Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen
Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

Lees ook op

Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Recentelijk is een rapport gepubliceerd naar kwalitatief en kwantitatief onderzoek gebaseerd op de gegevens van 3 jaar centrale loting in Amsterdam waar de “échte voorkeuren” van kinderen en hun ouders voorop staan.
Afstand is het belangrijkste criterium bij de keuze voor een middelbare school, gevolgd door “opstroom ja, afstroom nee” en kinderen zoeken naar een school waar de kinderen op hen lijken (deftig ‘sociaal economische status’ genoemd). Dit is strijdig met de wens om segregatie tegen te gaan. Volgens de wethouder kan niet aan alle wensen van kinderen en ouders tegemoet gekomen worden omdat sommige wensen strijdig zijn met elkaar. Ik denk dat dit wel mee valt. Immers, niet alle kinderen willen naar een categorale school, sommige brede scholengemeenschappen zijn ook zeer populair (het Spinoza lyceum) evenals meerdere lycea met havo en vwo.
Rapport: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6182413/1/09012f97822f9e1c
Reactie wethouder: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6182412/1/09012f97822f9eb5
Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/achtstegroepers-kijken-vooral-of-middelbare-school-dichtbij-is~a4569325/

Opvallend is verder dat bij vrijwel alle schooladviezen een vrij groot deel van de leerlingen lager scoort op de Cito en dat de laatste jaren vaker een hoger advies wordt gegeven dan de Cito bandbreedte. Het Parool schreef al eerder over adviesinflatie: https://www.parool.nl/amsterdam/krijgen-kinderen-in-amsterdam-te-hoge-schooladviezen~a4567293/
Vervolgonderzoek is volgens alle betrokkenen gewenst naar hoe de keuzes uitpakken, m.n. voor de kinderen die niet op de gewenste school komen (uitgeloot worden).


Bermbrand

Bermbrand

16-02-2018 om 12:44 Topicstarter

Lezen via Twitter

Het Parool artikel over adviesinflatie zit achter een betaalmuur. Het is wel gratis te lezen via de Twitterfeed van het Parool: https://twitter.com/parool/status/961225428403916800

Bermbrand

Bermbrand

17-02-2018 om 17:10 Topicstarter

Hoogopgeleid en kind met vmbo advies, hoe erg is dat?

Vandaag n.a.v. de genoemde onderzoeken naar schoolkeuze een stuk in het Parool over hoogopgeleide ouders wiens kind vmbo advies krijgt. Nogal tendentieus geschreven, dus je bent gewaarschuwd.

Het hele artikel is gratis te lezen via deze Twitter link: https://twitter.com/parool/status/964863900960329728

Maria

Maria

18-02-2018 om 09:36

samengevat

75% van de leerlingen volgt in het derde jaar van voortgezet onderwijs het niveau dat overeenkomt met het gegeven advies.

14% is op een lager niveau terecht gekomen, 9% volgt onderwijs op hoger niveau.

Meisjes krijgen vaker dan jongens een advies dat overeenkomt met hun prestaties. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn echter klein. Verschillen naar opleidingsniveau van ouders zijn groter: onderadvisering komt vaker voor bij kinderen met lager opgeleide ouders.

Ik ben een ouder met een hbo + master opleiding met een 19 jarige die op zijn plek is op het mbo, en die zelf heeft besloten duaal hbo te gaan doen.

Zijn oorspronkelijke advies was HAVO (basisschool was een schoolvereniging en daar is hij keurig 'getraind'), nio-test die ik op eigen initiatief heb laten afnemen omdat ik een ongelukkig kind zag, wees uit dat vmbo-kb beter bij zijn intelligentie past (omgekeerde verbaal-perfomaal kloof)
Hij is afgestroomd en heeft genoeg lucht gekregen om school weer fijn te gaan vinden.
Ik heb hem nooit gepusht, ten hoogste gevoed, gesteund en kansen gegeven.
Hoe cliché ook; voor mij geldt "Als hij maar gelukkig is"
Het beste wat je in mijn ogen kunt worden, ben je zelf...

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 09:59 Topicstarter

Maria

Veel dank, echt een goede link!

