.

Schaalgrootte
GGZ Nederland wijst er op dat er een bepaalde schaalgrootte nodig is om goede specialistische zorg te kunnen bieden. Dat is iets om rekening mee te houden bij de inkoop voor 2016. Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten en zorgaanbieders blijven investeren in de samenwerkingsrelatie en de transformatie.

Kennisuitwisseling Door onderlinge kennisuitwisseling en de deskundigheidsbevordering over de jeugd-ggz bij wijkteams, inkopers en beleidsmakers kan er een goede ketensamenwerking ontstaan. Uit de monitor blijkt dat in gevallen waar ggz aanbieders en wijkteams al in een vroeg stadium actief samenwerken er een betere toegang naar jeugd-ggz plaatsvindt.

Administratieve processen uniformiseren
Tweederde van de instellingen voor jeugd-ggz ervaart een grote achterstand bij facturatie. Omdat zij te maken hebben met verschillende gemeenten, die elk hun eigen eisen stellen, kampen de zorgaanbieders met veel variatie in administratieve processen. GGZ Nederland pleit daarom voor een snelle uniformering en het gebruik van standaarden om te voorkomen dat de druk op de administratie ten koste gaat van de zorg.

Aanbevelingen
Om de problemen het hoofd te bieden doet GGZ Nederland een aantal aanbevelingen. Wachtlijsten kunnen volgens de organisatie enkel het hoofd geboden worden door (boven)regionale samenwerking. Ook om werkdruk te verlagen en expertise bij de ggz aanbieders aan boord te houden. Tegelijk pleit zij voor deskundigheidsbevordering en methodiekontwikkeling van wijkteams, naast standaardisering van gemeentelijk administratieve processen.

Eerder luidde ook de VN Kinderrechtenorganisatie al de noodklok

door Jurrien Holthuis 24 jun 2015

mirreke

mirreke

05-07-2015 om 01:49

Wat dit allemaal wel niet zal kosten

Kijk naar de aanbevelingen: uniformering van al die gemeentelijke administratieve systemen, deskundigheidsbevordering en professionalisering van de wijkteams (met andere woorden, het is nu prut), bovenregionale samenwerking. Allemaal echt nodig nu, maar het had niet nodig geweest (zeg je dat zo) als de jeugdggz buiten de jeugdwet was gelaten. OF als die hele domme wet niet was doorgedrukt. Dit wordt zoveel duurder en er zullen zoveel kinderen de dupe van worden.

Leen13

Leen13

07-07-2015 om 19:04 Topicstarter

Over de schutting

https://www.facebook.com/notes/dominique-de-graaff/jeugdzorg-kinderen/976486589028574

De kinderarts in opleiding vond het ook heel sneu voor dat kind dat nu al maanden in het ziekenhuis verbleef. Wachtend op een pleeggezin. Zonder vader en moeder, zonder familie.
Die waren beschuldigd van shaken baby syndroom en mochten hun kind voorlopig niet zien. Eerst rechtzaken.

En wat er verder volgt. Een heel enkele keer volgt dat exemplarische liefdevolle pleeggezin. Vaker gaat het de heilloze doorplaatsroute.
Met kans op gemiddeld 2,5 keer zo vaak misbruik dan in een gewoon gezin.

"Ik wou dat...
- Ik kon zeggen: Dank jullie wel, overheid, pleegouders en instanties. Maar dat kan ik niet. Want allen maakten er een grotere puinhoop van dan mijn eigen ouders ooit hadden kunnen doen.

Bij 'echte' ouders kan je terug komen als je ergens mee zit. Probeer dat maar eens als jouw ouders het bovenstaande voorstellen."

