Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

Lees ook op

Schoolkeuze voortgezet onderwijs


Bermbrand

Bermbrand

23-02-2018 om 11:45 Topicstarter

RTL scholenonderzoek

https://www.rtlnieuws.nl/bestescholen

Dit onderzoek is om te beginnen géén ranglijst van beste scholen. Maw: op basis van de onderzochte gegevens kan iedereen zijn eigen prioriteiten stellen voor schoolkeuze. Naast schoolresultaten bij het examen, is ook zittenblijven meegenomen (bovenbouw en onderbouw) én het niveau in leerjaar 3 irt het basisschooladvies. Dus ook een oordeel of op- en afstroom beter of minder dan het gemiddelde (gesteld op een 7) scoort.

Bermbrand

Of ouders betrokken zijn bij schoolplannen Rotterdam weet ik niet. Ik vraag me of dat ook zo nodig is. Het gaat hier om een grootschalige operatie die waarschijnlijk aantal jaren gaat duren. Moet je dan ouders van kinderen groep 5/6 basisschool aanschrijven?
Of moeten de ouders van de huidige leerlingenpopulatie veel inspraak hebben? Dat vind ik prima zolang ouders ook het bredere perspectief kunnen zien dan alleen dat van hun kind.

Bermbrand

Bermbrand

28-02-2018 om 16:06 Topicstarter

Alkes

De betrokken Rotterdamse schoolbestuurders zeggen zelf dat ze ouders nog moeten vragen naar hun mening.

Jij vindt het betrekken van ouders blijkbaar niet nodig, dan word je op je wenken bedient want wettelijk is het zo geregeld dat de schoolbestuurders in een regio samen dicteren hoe het aanbod van VO onderwijs in de regio is. Eens in de vijf jaar moeten ze een nieuw regionaal plan onderwijsvoorziening (RPO) opstellen, waar ze formeel ouders bij moeten betrekken. De invulling daar ab is vrij en in de praktijk gebeurt dat nauwelijks. De provinciale staten moeten vervolgens met het RPO instemmen.

In Amsterdam gaat het ‘t zelfde als in Rotterdam, osvo presenteert haar onderwijsagenda (RPO) voor Amsterdam met daarin oa dat er geen nieuw aanbod komt zolang 20% van de aangeboden (nep)plekken leeg staan. Dat ligt vast en nu zeggen ze dat ze ouders bij de uitwerking van deze plannen zullen betrekken.

Geen paniek dus want ouders hebben zo goed als geen fluit in te brengen.

Bermbrand

Bermbrand

06-03-2018 om 20:42 Topicstarter

België en Focus

In Gent voltrekt zich op dit moment een drama: voor het eerst moeten alle kinderen loten voor alle scholen in Gent. Er moest een top 3 opgegeven worden. Resultaat: 155 kinderen met lege handen en vele ruilopties. Dit doet sterk denken aan de eerste centrale loting in Amsterdam in 2015 dat op een debacle uitliep. Er was toen een relatief korte reservelijst nodig, tot 6 scholen, maar er waren ruim 600 kinderen die door onderling ruilen beiden hun positie konden verbeteren, maar dat mocht niet want dat zou het systeem ondermijnen.
https://twitter.com/stichtingvsa/status/971104910623338496?s=21

Donderdagavond a.s. is op NPO 2 het wetenschapsprogramma Focus over hoe algoritmes ons leven beïnvloeden, bijv bij schoolkeuze. Een Amsterdamse leerlinge van het gymnasium Felisenum legt met haar klas uit hoe het werkt en hoe een lotingsalgoritme haar leven heeft beïnvloedt.
https://twitter.com/stichtingvsa/status/970790676806995968?s=21

Bermbrand

Probleem met ouders inspraak geven is dat ze a) vooral belang eigen kind voorop stellen b)doorgaans 6-8 jaar bij een school betrokken zijn, voor een langeretermijn visie heb je er minder aan. Maar ik vind het eerste punt het meest bezwaarlijk. Er worden in Rotterdam schoolbewegingen gemaakt die goed moeten zijn voor heel Rotterdam Zuid, waar een bepaalde visie uitspreekt.
Ook voor leerlingen met minder mondige ouders moet dit goed zijn.