In Amsterdam is heibel omdat nu sinds 2015 de ‘échte voorkeuren’ voorop staan (strategisch kiezen loont niet), blijkt dat leerlingen met vwo advies voor het grootste deel het liefst naar een categoraal vwo willen (de 2 categorale vwo scholen zijn het populairst, daarna volgen de 5 categorale gymnasia). Tot 2015 gold naast vwo advies voor categoraal vwo als eis ‘minimaal 545 op de Cito toets’; haalde je minder dan 545 dan kon je een aanvullende toets doen om alsnog toegelaten te worden.
Nadat dit niet meer mocht en tegelijk de centrale loting startte, bleek de belangstelling voor de categorale scholen overweldigend. Als reden wordt aangevoerd dat nu ongeveer 1/3 meer leerlingen met vwo advies in aanmerking komt voor categoraal vwo. En kennelijk willen ook die kinderen heel graag naar een school waar afstroom niet mogelijk is (tenzij je van school wisselt). Uit de Amsterdamse analyses sinds 2015 blijkt dat tussen de 30-33% van de leerlingen met vwo advies lager dan 545 scoort. Dat is dus heel vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van alle adviezen.

De scholen hadden toch ook kunnen anticiperen op deze bekende gegevens? De Amsterdamse politiek wilde dat de ‘échte voorkeuren’ bij schoolkeuze voorop stonden, maar is nu bepaald ongelukkig met wat die echte voorkeuren van kinderen en hun ouders blijken te zijn. Om segregatie tegen te gaan wil men het liefste dat kinderen zoveel mogelijk samen naar brede scholengemeenschappen gaan ipv naar categorale scholen.

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 10:17 Topicstarter

Schoolkeuze ‘lager’ dan advies

Recent gehoord: jongen, krijgt havo advies en heeft een passie voor koken en wil later chef-kok worden. Hij bedenkt dat de weg naar de koksopleiding sneller is via vmbo-k en dan naar de specifieke mbo opleiding die hij heeft gevonden ergens in Brabant. Maar in Amsterdam krijgt iedereen een gepersonaliseerd aanmeldformulier waarop uitsluitend de scholen staan die passen bij het advies, in zijn geval dus uitsluitend schole met een havo opleiding.

Dit lijkt me iets administratiefs dat waarschijnlijk dmv individueel contact met de school van keuze is op te lossen. Toch zijn de ‘adviezen’ wel heel dwingend geworden en zijn die niet altijd te verenigen met de schoolkeuze...

Edith

Edith

18-02-2018 om 10:19

Hoezo?

Hoezo denken ouders dat afstroom niet mogelijk is bij een categorale school? Als een kind niet goed genoeg is wordt het gewoon weggestuurd hoor. Garanties worden niet gegeven, het kind moet het doen.

Persoonlijk hecht ik meer waarde aan het LVS van enkele jaren dan aan de eindtoets. Maar dat is om redenen uit persoonlijke ervaring. Mijn kind zit nu in 4VWO en had een einddito van 535. Te weinig volgens degenen die de harde Cito richtlijn hanteren, maar gelukkig kon onze basisschool verder kijken en het in breder perspectief zien. Hij zit nu prima op zijn plek.

Dat de gemeente segregatie tegen wil gaan snap ik wel. Amsterdam is een ontzettend gesegregeerde stad. Ieder 'soort' mensen heeft zijn eigen wijk, school en verenigingen. Maar of en hoe je dat tegenhoudt? Ik snap wel dat ouders hun kind het liefst tussen 'soortgenoten' (in de breedste zin van het woord) zien. Bij scholengemeenschappen zie je net zo goed segregatie.

Maria

Maria

18-02-2018 om 10:40

herkenbaar

...en wellicht off-topic
Ex, vader van zoonlief, heeft hetzelfde bij de hand gehad in zijn jeugd. Op zijn grote wens om kok te worden kwam er geen antwoord anders dan 'dan moet ie maar huishoudschool doen'.
Ook hij heeft traject middelbare-mbo doorlopen, daarna hogere hotelschool.

