Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

Lees ook op

Schoolkeuze voortgezet onderwijs


vlinder72

vlinder72

19-02-2018 om 23:11

Een school.is een school

Wij wonen in een stad met meer dan 150.000 inwoners. Het Amsterdamse gezeur over scholen gaat hier niet op. Er zijn hier genoeg scholen. En een categoraal gymnasium maar die is zeker niet heel populair. Kinderen kiezen hier gewoon een school. Mijn dochter twijfelde tussen twee scholen en op ons advies is ze naar de dichtstbijzijnde school gegaan. Ik hoor hier nooit ouders klagen over brede scholen. Natuurlijk biedt de ene school dit en de ander dat maar ouders en kinderen kunnen daar best doorheen prikken want uiteindelijk gaat het toch om de basis.

Mijn oudste zoon zit nu in 4 havo. Mijn dochter in een vwo brugklas. Wij maken ons geen zorgen over afstromen. Zittenblijven mag op deze school en als toch de havo beter is dan doet ze dat. Maar tot nu toe gaat het prima.

Ik denk dat het hier zo normaal is om naar een brede school te gaan dat het helemaal geen issue is. Categoraal is juist een uitzondering. Bovendien zijn scholen hier flexibeler. Het ene jaar 5 brugklassen en het jaar erna 8 komt voor. Dan wordt er geschoven met pauzes en heeft de bovenbouw wat meer tussenuren. Of worden de klassen wat groter.

Bermbrand

Bermbrand

19-02-2018 om 23:19 Topicstarter

Flexibiliteit

Drietje, dat is al een hele goede!

Staat ook in het huidige regionale plan onderwijsvoorziening (RPO) van Osvo voor Amsterdam, flexibilisering van het aanbod. Ik heb helaas geen voorbeelden paraat dat dit ook gebeurt in Amsterdam ...

Bermbrand

Bermbrand

19-02-2018 om 23:23 Topicstarter

Vlinder72

Bij jullie dus ook: flexibiliteit en inspelen op de wensen; zou dit een belangrijk verschil zijn met Amsterdam?

Dan zit het probleem misschien meer in de leegstand dan in het tekort; met lotingsdwang kun je de lege plekken vullen en is er geen noodzaak om flexibel om te gaan met de wensen ...

vlinder72

vlinder72

20-02-2018 om 07:10

Bermbrand

Het zou heel wat oplossen. Maar ik betwijfel of Amsterdamse ouders dat accepteren. In interviews komen ze erg verwend en veeleisend over. Zouden Amsterdamse ouders het accepteren als kinderen onverwacht een dag per week naar een B-locatie moeten? Zo moest mijn zoon vanaf 2 havo opeens een dag in de week naar een oud pand. Daar zitten dan een paar docenten om alle havo en vwo 2 leerlingen die dag te begeleiden met zelfstandig werken. Projecten. Bijlessen etc. En een of twee echte lesuren. Hij zit nu in havo vier en gaat nog steeds een dag in de week naar het B pand.

Zou dat wel werken in amsterdam? Stel zo'n populaire school huurt wat lokalen in een niet populaire school en stuurt ale lichtingen vanaf de tweede daar een dag in de week naar toe. Gevolg is dat er meer brugklasssers geplaatst kunnen worden maar opeens zitten kinderen niet meer in dat mooie nieuwe pand of juist oud onderpand met dezelfde soort kinderen.

Hier accepteren ouders dat. Net als verschuivingen in pauzetijden. Gymles in een reformatorische school (had zoon 2 opeens). Of in een klas met 33 kinderen. Ik vind dat scholen dat slim oplossen. Schuiven met ruimte en tijden waardoor iedereen die zich inschrijft ook geplaatst kan worden.

