Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

Inspraak school sociaal media gebruik

Goedenavond,

Bij deze vraag ik advies in het volgende beginnende conflict met school. 

Mijn oudste S. zit in groep 7 waar het afgelopen schooljaar het een en ander is voorgevallen op sociale media. Rond oktober zou iemand alle wachtwoorden van de mailadressen van de kinderen weten en uit hun naam gekke berichten sturen. Vanuit de school (de juf) kwam de mededeling dat alle kinderen een nieuw mailadres moeten maken. Hierna kwam er een lange periode van thuis zitten en werd tiktok ineens “in”. Daar zijn ruzies over ontstaan waarna verleden week de juf mededeling deed dat alle kinderen hun Tiktok account moeten verwijderen. Vandaag ben ik via de mail aangesproken op dat S. dat nog niet heeft gedaan. 

Ik vind het niet fijn dat de school bepaalt of S. op Tiktok mag en dat er wordt gecontroleerd of het account van S. al verwijderd is. Allereerst ben ik degene met gezag over S. en daarnaast mag S. van mij gewoon op Tiktok zitten. S. is voor zover ik weet niet betrokken bij conflicten op Tiktok in de klas. De juf gaat hier niet mee akkoord omdat het invloed heeft op de sociale relaties tussen de kinderen als sommige kinderen hun tiktok niet verwijderen en geeft aan dat er consequenties zullen volgen als S. Tiktok niet binnenkort verwijderd. 

Ik heb het gevoel dat de juf wat kletst maar ik wil geen serieus conflict met de school. Mijn vraag is hoe ik dit het beste kan aanpakken? 

Je kunt het ook zo bekijken: fijn dat de school er bovenop zit en pesten en fout sociaal gedrag bestrijdt. En hoe weet de school dat jou kind nog een account heeft? Dat betekent dat je kind nog contacten heeft met kinderen op school waar de school vanaf wil.

Er zijn ook scholen die zich er niet mee bemoeien want het pesten gebeurt toch buiten schooltijd?

Voor mij was belangrijk dat mijn kind mij kon blijven bereiken, zelf, ze hadden al een telefoon vanaf groep 3, of via de juf of meester.

De rest kon thuis. Nou hadden we natuurlijk nog geen tiktok voor deze leeftijd.

En begin anders met de school te bespreken hoe dat ooit weer wel kan maar dan veilig? Praat met de MR of de ouderraad? Of de directie?

Maar neem het probleem van school serieus. Vraag ze er anders naar. Wat is de aanleiding?

Natuurlijk is het fijn dat de juf meedenkt hoe ze de ruzies die op sociale media ontstaan de kop kan indrukken, maar ik ben het met je eens dat jullie als ouders bepalen of je kind een account daar heeft. Overigens mag volgens de regels (ik weet niet van wie die regels zijn) een kind uit groep 7 (10 a 11 jaar?) helemaal niet op Tiktok. De minimumleeftijd is 13. https://www.nu.nl/tech/6101673/minderjarigen-mogen-voortaan-minder-op-tiktok.htmlwaarschijnlijk komt Temet wel met iets juridischere argumenten dan mijn en AnnaJ’s onderbuikgevoel. met de ouderraad praten vind ik dan weer een onzinnig plan. In mijn herinnering zijn dat vooral moeders die graag feestjes organiseren, dat zijn geen mensen die je kunt raadplegen over beleidszaken. Bovendien komt er dan vaak een heel roddelcircuit op gang. De MR praat mee over het beleid en heeft een adviesrol. 

Maar ik ben wel het type dat ik mijn hakken in het zand zou zetten bij deze bemoeienis. Kan je zo’n account niet op prive zetten zodat alleen mensen die haar kennen haar kunnen zien? Zoals op Facebook? Dan kan de juf het ook niet zien. 

Dus je kind doet iets wat niet mag, en dan ben je beledigd als iemand je daar op wijst? Bijzonder.

Inderdaad alles op privé en ik neem aan dat je het social media gebruik van je kind gecontroleerd hebt. De juf zal niet zomaar verzocht hebben de apps te verwijderen. Pesten, buitensluiten, accounts overnemen zijn geen lolletjes. 

Jeetje Meike.... zo niet eens.

De school bemoeit zich met iets tussen ouders en kind. Als er buiten school om onprettige situaties zoals pestgedrag is, is het zeker nuttig dat dit besproken wordt en dat er iets mee gedaan wordt, ondanks dat het buiten schooltijd is. Er kan ook een ouderavond worden georganiseerd, in de groep gepraat worden. En over mails en Tiktok kan ook worden gepraat. Maar als juf kun je niet vertellen dat je een ander mailadres moet nemen. Hier blijkt overigens ook uit dat ze geen kennis van zaken heeft hieromtrent.