Er komt een onderzoek naar misbruik in de jeugdzorg olv Micha de Winter. Maar of de zorg ook gaat veranderen en het voor kinderen en hun ouders veiliger wordt daar hoor ik niemand over.

mirreke

mirreke

08-07-2015 om 09:50

Schrijnend

Dezelfde ervaring heeft mijn stiefdochter, die ook 'vrijwillig' uit huis geplaatst is geweest. Goddank dat het vrijwillig was, want daarom waren wij er nog, had ze geen voogd (die kinderen in 'care' echt nooit zien) maar ouders. Wij mochten gewoon komen, en dat vond men in al die tehuizen en woonplekken maar wat raar en vooral heel erg lastig. Want wij stelden vragen, kwamen voor haar op, geloofden haar en niet de hulpverlening. Erg lastig en vervelend allemaal, vonden ze. Want ineens moest men zich verantwoorden, uitleg geven, verbeterpunten aangeven, noem maar op. Maar al die andere kinderen, want wij waren eigenlijk de enige ouders die nog in beeld waren, waren aan de wolven overgeleverd, zagen nooit iemand die voor hén kwam, voelden zich heel eenzaam. Dochter heeft veel lotgenoten kunnen traceren, via de social media. Met de meesten gaat het slecht. Geen werk, slechte relaties, veel te dik vaak (opvallend), jong ouders geworden van kindertjes die ook weer uit huis worden geplaatst zodat het geheel zich kan herhalen.
Veel psychische klachten, opleidingen niet afgemaakt. Echt ellende.

En dan een heeft een groot onderzoek in 2007 en een van een jaar later in 2008 al aangetoond dat kinderen in fostercare het versus mishandelde kinderen die wel thuis zijn blijven wonen, het ALTIJD slechter doen, op elk front: werk, pyschische problemen, in aanraking komen met politie, enz. Kinderen in de jeugdzorg doen het in hun latere leven veel slechter dan kinderen die ook mishandeld, verwaarloosd of wat dan ook zijn, maar die wel thuis zijn blijven wonen, met hulp maar ook zonder hulp thuis. Kortom, mishandelde kinderen thuis laten wonen is op termijn vrijwel altijd beter voor die kinderen.

In Nederland lopen ze toch zo weg met al die Amerikaanse onderzoeken, die gelden als onderbouwing van de hoge cijfers als het gaat om mishandelde kinderen in Nederland? Laten ze dan ook deze onderzoeken eens lezen: scheelt ook een boel geld. Er is dan geen bezuiniging nodig. Kinderen helpen in hun thuisomgeving is veel goedkoper en levert op termijn diezelfde kinderen en dus ook de samenleving veel meer op.

Het onderzoek uit 2007: http://www.mit.edu/~jjdoyle/fostercare_aer.pdf

En het onderzoek een jaar later: http://www.mit.edu/~jjdoyle/doyle_jpe_aug08.pdf
Uit dit laatste artikel:
"The results suggest that foster care placement results in arrest propensities that are two to three times higher compared to investigatedchildren who remained with their parents."

Ook in 2011 heeft deze onderzoeker weer een onderzoek gepubliceerd, met nog steeds dezelfde strekking: http://www.mit.edu/~jjdoyle/doyle_jpe_aug08.pdf
In dit artikel gaat het om foster care (pleegouders):
The results suggest that placing children in foster care
increases their likelihood of becoming delinquent during adolescence and requiring emergency healthcare in the short term.
Along this one dimension of child safety, it does not appear that foster
care is serving a protective role.

Leen13

Leen13

10-07-2015 om 15:45 Topicstarter

Eigen Kracht Centrale

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/07/08/plan-van-de-burger-nu-even-niet/

De gemeente heeft niet vanzelfsprekend een contract met de Eigen Kracht Centrale, ook al hebben ouders het recht om eerst zelf een plan te maken.

Dat moet het wijkteam maar doen, of het wijkteam moet bepalen dat het nodig is, volgens veel gemeenten, daarmee mensen in de fuik sturend van bemoeizorg en 'zware' 'hulpverlening'.

We wilden geen 20 hulpverleners meer om een gezin heen. Maar we maken het structureel dat er hele teams gaan vergaderen, zonder jou, over rijp en groen waar ze niets mee te maken hebben.