Adviezen zijn niet dwingend, basisschooladviezen zijn wel leidend geworden.
Waar voorheen het voortgezet onderwijs besloot of een leerling toelaatbaar was, is het nu zo dat sinds 2015 het advies van de leerkracht van de basisschool leidend is.
De school voor voortgezet onderwijs moet het kind minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school/vraag-en-antwoord/wat-is-het-schooladvies-in-groep-8-van-de-basisschool

Ik kom in mijn praktijk zelden ouders tegen die hun kind voor een lager niveau voortgezet onderwijs inschrijven maar kan me wel degelijk voorstellen dat je een dergelijke overweging maakt.

En vanwaar de keuze voor categoraal?
Geen idee eigenlijk...

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 10:43 Topicstarter

Maar de káns op afstroom is aanzienlijk kleiner. Mijn eigen ervaring met met vwo op een scholengemeenschap versus categoraal gymnasium is dat op een scholengemeenschap bij het eerste slechte rapport de mentor al zegt “hij kan altijd naar havo”, op een categoraal gymnasium is de insteek “we zorgen dat je binnenboord blijft”.

Fijn dat je zoon op zijn plek zit; is hij in schooljaar 2014 naar de middelbare school gegaan, dus voordat het advies van de basisschool leidend werd?

V.w.b. segregatie: uit het onderzoek naar schoolkeuze blijkt dat het belangrijkste criterium afstand is; kinderen willen een school dichtbij en blijven dus het liefste in de eigen wijk. Daarnaast blijkt dat kinderen een school zoeken waar kinderen op zitten die op hen lijken, waar zij zich thuis voelen. Dat geldt zowel voor kansrijk als voor kansarm. En idd, het Spinoza lyceum en het MLA in zuid zien er bijv. qua populatie anders uit dan het qua omvang, methode en resultaten zeer vergelijkbare Caland lyceum in nieuw west.

vlinder72

vlinder72

18-02-2018 om 10:45

Bermbrand

Weet jij ook waarom Amsterdamse ouders massaal kiezen voor categoraal. Ik vind dat bijzonder. Ik woon ook in een stad. Wij hebben hier een categoraal vwo (gymnasium) maar die school is zeker niet superpopulair. De meeste kinderen met een vwo advies gaan hier naar brede middelbare scholen. Mijn eigen dochter zit ook in een vwo brugklas. In hetzelfde gebouw met vmbo en havo klassen. En dakpanklassen. Gewoon alles door elkaar. Mijn neven wonen in een andere stad en zitten ook in een vwo klas op een brede middelbare school. Die afstroomangst leeft hier blijkbaar niet zo.

Waarom zijn Amsterdamse ouders dan zo anders? Wat is er mis met de brede middelbare scholen in Amsterdam?

Amsterdam kan nu toch ook niet opeens een stel extra categorale scholen tevoorschijn toveren als er prima brede middelbare scholen zijn.

Amsterdamse

Amsterdamse

18-02-2018 om 10:57

Omdat Amsterdamse

kinderen heeeeeeel speciaal zijn...

Tenminste, dat vinden de witte hoogopgeleide ouders. Dus hun kinderen moeten op de witte elitaire school, en niet op een zwarte scholengemeenschap. Want de niet-populaire scholengemeenschappen zijn namelijk zwart.

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 11:00 Topicstarter

Vlinder72

De vrees voor afstroom naar een lager niveau wordt het eerst genoemd in het rapport (hoofdstuk Breed of categoraal?, v.a. p. 24). Verder willen sommige kinderen graag met kinderen van andere niveaus in de klas zitten en andere kinderen juist niet, “omdat ik dan meer aandacht krijg”, aldus een quote. Eén jongen (vwo) die aangehaald wordt in het rapport noemt als reden dat zijn moeder zegt dat kinderen met vmbo niet serieus werken.

Voor een groep leerlingen geldt dat zij zeker weten dat zij gymnasium willen doen en daar niet tot na de brugklas mee willen wachten.