Bermbrand

Bermbrand

20-02-2018 om 07:43 Topicstarter

Ja hoor

Dat accepteren wij verwende Amsterdamse ouders wel hoor

Nieuwe scholen zijn vaak begonnen in bestaande scholen. Bijv het 4e gymnasium is ontstaan uit het Cartesius lyceum en zijn zaten een tijdlang in noodlokalen die in de Singelgracht vlakbij het Cartesius lagen. Daarna zaten ze jarenlang in een overigens heel mooi noodgebouw in de houthavens in west wat toen nog een soort zandvlakte was er naast hen een tijd een een asielzoekerscentrum in containers (later werden dat tijdelijke studentenflats). Het Hyperion startte als school in het toenmalige Bredero lyceum in noord (die school bestaat inmiddels niet meer), daarna in noodlokalen. In 2015, na het debacle van de eerste centrale loting, kreeg het Cartesius lyceum onder grote druk van de gemeente eenmalig een extra havo/vwo klas, daarvoor werd een jaar een lokaal gehuurd in een afstands kantoorpand vlakbij. Klassen van 33 leerlingen kan fysiek niet in oude schoolgebouwen. Nieuwe scholen met vernieuwende onderwijsconcepten kennen dat wel, bijv. Cartesius2 in het centrum en Lumion in west.

Waarom dat niet meer gebeurd? Uitbreiden mag niet van de Amsterdamse vereniging van schoolbesturen, Osvo. Zolang 20% van de huidige capaciteit leegstaat mag er qua aanbid nergens iets bij. Dat hebben ze net z’n allen afgesproken. De mismatch zit ook bij 2.700 plekken die aangeboden worden maar geen leerlingen krijgen. Dat zijn deels nepplekken, bijv. het vmbo college Marcanti in west heeft nu ook een havo kansklas, dat is natuurlijk mooi. Op papier bieden zij nu ook een vwo klas aan, daar heeft geen enkel kind met vwo advies zich voor aangemeld.

Dora

Dora

20-02-2018 om 09:17

Mijn dochter had haar mooiste Amsterdamse schooljaren in een aftandse dependance die daarna direct is afgebroken. Er was erg weinig toezicht en mijn dochter heeft daar flink van geprofiteerd .

eisen

Ik krijg net als vlinder72 de indruk dat ouders in Amsterdam wat veeleisender zijn. Tenminste een deel daarvan.

Over verhuizen en dergelijke gesproken. In Rotterdam pakken ze dat fors aan. En dat allemaal om te voorkomen dat kinderen uit verschillende delen van de samenleving elkaar minder tegenkomen. Ik kan nog niet de implicaties overzien maar er zijn duidelijk schoolbestuurders die over hun schaduw heen hebben kunnen stappen.
https://www.ad.nl/rotterdam/mega-operatie-scholen-leerling-hoeft-zuid-niet-meer-uit~a143e52a/

gelijk gestemden

Edith zei;
“Zou het niet mooi zijn als kinderen zich kunnen optrekken aan onze kinderen?”

Nee, op de basisschool ‘mocht’ onze zoon vaak andere kinderen ‘helpen’ die moeite hadden met de stof.
Nu hij naar een Categoriaal Gymnasium gaat ben ik blij dat hij met gelijk gestemden in één klas komt.
Andere kindern hoeven zich niet aan mijn kind op te trekken. Ik wil gewoon alle kansen voor onze zoon. Hij heeft zich de laatste jaren veel aan moeten passen terwijl er weinig ruimte was voor uitdaging.
Onze dochter zit al op een Categoriaal Gymnasium en de kinderen uit haar klas hebben heel bewust voor dit type school gekozen. Hier gelukkig geen loting.
Ik denk zeker dat niet alle kinderen in een gemengde omgeving tot hun recht komen.

Agnus Dei

Als ik jouw bericht lees ben ik weer blij dat mijn dochter - die qua intellect vast naar een Categoraal Gymnasium (waarom eigenlijk hoofdletters? Klinkt als iets Heel Bijzonders) had gekund- fijn in een gemengde omgeving zit. En nee, ik doe haar niks tekort.

Ieder kind is anders

Alkes

Ieder kind is anders en heeft andere behoeftes.
Mijn zoon verveelt zich al jaren op de basisschool.
De plusklas waar hij in zat is 2 jaar geleden komen te vervallen.
Geen begeleiding meer.
Het enige wat hij nu aan verrijking krijgt is dat hij zelfstandig tijdens de les een extra taal mag leren.
Het is leuk om andere kinderen te ondersteunen maar het kan ook teveel zijn. Hij wil ook graag leren.
Hoe vaak hij wel niet met tekeningen thuis kwam om de tijd te doden.
Hoe vaak hij niet bezig was om andere kinderen uitleg te geven.
Is het gek dat ik nu ook graag uitdaging voor hem wil.
Mijn dochter is heel tevreden met het Gymnasiun waar zij zit.
Het tempo ligt hoog, ze verwachten veel van de kinderen.
Niet iedereen kan dat aan.