"Wij stellen ons op het standpunt dat wij niet gehouden zijn om deze Eigen Kracht-conferentie te betalen. Dit zou anders kunnen zijn indien deze vorm van ondersteuning tot stand zou komen via ons Team Toegang. Indien mevrouw er geen heil in ziet om ons te benaderen dan is dat jammer maar dan zijn de (financiële) consequenties voor haarzelf. Indien op het niveau van deze of een andere casus nog overleg nodig is, kunt u hierover contact opnemen met …’

In antwoord op deze mail wordt nog expliciet benoemd dat betreffende moeder bang is voor escalatie als er hulpverleners worden ingeschakeld. Dit wordt echter als onzin terzijde geschoven. De gemeente vindt dat het altijd via de hulpverleners in Team Toegang moet lopen.

En zo zijn er vele voorbeelden van aanmeldingen die door de gemeente direct naar de hulpverlening worden geleid. Niet alleen rond jeugd maar ook rond volwassenen."

Familiegroepsplan

Een 'familiegroepsplan' dat door de betrokkenen zelf is opgesteld is wettelijk verplicht nu. Het probleem (in het hoofd van de gemeentes) van een EKC is, dat daar een bedrag bij hoort dat ze fors vinden. Het verschil met een familiegroepsplan is, dat een professional het plan organiseert. Sommige gemeenten denken dat dat goedkoper is dan een EKC.

Tsjor

Leen13

Leen13

11-07-2015 om 11:31 Topicstarter

Persoonlijke verantwoordelijkheid

https://joepzander.wordpress.com/2015/03/12/1994-kindermishandeling-of-kinderbescherming/

De ontrafeling van een 'Savannah' die in een pleeggezin mishandeld en uiteindelijk gedood werd in de jaren negentig.

Klassiek verhaal. Ouders hebben een huis gekocht en er ontstaat een moeilijke situatie waar beiden geen grip op krijgen en die opgelost moet worden. Ouders raken in de stress en moeten worden opgenomen. Oma houdt de zorg voor twee kleine meisjes niet vol en in overleg gaan kinderen tijdelijk naar een pleeggezin. Tot de problemen rondom het huis en de situatie van de ouders door hen is opgelost. Voor een periode van een maand of drie.
Ouders worden per direct gezien als mishandelende ouders waar ze juist zorgzaam hulp hebben gevraagd. Vraag je hulp ben je al afgekeurd.
Ze mogen hun kinderen lang niet zien.
En als dat weer mag is het te laat. Het driejarige meisje ligt levensgevaarlijk gewond door langdurige mishandeling inmiddels in coma in het ziekenhuis.
Ondanks allerlei concrete signalen en meldingen van diverse directe omstanders.
Maar. Het pleeggezin had een cursus gedaan en maakte bij gesprekken, over de telefoon of bij huisbezoek, een goede indruk op de begeleiders.

Ook even een stukje waar je professor Doek ziet in het publiek. Blijkbaar is het in de aanloop naar een centraal meldpunt. Doek beschrijft de valkuil dat zaken bureaucratisch verlopen en pleit ervoor om als je mishandeling vermoedt en ziet dit altijd op te nemen als een persoonlijke verantwoordelijkheid.

Ik vind dat je je moet realiseren dat de kans op misbruik en geweld in pleeggezinnen en instellingen zoveel maal groter is dan thuis.

Heb je een kind 'gered' dan heb je er gewoon een nog veel groter probleem bij dat je zeer serieus dient te nemen.

http://www.nespcan.nl/?p=2321
Micha de Winter begint nu aan een onderzoek in vervolg op het onderzoek van de commissie Samson.

"Uit huis geplaatste kinderen zijn in vergelijking met gemiddelde Nederlandse kinderen bijna twee keer zo vaak slachtoffer van seksueel geweld, concludeerde de commissie Samson. Daarnaast kwamen zij veel signalen tegen dat uit huis geplaatste kinderen in elkaar werden geslagen en te maken hadden met psychisch geweld.