Bermbrand

Bermbrand

08-03-2018 om 18:38 Topicstarter

Alkes

Zoals gezegd wordt je wat dat betreft op je wenken bediend, inspraak van ouders moet geregeld worden (voor het RPO), maar veel inhoud wordt daa niet aan gegeven. Ouders zijn ook niet zo goed georganiseerd als de scholenkoepels.

Het draagvlak en de kwaliteit van de besluitvorming leidt daar onder. Ouders zijn belangrijke stakeholders en ‘stemmen met de voeten’; als het door de scholenkoepel gedicteerde aanbod van scholen niet aan de wensen en verwachte kwaliteit van ouders voldoet, heb je dwang nodig. Bijvoorbeeld de kartelafspraak dat scholen niet mogen groeien als de buren nog plek over hebben. En kinderen moeten loten voor gewilde scholen en in Amsterdam dankzi een ingewikkelde centrale loting zelfs alle kinderen voor alle scholen.

Tenslotte vind ik het wantrouwen jegens het oordeelsvermogen van ouders altijd wonderlijk. Van scholen kun je dat nog verwachten maar van mede ouders is dat buitengewoon wonderlijk. Ouders willen een stem in de besluitvorming geen beslissingsbevoegdheid. Scholen zitten aan het stuur en daar zit nauwelijks controle op. Het eigenbelang (behoud van positie, geen of zo min mogelijk concurrente) gaat dan makkeijk voor. Ouders stellen het belang van hun kinderen voorop, scholen doen dat helaas lang niet altijd. En niemand doet ze wat.

Bermbrand

Bermbrand

08-03-2018 om 18:39 Topicstarter

Correctie

*Word je 🤭

Bermbrand

"Tenslotte vind ik het wantrouwen jegens het oordeelsvermogen van ouders altijd wonderlijk."
Lees eens wat draadjes hier door en turf eens hoevaak je de zinsnede " ik wil uiteraard het beste voor mijn kind" tegenkomt. Daar staat niet ik wil dat mijn stad een goed schoolstysteem heeft waar kinderen zoveel mogelijk tot hun recht komen. En dat maakt mij wantrouwend over het belang dat ouders nastreven.

Bermbrand

Bermbrand

08-03-2018 om 20:54 Topicstarter

Alkes

Jij wantrouwt ouders in wiens belang dat zij zullen nastreven. Leg eerst eens uit wat er verkeerd aan is om “het beste voor je kind” te willen? Wil jij als ouder nìet het beste voor jouw kinderen?

Een goed schoolsysteem is in het belang van àlle kinderen. Iedere ouder wil een goed schoolsysteem, waarin alle kinderen tot zijn recht kunnen komen. Daarvoor is een goed en gevarieerd aanbod nodig. Kinderen zijn niet allemaal precies hetzelfde en hebben verschillende behoeftes. Denk je dat schoolbestuurders alwetend zijn en geen verantwoordelijkheid hoeven af te leggen? Ben je niet wantrouwend tegenover schoolbestuurders en welk belang zijn voorop stellen in besluiten?

Wat is jouw positie, ben je zelf ouder van schoolgaande kinderen of ben je (ook) actief in het onderwijs en bestuur?

Bermbrand

Interessante link Bermbrand.

Ik heb het programma teruggekeken (focus).
IK ben onder de indruk van haar verhaal.
Hoe een lotingsalgoritme haar leven heeft beïnvloedt.
Drie uur reistijd op een dag?!!

https://twitter.com/stichtingvsa/status/970790676806995968?s=21

Bermbrand

Bermbrand

09-03-2018 om 16:55 Topicstarter

Agnus dei

Ja, ze reist dagelijks met de metro naar Sloterdijk en dan met de bus naar het gymnasium Felisenum in Velsen zuid, 24 km ten westen van Amsterdam. Daar zit een handvol Amsterdamse kinderen die geen voor hen passende school uit de Amsterdamse scholenloterij. Er wordt ook uitgeweken naar Zaandam te noorden en Weesp en Hilversum ten oosten van de stad. Amstelveen (zuidelijk) is vrijwel onmogelijk want daar geldt ‘eigen kind eerst’. Één van mijn kinderen trof hetzelfde lot 2 jaar geleden, maar heeft een reistijd van iets minder dan een uur, dwz circa een uur en 3 kwartier per dag totaal. Ik vond in het filmpje met de klas het beeld van de twee overgebleven kinderen die de slechte lotnummers hadden, confronterend.