Dora

Dora

20-02-2018 om 13:54

Alkes

Tja, als je dat ondanks alle uitleg wil denken, dan is dat maar zo. Maar het is heel naar als je er in zit. Het lijkt alsof je alle keus hebt, maar je kan eigenlijk geen kant op.

ieder kind is anders

Alkes

Als jouw dochter een gemengde omgeving prettig vind is dat toch prima.
Het werkt gewoon niet voor ieder kind.
Deze school is kleinschalig en dat heeft zijn voordelen.
De kinderen worden goed gevolgd.
Niets elitair aan, het soort onderwijs ligt je of niet.

Bermbrand

Bermbrand

20-02-2018 om 17:59 Topicstarter

Keuze is persoonlijk

Dat ouders van voor alles en nog wat verantwoordelijk worden door bestuurders en beleidsbepalers is bekend. Dat ouders elkaar de maat nemen qua keuzes in opvoeding en daarmee ook qua schoolkeuze vind ik soms toch wonderlijk; dat zouden we toch ook van elkaar kunnen respecteren? Als ouder ken je jezelf en je kind uiteindelijk het beste en weet je dus ook wat het beste bij je kind past. Je kunt uiteraard wel vragen stellen aan elkaar over de gemaakte keuzes, maar keuzes veroordelen zou ik persoonlijk niet doen. Ik ken het kind in kwestie toch niet en de scholen ook niet? De gemaakte keuzes heb ik dus gewoon te respecteren.

Ik had direct spijt van de persoonlijke denkoefening in schoolkeuze die ik in het begin van deze draad deed en de ervaring die ik deelde met een scholengemeenschap versus categoraal. Dan volgen er aannames die helemaal geen recht doen aan mijn kinderen. Om die te aannames te weerleggen moet ik details gaan delen die ik niet wil delen en de vraag is of je de ander er überhaupt wel mee kunt overtuigen. Verder dan ‘vol vwo advies en dito Cito’ wil ik eigenlijk niet gaan. Als dat dan ook als argument terzijde wordt geschoven om de ‘schuld’ maar bij het kind of de ouders te kunnen leggen i.p.v. vragen te stellen bij de wijze waarop school haar eigen belangen beschermt, dan verzand de discussie. Uiteindelijk zijn de keuzes voor een school voor iedereen gewoon te rechtvaardigen en hoef je elkaar ook niet te overtuigen van je keuze.

Een hoogbegaafd kind kan zowel op een brede scholengemeenschap als op een catgeoraal gymnasium of een catgeoraal vwo met of onder iets plussigs tot zijn recht komen. En een etiket ‘hoogbegaafd’ is ook geen toegangsbewijs voor categoraal noch een garantie voor succes! Of een school passend Is hangt niet alleen van het kind af maar ook van de school, de kwaliteit van het onderwijs en een hoop andere factoren die je niet altijd in de hand hebt. Als een kind en een school niet bij elkaar passen diskwalificeert dat de school en noch het kind, het past gewoon niet altijd, punt. En dat het niet helemaal past is ook niet altijd erg, maar soms wel. Uiteindelijk wil iedereen het beste voor zijn of haar kind en kan alleen een ouder afwegen of en welke concessies je doet op de schoolkeuze.

Aanbod bepaalt de vraag

Zeker is het een persoonlijke keuze en niet elk kind gedijt overal. Zo kozen mijn kinderen voor twee verschillende scholen. Wat mij wel opvalt is dat het aanbod deels ook de vraag bepaalt. Omdat er categorale scholen zijn in Amsterdam en een heleboel andere plaatsen, zijn er ineens kinderen die op een scholengemeenschap minder gedijen en echt beter af zijn op een categoraal gymnasium. Hier in de verre omtrek zijn geen categorale scholen. En ik hoor ook nooit dat kinderen dat nodig zouden hebben. Ook niet de hb'ers.

En hier zijn bijvoorbeeld ook nergens combinatieklassen. Dus je zit in een homogene klas, op alle scholen, op alle niveaus. Ik hoor ook niemand die daar moeite mee heeft. Dat bedoel ik dus: als je veel keuze hebt vraag je ook veel. Als je minder keuze hebt vraag je weinig. Het enige dat ik zoek voor mijn kind is goed onderwijs op zijn niveau op een school waar hij zich thuis voelt. Meer niet. Dat daar tto of gymnasium of hb-profielschool of technasium aan hangt is leuk, voor mij echt veel minder belangrijk. Voor de kinderen trouwens wel, die hebben daar grotendeels hun keuze op gebaseerd, in combinatie met sfeer.