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 11:08 Topicstarter

Amsterdamse

Dat is te kort door de bocht en niet helemaal wat uit het onderzoek volgt. Ouders kijken vooral naar resultaten en vinden opstroom ja, afstroom nee bijv. heel belangrijk. Kinderen zoeken vooral naar een school waar kinderen zitten die op hen lijken. Dat geldt ook voor kinderen van ‘niet hoogopgeleide witte ouders’. Zie hoofdstuk 2 Leerlingen op school, v.a. p. 22. Bijvoorbeeld quote: “die ik elitair vind staan onderaan. Ik vind dat zelf minder prettig en geen fijne sfeer”.

Amsterdamse

Amsterdamse

18-02-2018 om 11:25

Kijken

Bermbrand, jij kent de Amsterdamse scholen net zo goed als ik. En kijk nou gewoon naar de populatie van die scholen, en dan weet je dat het waar is.

Interviews met kinderen van 12 jaar is wel leuk, hang daar echter niet teveel aan op. Hoeveel van hun uitspraken en meningen komen van de ouders, bewust en vooral onbewust? In mijn omgeving zie en hoor ik regelmatig kinderen hun ouders ‘napraten’. Logisch, ze zijn nog jong, hebben nog weinig anders meegemaakt, geen referentiekader.

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 11:57 Topicstarter

Amsterdamse

Ja, de scholen in Amsterdam zijn gesegregeerd en dat dit een probleem is vind ik ook. Maar zeggen dat alleen ‘witte elitaire ouders’ hun kind heel speciaal vinden, is te kort door de bocht. Iedereen vindt zijn of haar kind heel speciaal en iedereen wil het beste voor zijn of haar kind. En toch zijn er verschillen in uitkomsten van schoolkeuze.

Voor de oorzaken ga ik af op het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek dat is gedaan door OIS samen met UvA en VU. In het onderzoek is ook gekeken naar de ondersteuning tijdens het proces van keuze (hoofdstuk 1). In het keuzeproces worden ouders, vrienden en de basisschool docent betrokken. De kinderen hebben in de meeste gevallen het gevoel dat zij zelf kunnen en mogen beslissen. In geen enkel geval legt de ouder de keuze op als het kind niet naar die school wil. Wel zeggen ouders dat ze hun kinderen proberen te beïnvloeden. Ook zie je dat hoe lager opgeleid, hoe minder betrokkenheid en steun van de ouders kinderen krijgen.

De samenstelling van de Amsterdamse scholen is m.i. merendeels een afspiegeling van het keuzeproces en de verschillen daarbij. Dankzij lotingsdwang en die lange reservelijst moeten sommige kinderen naar een school waar ze niet eigenlijk helemaal naartoe willen. Interessant is nu na 3 jaar centrale loting te onderzoeken hoe het met deze kinderen gaat. Uit eerder onderzoek in 2012 blijkt dat uitgelote bijna net zo tevreden zijn maar ook dat hun verwachtingen beduidend lager zijn dan kinderen die wel naar de school van keuze gingen.

Belangrijkste factoren voor segregatie zijn vooral de wens van kinderen om naar een school te gaan dichtbij huis en de wens naar een school te gaan waar de kinderen op hen lijken. Daarnaast de invloed van ouderbetrokkenheid, zij kijken vooral naar resultaten van de school. Als je geen betrokken ouder hebt, dan lijkt me dat in dit opzicht toch echt een nadeel.

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 12:30 Topicstarter

Vlinder72

Een eerlijke denkoefening van mij als Amsterdamse ouder n.a.v. jouw post: was ik in jouw stad tot een andere schoolkeuze gekomen?