In het Focus verhaal zit nog een belangrijke onvolkomenheid. Gesuggereerd wordt dat dat alleen de popualiare scholen loten als ze meer aanmeldingen dan plek hebben. Dat klopt niet, alle kinderen moeten loten voor alle scholen. Je kunt dus ook uitgeloot worden voor een school die genoeg plek heeft voor alle aangemelde leerlingen want kinderen die jouw school hebben opgegeven als reserveschool gaan voor als zij een beter lotnummer hebben. Bijvoorbeeld het Barlaeus en het Vossius gymnasium hebben genoeg plek voor alle aangemelde leerlingen maar lopen vol met teleurgestelde leerlingen die liever vwo op het Hyperion of Amsterdams lyceum zouden doen. 27% van het lotingsleed in Amsterdam wordt veroorzaakt door verdringing en is het gevolg van capaciteitsgebrek op enkele scholen.

Bermbrand

Het klinkt wat onaardig als ik niet het beste voor mijn kinderen zou willen. Laat ik zeggen dat ik vind dat wat het beste voor mijn kinderen is, niet altijd het beste is voor andere kinderen. Dus ja, ik neem in bepaalde situaties genoegen met wat goed is voor mijn kinderen. En tot nu toe gedijen ook mijn prinsje en prinsesje daar prima bij. En nee, ik heb geen hb kinderen. Sluit mij dat verder uit van deze discussie?
Ik ben ook niet actief in bestuur of onderwijs zelf. Ik heb er wel opvattingen over. Ik kan namelijk lezen en zelf nadenken. En oplossingen in een breder verband zien dan alleen het belang van mijn eigen kind.
Ik ben ook niet alleen geïnteresseerd in problematiek van Amsterdam en het leed dat daar kinderen wordt aangedaan. Dus beter stop ik met deze discussie.

Bermbrand

Bermbrand

09-03-2018 om 18:55 Topicstarter

Alkes

Jammer dat je geen antwoord geeft op de vraag of je schoolbestuurders net als ouders wantrouwt. Want je mening over ouders komt hier zo uitgesproken negatief naar voren. Vandaar mijn vraag naar jouw positie in deze discussie.

Ik ben ook een gewone ouder van vier kinderen en net als jij geen onderwijsprofessioneel. Nu nuanceer je je negatieve mening ver het vermogen van ouders om breder dan het eugen kind te denken. Ik denk dat àlle ouders genoegen zullen nemen met wat goed is voor hun kinderen. Maar niet met minder dan goed genoeg.

De discussie gaat over schoolkeuze in het algemeen en niet alleen over Amsterdam. N.a.v, het fimpje komt Amsterdam weer even voorbij, maar onze discussie ging over ouders al dan niet inspraak zouden moeten hebben.

vertrouwen schoolbestuur

nee ik vertrouw schoolbesturen doorgaans ook niet. En misschien nog wel minder dan ouders. De autonomie die schoolbesturen in NL hebben staat wat mij betreft net zo goed vaak haaks op een schoolsysteem wat in brede zin goed is. Kort gezegd, ouders willen een categorale school, liefst een gymnasium, schoolbesturen richten zich op inrichten van een gymnasiumklas desnoods haaks op hun eigen onderwijsprincipes, zoals op de school van mijn dochter.
Scholen schaffen brede brugklassen af, want leerlingenaantallen lopen terug want ouders hebben liever geen brede brugklassen. Dat is een tendens die ik waarneem en die mij zorgen baart.
Waarom heeft Amsterdam meer gymnasia dan 30 jaar terug? Houden kinderen nu meer van Latijn en Grieks dan toen? Zijn ze meer leergierig geworden? Of werden ze 30 jaar geleden enorm onderschat toen ze nog op een gewone scholengemeenschap zaten. Of zijn de ouders veeleisender geworden.

Ik nuanceer trouwens niet mijn eigen negatieve (dank voor deze inkleuring) mening, ik nuanceer jouw opvatting dat iedere ouder het beste voor zijn kind wil.