Bermbrand

Bermbrand

20-02-2018 om 21:34 Topicstarter

Groei en krimp

Ja, aanbod creëert ook vraag denk ik. In het rapport staat dat de afstand het 1e criterium is waarop een school geselecteerd wordt. Een bepaalde groep is ook bereid om 3 km extra te fietsen voor een categorale school. Omdat afstand het eerste criterium is, neemt de bereidheid naar zo’n school te fietsen af naarmate die verder weg is.

Familieleden die op het platteland wonen hebben hun pubers ofwel op de scholengemeenschap in het dorp, maar ook pubers die tot wel 18 km fietsen om naar het stedelijk gymnasium in de naburige stad te gaan.

Wat nog een belangrijk verschil is tussen Amsterdam en veel landelijke regio’s is dat Amsterdam het leerlingenaantal groeit, waar men in de regio te maken heeft met krimp en soms moet vechten om elke leerling. Ook heeft men in Amsterdam te maken met een zeer veel culturele diversiteit, nieuwkomers (waarvoor zgn kopklassen zijn om Nederlands te leren) en een sterk groeiende expat gemeenschap.

Dora

Eigenlijk reageerde ik op Agnus Dei die de stelling van Edith (zou het niet mooi zijn als kinderen zich aan onze kinderen kunnen optrekken) verwierp met een " ik wil alleen voor mijn kind het allerbeste" en dan ook nog dat gebruik van die hoofdletters. Ik weet niet. Ik krijg daar wat ongemakkelijk gevoel bij. Ondanks alle uitleg

Bermbrand

Er zal best een verschil zijn tussen Amsterdam en het platteland (waarschijnlijk alles buiten Amsterdam). Maar bijzondere is dat in Den Haag niet de schoolstress bestaat die in Amsterdam is. Dat daar de vraag naar categorale gymnasia veel minder is. En ook Den Haag kent culturele diversiteit en een behoorlijke expat gemeenschap.

Bermbrand

Bermbrand

20-02-2018 om 23:54 Topicstarter

Den Haag

Is idd wel vergelijkbaar, daar zijn overigens ook 2 categorale gymnasia en ook een categoraal vwo.

De stress bij schoolkeuze in Amsterdam is niet de schuld van ouders maar komt doordat het aanbid bewust krap gehouden wordt. Misschien is dat in Den Haag anders en matcht de vraag bij het aanbod?

Maar je punt is volgens mij dat je niet begrijpt waarom de categorale scholen in Amsterdam zo in trek zijn, klopt dat?

Bermbrand

Bermbrand

21-02-2018 om 08:21 Topicstarter

Alkes

V.w.b. de grote scholenoperatie in Rotterdam: hoewel het zeker bemoedigend is dat ze over hun schaduw durven heenstappen en het aanbod écht willen aanpakken in zuid, is er blijkbaar wel dwang nodig om de grote scholenoperatie tot een succes te maken. Afgesproken is dat scholen niet mogen groeien zolang de buren plek over hebben. En de ouders worden nu pas, nadat het besluit genomen is, betrokken en gevraagd wat ze willen, zo blijkt uit het artikel. Had dat niet beter eerst kunnen gebeuren?

Anoniem

Anoniem

21-02-2018 om 10:40

Amsterdam - Utrecht

Als ik kijk hier in Utrecht, herken ik toch wel delen uit het Amsterdamse verhaal. Hier duidelijk minder scholen dan in Amsterdam (volgens mij hier in Utrecht 'maar' rond de 18 vo-scholen, in Amsterdam is die keus nog veel groter). We hebben hier maar 2 categorale gymnasia en dat zijn ook hier inderdaad scholen die ieder jaar loten. Ook wel een aantal scholengemeenschappen die populair zijn, maar dat zijn vaak ook scholen met aparte vwo-klassen in de brugklas. De gemengde brugklassen trekken ook hier vaak kinderen van het laagste niveau.