Mijn kind wilde na de basisschool heel graag naar het gymnasium - o.a. met dank aan de serie “Welkom bij de Romeinen” Als ik twee scholen met gymnasium in een stad niet ver buiten Amsterdam vergelijk, zie ik net als jij dat de brede scholengemeenschap beduidend meer leerlingen trekt dan het categoraal gymnasium. Als ik de resultaten van de scholen op het eerste gezicht vergelijk, dan lijken de verschillen in resultaten ook niet zo groot. Wel zie ik dat de tevredenheid op het categoraal gymnasium zowel bij leerlingen als ouders wat hoger is. Kijk ik verder, naar Elsevier de beste scholen 2018 (helaas achter een betaalmuur), dan zie ik dat op de kans op het vwo diploma op de scholengemeenschap lager is dan op het categoraal gymnasium. Op de brede scholengemeenschap stromen veel meer leerlingen af van vwo naar havo en daarnaast wordt binnen vwo het gymnasium diploma uiteindelijk door een beperkt aantal leerlingen behaald. Van Elsevier krijgt het categoraal gymnasium het predikaat “goed” en de brede scholengemeenschap “voldoende” (met een slechte deelscore v.w.b. afstroom naar een lager niveau).

Belangrijke reden om voor categoraal te kiezen is dat mijn kind niet eerst een jaar naar de brugklas wilde voordat gymnasium begon; op de brede scholengemeenschap begint gymnasium in de 2e klas. Ook vond hij sfeer (klein, rustig en overzichtelijk) zeer belangrijk. Of vriendjes mogelijk naar dezelfde school gingen vond hij nauwelijks interessant. Kijkend naar de wensen van zoon en daarnaast mijn vergelijkend onderzoek, dan is de keuze duidelijk. Zonder vergelijkend onderzoek was mijn kind dus ook tot dezelfde keuze gekomen.

Edith

Edith

18-02-2018 om 12:40

Bermbrand

"uit onderzoek blijkt..."

Dat is wel heel naïef. Logisch dat afstand een rol speelt, maar er zijn veel meer criteria. De niet sociaal wenselijke antwoorden komen gewoon niet zo snel naar voren in een dergelijk onderzoek. Dat weet jij toch ook?

Op onze basisschool was een jongen die de kerstboom omgooide "want wij vieren geen kerstmis". Als er grote groepen kinderen op een school zijn die compleet andere normen en waarden hebben, dan wil je jouw kind daar niet tussen hebben. Dan kiezen ouders *bewust* voor een witte school al zullen zij dat hooguit in kleine kring toegeven.

Gemengde scholen prima, maar een school waar een andere cultuur dan de Nederlandse dominant is, zou ik niet kiezen. De enige (en beste voor iedereen) oplossing is gedwongen spreiding, maar dat zie ik niet gebeuren.

Edith

Edith

18-02-2018 om 12:46

Bermbrand

"Maar de káns op afstroom is aanzienlijk kleiner. Mijn eigen ervaring met met vwo op een scholengemeenschap versus categoraal gymnasium is dat op een scholengemeenschap bij het eerste slechte rapport de mentor al zegt “hij kan altijd naar havo”, op een categoraal gymnasium is de insteek “we zorgen dat je binnenboord blijft”."

Dat verschilt misschien per school. Als je het niveau niet hebt kan lukt het binnenboord houden simpelweg niet. Dat zou ook leiden tot slechte cijfers )examen/afstroom en dat willen gymnasia ook niet. Zij kunnen het zich niet permitteren om lagere CE gemiddeldes te halen dan de scholengemeenschap om de hoek. Het is gewoon business.

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 13:17 Topicstarter

Edith

Jij vindt het behoorlijk naïef dat ik feiten uit een recent empirisch onderzoek vertrouw. Maar wat is dan beter, waar moet ik dan wel op afgaan?
Lees het rapport eens, dan zie je idd dat meerdere criteria een rol spelen, ook zaken die hier al genoemd zijn.

Vwb je tweede post: je impliceert dat de grotere afstroom en bij de eerste tegenvallende resultaten aan her niveau van het kind ligt, maar het uitgangspunt is het schooladvies en (t/m 2014) de uitkomst van de Cito toets (en die waren beide in mijn voorbeeld dik in orde

Ik ben het wel met je eens dat categorale scholen t/m 2014 het voordeel hadden dat alleen de beste vwo’ers konden selecteren en dat dit ze een onmiskenbaar voordeel opleverde tov scholengemeenschappen. Nu mopperen ze op het gedaalde niveau, zie et Parool artikel over adviesinflatie.