Bermbrand

Bermbrand

09-03-2018 om 20:35 Topicstarter

Alkes

Je bedoelt dat je in #103 je eigen opmerking in #99 nuanceert? Ik citeer: “Lees eens wat draadjes hier door en turf eens hoevaak je de zinsnede " ik wil uiteraard het beste voor mijn kind" tegenkomt“

Daar schreef je ook “En dat maakt mij wantrouwend over het belang dat ouders nastreven.” en daar reageerde ik op met mijn vragen.

Het is dus niet mìjn opvatting dat ouders het beste voor hun kinderen wilen maar (ook) jouw opvatting

Bernbrand

Dit wordt een beetje een ot discussie. Ja, ik vind dat veel ouders aangeven dat ze alleen het beste voor hun kinderen willen. Ik betwijfel of bij een dergelijke opvatting ook ruimte is voor een meer algemeen belang (wat is goed voor andere kinderen). Beleidsbeslissingen moeten wat mij betreft gemaakt vanuit een meer algemeen belang en niet of het alleen goed is voor de kinderen van mondige ouders.

Edith

Edith

11-03-2018 om 11:48

Eens

Dat denk ik ook Alkes. Ouders hebben met name hun eigen kind belangen in het vizier en een korte termijnvisie. Daarop kun je geen beleid bepalen. Je ziet het nu ook aan de Amsterdamse discussie, het gaat nergens over het bredere plaatje maar vooral over het tekort aan categorale (VWO) scholen. Dat voor een kleine groep natuurlijk heel belangrijk is, maar niet in het grotere geheel. Dat is jammer, want als de focus meer op het algemene belang wordt gelegd komen die categorale scholen vanzelf ook wel. Alleen niet binnen nu en 5 jaar. En dat is wat voor veel ouders telt.

Bermbrand

Bermbrand

11-03-2018 om 12:57 Topicstarter

Meningen

Samengevat zijn julie niet geïnteresseerd in de mening van ouders over het aanbod van scholen omdat jullie denken dat ouders geen oog hebben voor het algemeen belang. Het veto van schoolbestuurders op het aanbod in de eigen regio bediendt jullie op je wenken want ouders hebben zo goed als geen inspraak.

Dat is jammer voor de kwaliteit van besluitvorming. Een school is een verzameling van belangen maar het belang van leerlingen zou voorop moeten staan. Niet het belang van een leraar zijn baan te behouden of politieke dogma’s doorvoeren. Je kunt allerlei politieke wensen in een school stoppen, maar is dat altijd in het belang van de leerling? Is die ingewikkelde belangenafweging in goede haalden als dat exclusief bij een schoolbestuur ligt met een raad van toezicht op hoofdlijnen? Ik vind van niet.

Ouders stemmen ondertussen met de voeten. De scholen die niet aan de wensen en kwaliteit voldoen laten ze links liggen. Dat scholen uit de gratie raken en langzaam maar zeker leeg lopen is dan weer de schuld van ambitieuze ouders die (net als julie) ‘het beste voor hun kind willen’. Jullie halen zelf Amsterdam er weer bij. Door centrale lotingen wordt in Amsterdam een groepje pechvogels gedwongen naar scholen te gaan waar niemand nog vrijwillig naar toe gaat. Die scholen hoeven zichzelf niet te verbeteren want ze krijgen door lotingsdwang vanzelf leerlingen. Onder het mom van ‘tegengaan van segregatie’ wordt de jaarlijkse scholenbingo in stand gehouden. Alsof dit de segregatie zal oplossen, sinds 2015 is de segregatie juist toegenomen! Met centrale loting beschermen schoen louter en alleen hun eigen belang. Het heeft niets te maken met de wens segregatie tegen te gaan. Kwalijk is dat er geen écht effectieve maatregelen tegen segregatie worden genomen. Want dat segregatie een groot probleem is, dat vinden Amsterdamse ouders ook. Ten onrechte (en onfundeerd) zegt Edith dat Amsterdamse ouders ‘het bredere laatje’ missen. Dat in onwaar, ouders hebben meerdere voorstellen gedaan het ‘bredere plaatje’ te verbeteren voor álle kinderen.