Hier ben ik soms jaloers op de keuze mogelijkheden in Amsterdam. En misschien zijn die keuzemogelijkheden ook wel een van de dingen die het lastig maken. Er is zoveel diversiteit in scholen, dat je echt hele duidelijke voorkeuren kunt hebben. Ook ook een duidelijke weerstand tegen andere scholen. Het klinkt ook veel erger als je op je 12e keus geplaatst wordt, dan wanneer je op je derde keus geplaatst wordt, terwijl dat in feite het zelfde idee kan zijn, in veel plaatsen heb je maar 3 mogelijkheden.

Verschil tussen Utrecht en Amsterdam is het aantal beschikbare plaatsen de afgelopen jaren op havo en vwo niveau. In Amsterdam is het aanbod in verhouding tot de vraag (op totaalniveau) erg groot. Er zijn meer plaatsen op vwo-niveau beschikbaar dan leerlingen. Veel scholen moeten op dat niveau loten, maar andere scholen houden plaatsen over. Er zijn meer scholen die afgelopen jaar slecht een handvol vwo-ers hebben geplaaatst, omdat men die scholen gewoon niet aantrekkelijk genoeg vond. We hebben hier in Utrecht dit jaar wat extra mogelijkheden, maar afgelopen jaren werden er meer kinderen met havo of vwo advies uitgeloot dan dat er plaatsen beschikbaar waren. Die kinderen balen ook enorm, maar zijn vervolgens blij dat ze alsnog iets gevonden hebben.

Ander verschil is dat in Amsterdam de scholen over veel meer besturen verdeeld zijn. Dat maakt die flexibilisering lastig. In de andere grote plaatsen zijn de scholen over veel minder besturen verdeeld en die besturen zijn dus relatief groter. Personeel kan gemakkelijker verschoven worden van de ene naar de andere school (ik zeg niet dat dat voor het personeel wenselijk is), men kan gebruik maken van de ruimte die er al is. In Amsterdam hebben jullie binnenkort weer die proefmatching Als dan blijkt dat er op een school veel meer vraag is naar havo en minder naar vmbo, mogen de scholen daar nog in wijzigen, maar ze mogen hun totale capaciteit niet meer veranderen, ook vanwege de concurrentie. Dat maakt het geheel minder flexibel.

Maar ik heb het al eerder gezegd op dit forum, soms ben ik echt jaloers op jullie systeem. Hier werkt het nog steeds op de oude manier. Je meldt je aan voor 1 school, vervolgens wordt per school bekeken of er geloot moet worden en als je uitgeloot wordt, moet je een keuze maken uit de overgebleven plaatsen en zelfs dan loop je weer een kans om niet geplaatst te worden. Bij jullie heb je in ieder geval nog kans op een nummer 2 of 3 school, als schiet je daar natuurlijk niets mee op als je inderdaad op keuze nummer 10 terecht komt.

Ook op die keuze en diversiteit in Amsterdam ben ik jaloers. Scholen proberen daar echt leerlingen te trekken en in ieder geval een aantal scholen doen iets om zich aan te passen bij de vraag. Hier lopen de scholen toch wel voor en doen ze echt geen moeite. Scholen zijn hier veel conservatiever, want waarom zouden ze veranderen. En buiten de opendag om een keer kijken, doen ook veel scholen moeilijk over. Op mails krijg ik vaak geen eens een antwoord. Mijn jongste zit nu in groep 8, maar voor je keuze ben je vooral afhankelijk van die massale open dagen, die mijn jongste het liefst ontloopt omdat ze niet tegen die drukte kan. Voor haar is de school van mijn oudste (50 km buiten Utrecht) ook een optie en toen ik met die school contact opnam, kon ze meteen een dagje meelopen met een bestaande brugklas om zich een beeld te vormen, terwijl ik hier in Utrecht niet eens een gesprek kan krijgen.

Edith

Edith

21-02-2018 om 10:50

Bermbrand

Wat is de demografische ontwikkeling van 10-14 jarigen in de komende 10 jaar? Als daar sprake is van een verwachte groei, dan kan dat de beleidsbepalers motiveren om het aanbod aan te passen. Zij kunnen alleen op de langere termijn aanpassingen doen en niet met iedere gril meewaaien.

Verder lijkt het mij dat VSA met meer argumenten moet komen dan uitbreiding categorale VWO's. Hoe overtuig je beleidsbepalers als de wens van een groep ouders haaks staan op het gevoerde beleid (algemeen belang)? (eliteklasjes/afvoerputjes/integratie/segregatie).