Het nieuwe onderzoek moet de omvang hiervan in beeld brengen. Micha de Winter, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, gaat dit leiden. De presentatie van de commissie is deze week."

Uit buitenlandse cijfers blijkt dat de gevolgen nog veel ernstiger kunnen zijn. Ook overlijden van kinderen neemt exponentieel toe.
Afgezien van het lijden van de vele doorplaatsingen en de slechte uitkomsten wat betreft scholing en zelfstandigheid van kinderen.

Maar ook hier weer wilden de pleegouders beweren dat de kennelijke mishandeling veroorzaakt was door de ouders zelf die kind al maanden niet hadden gezien. En ze kwamen er mee weg.
Dat is ook de gebruikelijke verklaring als het met een kind slecht gaat in pleeggezin of instelling. Het is al mishandeld door de ouders. Daarna ben je kennelijk niet alleen onjuist gestigmatiseerd maar kinderen zijn dan ook kennelijk verder vogelvrij.

Leen13

Leen13

12-07-2015 om 01:48 Topicstarter

Red een kind - of niet

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/ik-werd-bij-mijn-haren-gepakt-en-over-de-vloer-getrokken

Kinderen in de jeugdzorg beginnen zelf hun verhalen te vertellen.

Website onderzoek Micha de Winter a.s. maandag in de lucht.

http://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/

Leen13

Leen13

13-07-2015 om 17:31 Topicstarter

Nog maar eens het stuk van Spirit - jeugdzorg

http://www.spirit.nl/nc/nieuws/item/article/jeugdzorg-kan-zonder-dwang/

"Als ouder weet je zelf wel dat wanneer je kind onhandelbaar is, het pedagogische antwoord van dwangtoepassing (lees: straf) meestal slecht werkt. Begrijpen wat een kind drijft en hoe je echt in contact komt, werkt veel beter. Straf en repressie kunnen juist een beletsel voor dit contact zijn.

Wat in het klein niet werkt, werkt in het groot (stelselbreed) ook niet. Dat zie je terug in het averechts effect dat dwangmaatregelen en het dreigen hiermee hebben. Uit angst voor dwangmaatregelen wenden ouders die hulp nodig hebben zich niet vrijwillig tot de hulpverleners en blijven ze argwanend bij opgelegde hulp. "

En dan toch maar steeds vanuit dezelfde hoek, justitie en kindermishandelingsmaffia, nieuwe dwangmaatregelen willen invoeren.
Hopelijk gaat die balans nou eens een keertje omslaan.

Leen13

Leen13

15-07-2015 om 13:30 Topicstarter

Onderzoek Turkse mensenrechtencommissie naar Europese jeugdzorg

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/eng_genclik_rapor.pdf

Naast de bekende verhalen, kinderen weggehaald op subjectieve verhalen, niet op feitelijke gronden. Op basis van 'the child's sake' hebben organisaties onbeperkte macht en invloed.
Zaken worden voor het Europese hof gebracht. En in het geval van kinderen met uitsluitend de Turkse nationaliteit had de Turkse ambassade geïnformeerd moeten worden.
Er wordt niet op toegezien dat ouders juridische bijstand krijgen met name van deskundige advocaten die bekend zijn met de Turkse nationale en Turkse culturele achtergrond.
Alleen in het geval dat Turkse ouders zelf contact opnemen met de ambassade is bekend dat het om Turkse kinderen gaat. Verder wordt er in de rapporten geen onderscheid gemaakt naar nationaliteit maar alleen naar buitenlandse nationaliteit in het algemeen.

En Belgie steekt er gunstig bovenuit. Dat wisten we al met de jeugdzorgouders die naar Belgie vluchten.

Duitsland
"There are complaints regarding the Youth Care Agencies not only from the Turkish society but also from the German society. The primary complaint matter is the youth care agencies that unjustly break apart families and separate children from their parents."

"It has been understood that the youth care agency authorities have evaluated attitudes and behaviors such as a grandmother dominantly offering things to eat or insistently wanting a hug as attitudes and behaviors that they do not see fit to their own social and cultural values, and therefore did not put the children under the grandmother’s custody based on the “child’s sake”.