Maria

Maria

18-02-2018 om 13:31

om te chargeren

...maar resultaten uit empirisch onderzoek van een gerenommeerde instelling zegt me meer dan onderbuikgevoelens geuit door deelnemers aan een forum...

(kan het niet laten, sorry)

Ik herken het geschetste beeld wel uit mijn praktijk (basisschool met kinderen van merendeel hoog opgeleide tweeverdieners)(nee, niet in Amsterdam)
Ik herken trouwens ook wel wat Edith zegt; zoals de ouden zongen, piepen de jongen...

Empirisch kwalitatief onderzoek is gebaseerd op participerende observatie; is in mijn ogen altijd subjectief...

Edith

Edith

18-02-2018 om 14:04

precies

Het is precies de reden dat de overwinning van Trump of de Brexit ook niet door empirisch kwalitatief onderzoek voorspeld werden. Ik denk dat de meeste mensen echt wel weten hoe het zit, maar niemand durft dat openbaar te zeggen.

Nee natuurlijk willen witte hoogopgeleide ouders hun kind best naar een zwarte school sturen. Waarom gebeurt dat dan niet?

Wat betreft dat afstromen: ik ken jouw kind en jullie situatie niet. Bij ons was precies het omgekeerde aan de hand. Je kunt je dus ook afvragen in hoeverre die cito en/of het basisschooladvies zo'n voorspellende waarde hebben. Ieder kind en iedere situatie is weer anders. De overstap naar het VO kan voor de een een enorme bevrijding zijn en voor de ander een hoge hobbel.

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 14:09 Topicstarter

Ook kwantitatief

Het onderzoek heeft zowel een kwantatief deel als een kwalitatief deel. Het kwantitatieve deel bestaat uit de cijfermatige analyses van drie jaar centrale loting waar de échte voorkeuren vooropstaan (strategisch kiezen loont niet). Het kwalitatieve deel bestaat uit gesprekken en oefeningen met 72 leerlingen van 7 basisscholen verspreid over de stad. Per klas zijn ook 2 ouders uitgenodigd voor een vraaggesprekken. Zie de onderzoeksaanpak en methode p. 8 van je kwalitatieve deel van het rapport.

Ik vind het prettig dat er eens echt onderzoek is gedaan naar schoolkeuze, juist omdat discussies vaak op gevoel en anekdotes wordt gevoerd.

Triva

Triva

18-02-2018 om 14:58

Bermbrand

"Wel zie ik dat de tevredenheid op het categoraal gymnasium zowel bij leerlingen als ouders wat hoger is. Kijk ik verder, naar Elsevier de beste scholen 2018 (helaas achter een betaalmuur), dan zie ik dat op de kans op het vwo diploma op de scholengemeenschap lager is dan op het categoraal gymnasium. Op de brede scholengemeenschap stromen veel meer leerlingen af van vwo naar havo en daarnaast wordt binnen vwo het gymnasium diploma uiteindelijk door een beperkt aantal leerlingen behaald. "

Overal valt op te schieten.

Ouders meer tevreden: komt omdat de ouders die die school kozen voor hun kind de keuze veel belangrijker vonden dan de ouders die met hun kind de scholengemeenschap kozen. Vaak zat één van de ouders er zelf al. Zij zoeken ook naar voordelen die ze hebben tov de scholengemeenschap. Die andere ouders zijn daar veel minder mee bezig.

Kans op VWOdiploma lager op scholengemeenschap kan komen door het toelatingsbeleid, hoeft niet te komen door het makkelijk afstromen. Overigens tov jouw voorbeeld kan ik ook het voorbeeld van onze scholengemeenschap zetten waarbij kader echt de mavisten niet aanneemt die gewoon lui zijn of lopen te muiten en niet serieus bezig zijn, dat doen ze om de kaderleerlingen of basisleerlingen te beschermen. Alleen op basis van intelligentieniveau wordt afgestroomd.

Die laatste is helemaal eenvoudig te verklaren. Als je op een categoraal gymnasium klaar bent met Latijn of Grieks heb je een probleem, je wil na 4 jaar niet van school dus je houdt vol. Op een scholengemeenschap haal je gewoon een VWOdiploma zonder Latijn of Grieks. Hoef je nergens anders naar toe. Gewoon meer keuze dus.