Verder geloof ik best dat voor de grote groep 8e groepers afstand het belangrijkste criterium is, maar juist niet voor de groep waar jij je hard voor maakt: VWO'ers. Dus laat dat los. Hoeveel ouders blijken niet bereid hun kind ver buiten de stad op school te doen? Dan blijkt afstand ineens niet meer zo belangrijk.

Anoniem

Anoniem

21-02-2018 om 10:50

Aanvulling

Nog even een aanvulling.

Zoals gezegd merk ik om me heen ook dat er meer vraag is naar categorale scholen/klassen, terwijl er vaak meer aanbod is van brede scholen. Het aanbieden van brede scholen is voordeliger voor scholen. Even heel kort door de bocht, op een mavo/havo/vwo-school (schoolsoortgroep 3) krijg je per 20 leerlingen een fte. Op een brede school (van basis tot vwo, schoolsoortgroep 4) krijg je per 17 leerlingen een fte. Ook voor je vwo leerlingen. Zelfs al zou je maar 1 basis/kader klas hebben en 20 vwo-klassen.

Scholen weten dit en maken daar gebruik van. Je hoeft die leerlingen namelijk niet in het zelfde gebouw te hebben zitten en de school mag zelfs een andere naam hebben, als het maar op papier 1 school is. In veel plaatsen zie je daarom dat 1 school aan de ene kant een havo/vwo vestiging heeft en elders een vmbo-vestiging. Officieel is het 1 school en ook voor de havo/vwo vestiging krijgen ze meer geld.

Voor scholen is het dus aantrekkelijk om een brede school te zijn, het liefst over 2 gebouwen verspreid. Dan trekken ze wel ook de havo-vwo leerlingen, maar krijgen wel meer geld. Ik weet niet hoe de Amsterdamse besturen hierin zitten, maar het kan zijn dat sommige bewust breed blijven, vanwege concurrentie niet de locaties kunnen splitsen en daarom minder aantrekkelijk zijn voor de mensen die juist een vwo-school zoeken?

Anoniem

Anoniem

21-02-2018 om 10:55

@Edith

"Wat is de demografische ontwikkeling van 10-14 jarigen in de komende 10 jaar?"
Volgens de site van DUO zaten er in 2016 42.432 kinderen in Amsterdam op het vo en de prognose voor 2026 is 43.921. Nog wel groei daar dus.

Elise

Elise

21-02-2018 om 11:20

Weinig

scholen, in Utrecht. Hier een vergelijkbaar aantal scholen in een veel kleinere stad. Het zijn er 14-19, afhankelijk van hoe je telt. Zoals ik al eerder schreef is er hier wel keuze. Tussen scholengemeenschappen en categorale scholen, tussen tto, kunst/cultuur, sport, beta. Ik ben juist wel tevreden over het aanmeldsysteem, waarbij je je voor een school aanmeldt. Maar dat komt omdat er maar op 2, soms 3, scholen wordt geloot. Welke scholen dat zijn, wisselt. Maar de kinderen die uitgeloot worden, kunnen terecht op hun tweede keus. De schoolbesturen doen hun best om te voorkomen dat er een tweede loting moet komen en dat is de afgelopen jaren ook gelukt. In die omstandigheden kijkt een ander systeem me een verslechtering, met meer onzekerheid voor meer kinderen.

Voordeel of nadeel

Het voordeel is nu dat je in een ronde klaar bent met plaatsen. Maar ook dan zijn er nog kinderen die geen passende plek hebben.
Daar moet je nog wat mee.

En dat was bij de situatie daarvoor, loten waar nodig, een tweede ronde en een derde puzzelronde, ook de situatie.

http://www.verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2017/09/Cijfermatige-analyse-KP1-2017-centrale-loting-en-matching-DEF-beschrijvend-rapport.pdf

"Tijdens de loting konden in 2017 44 leerlingen niet geplaatst worden op een
school die op hun voorkeurslijst stond."

Ik verwacht dat er wel meer kinderen op hun eerste keuze geplaatst werden in de oude situatie. Al was dat dan ook door strategisch kiezen.
Geen gedoe met kinderen die ineens een sportschool kregen in plaats van een muziekschool. Hoewel ze uiteraard bij uitloting in het oude systeem, zelf een overblijvende school hebben moeten kiezen. Dat is dan niet de sportschool of de muziekschool per se. Er is meer keuze.