Ik denk dat ik kind aan zou raden proberen telkens tegen juf te zeggen: daar gaan mijn ouders over. En als juf inderdaad bij jullie komt, tegen haar zeggen: bedankt voor de tip, maar of we er iets mee doen bekijken we nog. Wij gaan daarover.

Ik ben het eens met Egel. Juf gaat mij niet vertellen wat mijn kind wel of niet mag. Als mijn kind iets doet wat niet door de beugel kan, hoor ik dat graag, maar over eventuele maatregelen neem ik graag zelf een beslissing.

Zonnestraaltje

Zonnestraaltje

24-02-2021 om 14:23 Topicstarter

Egel. schreef op 24-02-2021 om 12:46:

Jeetje Meike.... zo niet eens.

De school bemoeit zich met iets tussen ouders en kind. Als er buiten school om onprettige situaties zoals pestgedrag is, is het zeker nuttig dat dit besproken wordt en dat er iets mee gedaan wordt, ondanks dat het buiten schooltijd is. Er kan ook een ouderavond worden georganiseerd, in de groep gepraat worden. En over mails en Tiktok kan ook worden gepraat. Maar als juf kun je niet vertellen dat je een ander mailadres moet nemen. Hier blijkt overigens ook uit dat ze geen kennis van zaken heeft hieromtrent.

Ik denk dat ik kind aan zou raden proberen telkens tegen juf te zeggen: daar gaan mijn ouders over. En als juf inderdaad bij jullie komt, tegen haar zeggen: bedankt voor de tip, maar of we er iets mee doen bekijken we nog. Wij gaan daarover.

Hier heb ik het meeste aan. Dank voor je bericht.

NB ik weet dat volgens de regels van Tiktok de minimumleeftijd eigenlijk 13 jaar is. Het account van S. is altijd al afgeschermd geweest. Waarschijnlijk gaat de juf een lijst gebruikersnamen na.

Zonnestraaltje

Zonnestraaltje

24-02-2021 om 14:25 Topicstarter

Plantenbak schreef op 24-02-2021 om 09:16:

Inderdaad alles op privé en ik neem aan dat je het social media gebruik van je kind gecontroleerd hebt. De juf zal niet zomaar verzocht hebben de apps te verwijderen. Pesten, buitensluiten, accounts overnemen zijn geen lolletjes.

Het zou gaan om een groep leerlingen waar vaker onderling problemen tussen zijn. S. heeft andere contacten in de klas. 

Simpele oplossing: verwijder dit account en maak een nieuw account aan, wat je sowieso nooit onder een herkenbare naam moet doen. 

Wat ik altijd zo irritant vind van het "probleemoplossend" vermogen van sommige basisschoolleerkrachten is het meteen maar verbieden van het probleem veroorzakende gedrag/spel/tas. 

Als jonge ouder leer je al dat verbieden niet echt goed werkt in de opvoeding maar leerkrachten gebruiken het nog steeds. 😢

Groep 8 voetbalt op het plein 2 kleuters omver dus eet mag niet meer gevoetbald worden. Je kunt er ook voor kiezen om aan te wijzen waar er wel mag worden gevoetbald en waar niet.

Mijn oudste had een hele leuke schooltas maar die was te breed voor haar plek aan de kapstok. In plaats van zoeken naar een oplossing om die tas toch een plek te geven waar niemand er last van had werd de tas verboden. 

Het enige verbod waar ik positief over was was het verbod op het expres stuk trekken van kleding. (Met zijn tweeën iemand tegen de grond werken en de derde zo hard aan de kontzakken van de spijkerbroek laten trekken tot de zakken eraf waren en de gaten in de broek zaten)

Voor gedoe ook sociaal media ga je als leerkracht en gesprek aan met de klas en eventueel de ouders.  Dan kunnen ouders beslissen of het kind en account verwijdert ja of nee. 

Je hoopt inderdaad dat zo'n social media gedoe op school en thuis tot gesprekken leidt hoe je dat op een goede manier doet en wat echt niet de bedoeling is.

https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/leerlingen-en-sociale-media-in-het-vo/

"Ouders en leerkrachten zijn nog te vaak afwezig als opvoeder in de online wereld. We verwachten van jongeren dat ze wel weten hoe ze zich veilig in de online wereld moeten begeven. Terwijl jongeren zelf aangeven dat ze hier meer advies en ondersteuning bij willen."

Dit is een pagina voor het VO, maar de informatie is wat mij betreft net zo passend voor de bovenbouw van de basisschool.

“Voor gedoe op sociaal media ga je als leerkracht en gesprek aan met de klas en eventueel de ouders. Dan kunnen ouders beslissen of het kind een account verwijdert ja of nee.”