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 15:24 Topicstarter

Triva

Ik schreef op war ik las: kinderen en ouders zijn tevreden; dus niet alleen de ouders. De bias die je beschrijft geldt overigens net zo goed voor ouders die voor een scholengemeenschap kozen
Maar idd: overal valt op te schieten, schoolkeuze is dan ook een individuele keuze en er is voor elk wat wils. Ieders keuze is te respecteren.

Amsterdamse

Amsterdamse

18-02-2018 om 15:36

Keuze

Als de keuze gebaseerd is op zoiets onwenselijks als een witte of zwarte school (segregatie), dan moet je dát probleem aanpakken. En dus niet nog meer witte scholen erbij maken. Segregatie wordt dan alleen nog maar groter.
Want er zijn schoolplekken genoeg in Amsterdam.
En hé, ik ben zeker niet roomser dan de paus, want ik wil mijn (allochtone) kinderen ook niet op een zwarte school. Wél op een gemengde. En dat zijn meer ouders, die dat willen.

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 15:48 Topicstarter

Edith

Het verband met de overwinning van Trump en het door mij gedeelde onderzoek naar schoolkeuze te maken geef, maar dat dat zal mijn naïviteit wel zijn.

Anekdotisch bewijs spreekt je kennelijk meer aan dan empirisch onderzoek. Als ‘witte hoogopgeleide’ ouder uit Amsterdam kan ik je verzekeren dat wit of zwart nauwelijks een rol speelde bij de schoolkeuze. De enige rol die het speelde is dat we geen scholen op de lijst van 12 scholen hebben gezet waarvan de populatie vrijwel uitsluitend niet westers allochtoon is. Ook dit volgt overigens uit het onderzoek (lees maar). De meeste scholen in Amsterdams zijn behoorlijk gemengd, zeker vergeleken met scholen net over de gemeentegrens bijvoorbeeld Amstelveen of Weesp! Maar enkele scholen hebben een zeer eenzijdige samenstelling.

De overstap naar het VO is idd een heel belangrijke stap. De onderwijsinspectie heeft nog eens bevestigtd dat de schoolkeuze belangrijk is gezien de grote verschillen tussen scholen. Zeker bii een heftige puberteit, zoals bij mijn oudste kind, heb je liever een school die daar begrip voor heeft ipv te denken aan het rendement van de verschillende afdelingen.

Edith

Edith

18-02-2018 om 21:35

probleem?

Wat jullie (VSA) maar niet duidelijk kunnen maken is waarom de gemeente meer gymnasia zou moeten bouwen? Waarom zijn scholengemeenschappen/lycea die voor Havisten wel goed genoeg zijn, niet goed genoeg voor sommige VWO (ouders)? Het kan toch niet alleen het afstroomrisico zijn wat telkens wordt genoemd? Havisten lopen toch net zo goed risico op afstroom? Of VMBO'ers? Er zijn gewoon eisen waar je aan moet voldoen en die gelden voor iedereen.

Als je de gemeente van die noodzaak wilt overtuigen zal je met meer inhoudelijke argumenten moeten komen.

Ik ben zelf juist voorstander van brede, gemengde scholen. Geen eenzijdige eliteklasjes of afvoerputjes, in een gemengde omgeving komt iedereen het best tot zijn recht.

Elise

Elise

18-02-2018 om 22:11

keuzevrijheid

Mij lijkt keuzevrijheid het beste voor iedereen. Die bestaat hier ook. Je kunt kiezen voor een brede scholengemeenschap van VMBO B tot en met VWO, een minder brede scholengemeenschap van VMBO T tot en met VWO, een HAVO/VWO school, een categorale mavo, een categorale havo en een categoraal gymnasium, een brede VMBO school. Voor ieder wat wils. Mijn oudste wilde gymnasium doen. Toen hebben we de scholen bekeken waar dat kon. Werd het de beta excellent school, de cultuurprofiel school, de tto school of het zelfstandig gymnasium? Waar het kind zich thuis voelde was daarbij van belang. Het werd de categorale school. Nu is de tweede aan de beurt om te kiezen. Ik weet niet of die op het VMBO T op de juiste plek zit, dus het wordt niet de categorale mavo om te voorkomen dat die van school moet bij afstromen.