Bermbrand

Bermbrand

21-02-2018 om 19:02 Topicstarter

Be carefull of what you wish for

Anoniem, jij denkt dat de centrale loting in Amsterdam beter zou zijn dan het systeem in Utrecht (alleen loten per school als er meer aanmelding zijn).

Ten eerste: in Amsterdam werd met de centrale loting Idd beoogd dat alle kinderen in 1 ronde geplaatst zouden worden - dat is niet uitgekomen: er zijn nog altijd 2 rondes nodig en dan mogen de Cito ophogers zich pas in derde instantie aanmelden voor scholen passend bij dat nieuwe advies waar dan nog plek is.

Ten tweede: centrale loting betekent dat alle kinderen moeten loten voor alle scholen, ook als er geen sprake is van meer aanmeldingen dan plek. Hier hebben alleen leerlingen profijt van die zich aan,leden bij de paar scholen die zeer populair zijn. Deze kinderen hebben dan nog kans bij de wat minder populaire scholen. Maar daar verdringen ze de kinderen die juist daar het liefste naartoe willen. Een aanzienlijk deel van het lotingsleed (27%) wordt veroorzaakt door verdringing.

Ten derde: door de centrale loting en verdringing is een lange lijst reservescholen opgeven noodzakelijk (als je het aanbod laat meebewegen aan de voorkeuren). In Amsterdam moet je daarom maar liefst 12 scholen op je lijst zetten voor havo en vwo, voor vmbo/havo 6 en voor vmbo 4; tenminste als je zeker wil weten dat je in Amsterdam naar school kan. Dat betekent dat je je heel breed moet oriënteren en dat je ook heel veel open dagen moet bezoeken - samen met 7.600 andere achtstegroepers, dat betekent als sardientjes in blik en (letterlijk) een nummertje trekken bij de voordeur om binnen te komen. Er zijn ook scholen waarvoor je je zeer tijdig (in oktober) al moet aanmelden voor de open dagen in janauari, februari en maart, anders heb je geen toegangsticket. Bij sommige scholen krijg je dan een timeslot van 45 minuten om de school te bezoeken. Voor de gemiddelde 11 jarige is zoveel scholen bezoeken niet te bevatten. Ook kun je nauwelijks nog van een ‘voorkeur’ spreken; polls en evaluaties wijzen keer op keer uit dat buiten de top 3 je niet meer kunt spreken van een voorkeursschool.

Uit het onderzoek blijk nu ook weer dat vooral hoogopgeleide ouders hun kinderen de intensieve begeleiding bieden die kinderen hierbij nodig hebben. In Rotterdam, Den Haag, Haarlem en nu ook Utrecht hebben ze na bestudering van 3 jaar centrale loting gekozen voor een systeem waarbij eerst per school geloot wordt (alleen als dat nodig is) en daarna plaatsing op een reserveschool van je lijst met wederom alleen loting als dat nodig is. Dat zijn weliswaar ook twee rondes maar doe kun je wel direct na elkaar uitvoeren.

Wat Utrecht met Amsterdam gemeen heeft is een bewust krap gehouden aanbod van scholen en groei ipv krimp.

Bermbrand

Bermbrand

21-02-2018 om 19:20 Topicstarter

Edith

Argumenten zijn er genoeg en ook al ingebracht, ook over hoe je segregatie effectiever zou kunnen tegengaan dan met lotingsdwang, check de website en de updates van VSA. Het rottige is dat onder het mom van ‘bestrijden van segregatie’ de centrale loting wordt verkocht aan politiek en publiek, maar écht iets aan segregatie doen, bijvoorbeeld iets tegen onderadvisering doen en Cito ophogers net zoveel kansen geven, dat willen de bestuurders helemaal niet. Maar goede suggesties zijn altijd welkom!

En nogmaals: VSA maakt zich hard voor een goede plek op een middelbare school voor ALLE kinderen. Kinderen met vmbo advies komen (gelukkig!) vrijwel zonder uitzondering in de top 3 en allemaal binnen hun top 5. Dat geldt niet voor havo en vwo. Voor vwo zijn de uitkomsten van de centrale loting de laatste drie jaar juist steeds negatiever geworden.