Over pleegzorg door ouders van Turkse herkomst of familieleden:
"Additionally, the tediousness of the required qualifications and training process to become a foster family is very discouraging for the Turkish origin families."

"Due to the divorce of his parents, the custody of Ferhat Mete was given to his grandfather Hasan Ozturk. His grandfather and grandmother temporarily left Ferhat to the Netherlands Youth Agency for a month while they were going to a pilgrimage to Mecca. On their return when they ask for the child, their request was denied on the grounds that they are not sufficient to take care of a child."

Over Nederland.
"The most basic problem of the childcare system, which includes the youth agencies, is the excessive privilege given to the child’s sake principle compared to the right to custody. As a solid negative consequence of this situation, the family is completely marginalized during the process of problem resolution."

Na de casussen van families, Nora Yorukseven en de familie van Yunus.
"Another great news is the increased number of applications from the
Turkish families in Turkey to the Netherlands offices to become foster families. "

In Nederland mag de etnische herkomst van een kind niet geregistreerd worden. Behalve in Rotterdam Rijnmond.

Belgie
"While sometimes it is hard to protect the rights of children while keeping them with their family, the togetherness of the children with their families is considered very important. Because of that, the youth care agencies are criticized for overlooking the abuse of children within their families, whenever a signle negative news story appears in the public opinion."

"The institution officials, while admitting that it is the natural habitat of a child to grow up with his/her biological mother and father, they also state that the number of foster families is not sufficient. Furthermore, they indicate that when a child is taken away from the family, this is always a temporary situation, and that they act with the preconception that the child will eventually reunite with his/her family."

"The foster family center, OpVang that operates in the Flemish region conducts the “World Project” that aims at giving children who need foster families to the proper families. Within this project, immigrants are also employed."

"It was pleasing to find out that the institution officials believe that the natural habitat for children is where their parents are, and that they aim at resolving problems while children are still with their families. In Belgium, we haven’t determined a problem that was mentioned by the Turkish community regarding the youth care agencies and foster family institution. There are no problems reflected by the Turkish community to our Embassy records either. On the other hand, it is concluded that works need to be done in
order to improve the number of Turkish origin foster families, and more statistical studies can be done regarding the status of the Turkish origin families."

"As a rule, in the event of a suspicion, the child stays with his/her own family, and not separated from his/her siblings. In spite of these, thousands of Turkish origin children in Germany, Netherlands, and Belgium are confirmed to have subjected to the
unjust practices of the youth care agencies, and especially in Germany and Netherlands several children are taken away from their parents, and given to children’s homes or to families with no similar cultural backgrounds. While it is known that these agencies are established due to a need, it is observed that some of the implementations of some of the youth care agencies especially in Germany and Netherlands have resulted in unfavorable consequences for both the family and the child."

Er volgt dan nog een lijst van observaties en aanbevelingen.
"7- The seized child should be given the opportunity to speak in his/her native language in terms of his/her culture and identity. It has been confirmed that some youth care agency officials have not been allowing the child and his/her family to speak in Turkish during the meetings conducted in order to maintain the personal relations, and by preventing the child from using his/her own native language, they have been attempting to make the child forget about his/her native language, and therefore his/her own culture and identity."

Meer dan gemiddeld komen Turkse kinderen terecht in tehuizen in plaats van gezinnen.
"It is understood that most of our seized children have been living in children’s homes and in these places they have been face to face with very serious problems and dangers."

Samenwerking met Turkije
"It will be beneficial to organize units within the foreign delegations that would serve as family counseling. As a matter of fact, it seems that our Ministry of Family and Social Policies has such a work. It is considered that these units can work together with the youth care agencies and local pedagogues in order to guide the families in raising a child, and that they can provide information to the youth care agencies on the socio-economic situation of the Turkish society abroad as well as other necessary topics, and also they can help the youth care agencies in finding Turkish origin foster families."

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.