Ik herinner me uit het nieuws, en in een eerder draadje is daar ook naar verwezen, dat uit onderzoek gebleken zou zijn dat het voor de maatschappij als geheel goed is als kinderen langer bij elkaar zitten. Met name voor VWO ers zijn er ook negatieve effecten.

Elise

Elise

18-02-2018 om 22:14

Havisten

kunnen ook opstromen. Daarom hebben zij voordeel bij een scholengemeenschap met minimaal havo/vwo.

Bermbrand

Bermbrand

18-02-2018 om 22:40 Topicstarter

Edith

Allereerst: ik deed een persoonlijke denkoefening in schoolkeuze voor 1 van mijn kinderen n.a.v. het gegeven voorbeeld dat in een andere stad de brede scholengemeenschap populairer is dan het categoraal gymnasium. Uit het onderzoek blijkt dat “opstroom ja, afstroom nee” een belangrijk criterium is voor ouders op álle niveaus, niet alleen vwo, ook bij havo en vmbo. Mijn punt met die denkoefening was juist dat schoolkeuze voor iedereen een persoonlijke afweging is ieder kind is immers anders. Ik ben niet ‘voor’ of ‘tegen’ brede of categorale scholen, wel voor een breed aanbod van scholen dat tegemoet komt aan de wensen en voorkeuren. Categoraal is niet het beste, evenmin komt iedereen het best tot zijn recht op een brede school (lees de betreffende draad daarover).

Stichting Vrije Schoolkeuze (VSA) is een groep ouders die zich sinds 2009 geheel belangeloos inzet voor een reële vrijheid van schoolkeuze uit voldoende aanbod van voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit. Niets meer en niets minder. De keuzevrijheid wordt beperkt door de mismatch tussen de bekende echte voorkeuren en het huidige aanbod van scholen. VSA vindt dat ieder kind recht heeft op een school die past bij zijn of haar voorkeuren en capaciteiten. Daarom zal het aanbod meer moeten gaan aansluiten bij de bekende voorkeuren. Ieder jaar is er een groep pechvogels met de hoogste (slechtste) lotnummers die niet naar een voorkeursschool mogen. Dat kan en moet beter.

Kijk eens op de website van VSA, daar vind je de inhoudelijke argumenten waar je om vraagt. VSA pleit overigens helemaal niet voor “het bijbouwen van van meer gymnasia door de gemeente” zoals jij schrijft, integendeel. Het aanbod van gymnasia matcht vrij goed met de echte voorkeuren. En de gemeente speelt een ondergeschikte rol bij het aanbod van scholen: de gezamenlijke schoolbesturen draaien aan de knoppen, niet de gemeente. Sinds 2009 is, mede dankzij inhoudelijke argumenten van VSA wel het e.e.a. verbeterd. Niet alleen voor vwo’ers, maar ook voor havisten en het vmbo. Op dit moment zijn de problemen het grootst op vwo niveau (25% wordt uitgeloot voor de school van keuze), gevolgd door havo/vwo en havo. Op vmbo niveau komen de meeste kinderen gelukkig wel op hun favoriete school.

Veruit de meeste kinderen met vwo advies kiezen voor de vwo scholen Hyperion en Amsterdams. Omdat je maar liefst 12 scholen moet opgeven voor het geval je uitgeloot wordt, hebben veruit de meeste kinderen met vwo advies de 5 categorale gymnasia (noodgedwongen) wel ergens op hun reservelijst staan. Zo komen de uitgelote kinderen die kozen voor vwo terecht op bijv. het Barlaeus, die afgelopen week in de krant zegt dat zij soms moeite hebben kinderen te interesseren voor klassieke talen, deze kinderen wilden immers het liefst naar een vwo waar de vakken grieks en latijn niet per se op het curriculum staan. Kortom, er is dus niet meer vraag naar gymnasia maar naar aantrekkelijk vwo onderwijs.

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.