Bermbrand

Bermbrand

21-02-2018 om 20:29 Topicstarter

Correctie

“Ten derde: door de centrale loting en verdringing is een lange lijst reservescholen opgeven noodzakelijk (als je het aanbod NIET laat meebewegen aan de voorkeuren).”

Anoniem

Anoniem

21-02-2018 om 20:32

Twee rondes

Die twee lotingrondes zijn hier in Utrecht nog steeds nodig hoor. Uitslag van de loting is op 5 april en als je bent uitgeloot op de school van je voorkeur, kun je daarna naar nieuwe open dagen en je opnieuw aanmelden voor een van de scholen waar dan nog plek is en zelfs dan loop je nog kans om weer uitgeloot te worden.

Ik zeg niet dat het Amsterdamse systeem zaligmakend is, maar het heeft toch echt voordelen. Zeker nu dit jaar de garantie bestaat dat je in ieder geval op een school van je voorkeurslijst komt, als die lijst lang genoeg is. Maar natuurlijk zou ik ook gewoon liever zekerheid hebben. Als ik nu in Amsterdam zou wonen, zou ik me afgelopen periode ook georiënteerd hebben op welke mogelijkheden er net buiten de stad waren. Die zijn ook niet optimaal, omdat je daar dan weer niet aan de plaats gebonden bent, maar op die manier zou ik proberen op twee paarden te wedden. Als mijn jongste nu kiest voor een school hier in de stad, doe ik dat overigens ook.

En inderdaad hier ook nog steeds groei. Gelukkig dit jaar extra aanbod op havo en vwo niveau. Er is een vrije schoolbovenbouw afdeling die start en een mavo die volgend jaar een mavo/havo/vwo wordt. Misschien dus dat er nu genoeg plaatsen zijn voor alle leerlingen, al zijn er hier ook scholen waar ik mijn kind zeker niet zou willen hebben, dus ik begrijp de Amsterdamse frustratie echt wel.

Bermbrand

Bermbrand

21-02-2018 om 22:20 Topicstarter

Kansen

De Amsterdamse centrale loting bevoordeeld idd vooral leerlingen die voor een handvol zeer populaire scholen kiezen; zij hebben evenveel kans op hun lagere voorkeuren als de kinderen die hun reservescholen als favoriet hebben. Het lotingsleed wordt zo uitgesmeerd over een veel grotere groep kinderen, ook kinderen die kiezen voor niet overtekende scholen worden nu uitgeloot. Bijv het Berlage lyceum waar altijd plek was loot nu op alle niveaus leerlingen die met passie voor hen kiezen uit.

De centrale loting bevoordeeld ook kinderen van ouders die de tijd kunnen investeren in brede oriëntatie en het systeem snappen. Uit het rapport volgt dat er ook een hele groep ouders is die vrijwel niets doet qua open dagen bezoeken en zo. Deze kinderen gaan naar de school dichtbij huis en/of waar hun Peers naartoe gaan.

Tenslotte staat de groep die in eerstexinstabtie te laag is ingeschat door de juf op 2-0 achter in dit systeem. Dit treft vooral kansarme kinderen. Als ze een goede Cito hebben en een juf die bereid is hun advies op te hogen, zijn alle aantrekkelijke scholen die passen bij dat nieuwe advies vol. Omdat brede scholen de brugklassen categoraal indelen bieden ook die scholen lang niet altijd soelaas voor deze kinderen.

Kortom, het ingewikkelde systeem van centrale loting biedt vooral voordelen aan 1.) kinderen die kiezen voor de beperkte groep overtekende scholen 2.) kinderen die ouders hebben die het systeem snappen en tijd en aandacht investeren in brede oriëntatie en 3.) kinderen die direct goed worden ingeschat door de juf dan wel het voordeel van de twijfel krijgen. De centrale loting benadeeld vooral de kinderen die kiezen voor de scholen die niet overtekend zijn (minder aanmeldingen dan plek) en nu ook moeten loten en verdrongen worden dankzij de lange reservelijsten.

Kortom, de Amsterdamse centrale loting biedt vooral kansrijke kinderen voordelen en niet kansarme kinderen, integendeel. Of het met elkaar te maken heeft weet ik niet, maar de segregatie is toegenomen sinds 2015 constateren de politieke partijen in de raad.

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.