Ik zou niet graag leerkracht zijn. Er wordt van je verwacht dat je pestgedoe op social media oplost maar je moet met iedere ouder apart onderhandelen welke grenzen gesteld mogen worden aan ieder individueel kind. Dat is toch niet te doen? Ik snap best dat ouders vinden dat ze daar zelf over gaan. Vind ik ook. Maar bij ernstige, langdurige pestsituaties op social media zou ik dan op een gegeven moment geneigd zijn de ouders maar bij elkaar in een hok te zetten en ze het samen te laten uitzoeken. Wordt niks natuurlijk! Overigens vind ik ook niet dat het antwoord op ieder wissewasje maar moet zijn dat ze hun accounts wissen. Er moet ook een leerervaring in kunnen zitten. Maar ik kan me voorstellen dat er op enig moment een clean break nodig kan zijn. Ook om er niet steeds opnieuw heel veel (onderwijs!)tijd aan kwijt te zijn. Ik vind wel dat de ernst dan veel duidelijker moet worden toegelicht aan de ouders dan hier kennelijk is gebeurd. Dat je alleen een herinnering krijgt en er direct gedreigd wordt met consequenties zou mij ook in het verkeerde keelgat schieten. Ik zou dus beginnen met: Ik hoor hier voor het eerst van. Wat een vervelende situatie. Kunt u uw verzoek toelichten? 

Zonnestraaltje

Zonnestraaltje

24-02-2021 om 23:22 Topicstarter

Nummer schreef op 24-02-2021 om 14:43:

Simpele oplossing: verwijder dit account en maak een nieuw account aan, wat je sowieso nooit onder een herkenbare naam moet doen.

S. mag van mij niet de echte achternaam noemen op internet en daarnaast ook niet de volledige voornaam. Daarnaast mag er ook geen echte geboortedatum worden ingevuld. Maar juf is ook niet gek en weet wie er zit achter de creatieve gebruikersnamen. (erg handig dat het account van S. dan wel is afgeschermd maar juf op een ander account of via contacten met de ouders o.i.d. aan de namen zal zijn gekomen) 

Zonnestraaltje

Zonnestraaltje

24-02-2021 om 23:28 Topicstarter

Mija schreef op 24-02-2021 om 17:45:

“Voor gedoe op sociaal media ga je als leerkracht en gesprek aan met de klas en eventueel de ouders. Dan kunnen ouders beslissen of het kind een account verwijdert ja of nee.”

Ik zou niet graag leerkracht zijn. Er wordt van je verwacht dat je pestgedoe op social media oplost maar je moet met iedere ouder apart onderhandelen welke grenzen gesteld mogen worden aan ieder individueel kind. Dat is toch niet te doen? Ik snap best dat ouders vinden dat ze daar zelf over gaan. Vind ik ook. Maar bij ernstige, langdurige pestsituaties op social media zou ik dan op een gegeven moment geneigd zijn de ouders maar bij elkaar in een hok te zetten en ze het samen te laten uitzoeken. Wordt niks natuurlijk! Overigens vind ik ook niet dat het antwoord op ieder wissewasje maar moet zijn dat ze hun accounts wissen. Er moet ook een leerervaring in kunnen zitten. Maar ik kan me voorstellen dat er op enig moment een clean break nodig kan zijn. Ook om er niet steeds opnieuw heel veel (onderwijs!)tijd aan kwijt te zijn. Ik vind wel dat de ernst dan veel duidelijker moet worden toegelicht aan de ouders dan hier kennelijk is gebeurd. Dat je alleen een herinnering krijgt en er direct gedreigd wordt met consequenties zou mij ook in het verkeerde keelgat schieten. Ik zou dus beginnen met: Ik hoor hier voor het eerst van. Wat een vervelende situatie. Kunt u uw verzoek toelichten?

Ik heb begin deze avond een mooi gesprek gehad met de buurvrouw over deze situatie. Een van haar kinderen had een vergelijkbare: er was op een bepaalde dag in de week altijd ruzie in de klas omdat de dag ervoor een vaste groep elke week naar het zwembad ging en daar wekelijks conflicten begonnen. De leerkracht vond toen dat de kinderen niet meer samen naar het zwembad mogen want daar komt ruzie van... De ruzies zijn volgens de buurvrouw symptomen geweest van onderliggende problemen tussen steeds dezelfde groep leerlingen, wat ik enigszins herken van de klas van S. 

In ieder geval is voor mij duidelijk dat ik mijn kind leer om bij zulke verzoeken van de juf aan te geven dat “de ouders erover gaan” en dat ikzelf me vooral niet de kast moet laten opjagen. 

Precies dat laatste. Een juf is ook maar een juf en geen politieagent of wetgever. 

Reageer op dit bericht

Als je wilt reageren moet je eerst inloggen of je aanmelden.

Aanmelden