Maar gelijke kansen voor Cito ophogers bij schoolkeuze (onderadvisering treft vooral kansarme kinderen) is onbespreekbaar, deze kinderen kregen zelfs de schuld van Osvo van het mislukken van de eerste centrale loting. De eerste en belangrijkste ‘verbetering’ van de centrale loting was dan ook dat deze kwetsbare groep niet meer mag meedoen aan eerste ronde centrale loting, en pas na de 2e ronde in derde instantie mogen kijken welke scholen nog plek hebben. Verstandig besluit van schoolbestuurders in het belang van (het brede plaatje) leerlingen? In mijn ogen niet, en Amsterdamse ouders wilden dit anders. Een scholenmarkt met voorlichting en workshops zodat álle kinderen en hun ouders zich kunnen oriënteren op álle scholen willen schoolbestuurders ook niet. De linkse partijen in de raad stemden ook tegen een motie van CDA en VVD dit dan maar als gemeente te organiseren. Ondertussen werven populaire scholen exclusief kansrijke leerlingen in witte randgemeentes. Op een brede scholenmarkt zouden deze scholen ook leerlingen uit kansarme Amsterdamse buurten kunnen werven. Maar dat willen ze kennelijk helemaal niet. Amsterdamse ouders willen wel deze brede scholenmarkt en betere voorlichting bij de schoolkeuze voor kansarme kinderen. Maar Osvo niet en zij werden daarin vreemd genoeg ondersteund door D’66, PvdA, SP en GroenLinks.

Lees dit artikel in een Belgische krant eens: https://twitter.com/stichtingvsa/status/972178507748073473?s=21

Als bevoorrecht mens, kan ik zorgen dat mijn kind op een goed passende school komt, desnoods ver weg. Maar niet iedereen kan dat. Juist dáárom zet ik me, samen met andere ouders, geheel belangeloos in voor een goede plek voor álle kinderen.

Bermbrand

Bermbrand

11-03-2018 om 13:11 Topicstarter

Wat mist

Vreemd, niet de volledige tekst is overgekomen.

Als ik louter en alleen aan het belang vn mijn eigen kinderen zou denken, waarom zou ik dit allemaal doen? Mijn kinderen kregen immers direct een bij de Cito toets passend advies, dus waarom zou ik me vanuit jullie veronderstelling dat het me enkel gaat om het belang van mijn eigen kinderen dan druk maken om gelijke kansen voor deze kinderen? Ik hoef niet per se een scholenmarkt om mijn blik op schoolkeuze te verbreden. Die centrale loting bevoordeeld ook nog eens de groep kinderen die kiest voor de meest populaire scholen. Want in de centrale loting maken zij nog net zoveel kans op hun reservescholen, de iets minder populaire scholen, waar zij aangemelde leerlingen verdringen als ze een beter lotnummer hebben. Op deze niet overtekende scholen kun je zodoende nu ook uitgeloot worden ten faveure van de groep kinderen die kiest voor de meest populare scholen.

Als ik zoals jullie kennelijk denken, enkel aan het belang van mijn eigen kinderen zou denken, dan zou ik hier helemaal geen tijd aan besteden en het domweg eens zijn met de schoolbestuurders. Geen gelijke kansen bij schoolkeuze voor Cito ophogers, geen scholenmarkt voor alle Amsterdamse kinderen - zorgt alleen maar voor nog meer druk op de populaire scholen. En houd die centrale loting lekker stand want dat geeft mijn kinderen bij uitloting kans op alsnog een fijne reserveschool. Dat dit ten koste gaat van andere kinderen, ja dat noem ik dan gewoon ‘eerlijker’ en ‘rechtvaardiger’ verdelen van de pijn.

Dora

Dora

12-03-2018 om 10:35

Bermbrand

Je hebt helemaal gelijk. En uiteindelijk gaat het toch ook om de individuele kinderen en niet om "het systeem". Dat systeem zou er moeten zijn voor de kinderen, ook die met een te laag schooladvies vanwege hun afkomst, ook degenen die passend onderwijs nodig hebben. De macht van scholen zorgt dat die kinderen niet aan bod komen. Dat is veel erger dan de vraag of scholen al dan niet gemengd zijn. In dorpen zijn scholen dat ook niet, dus waarom is het in steden ineens een zodanig probleem dat veel belangrijker zaken niet aangepakt mogen worden?

Bermbrand

Bermbrand

14-03-2018 om 11:28 Topicstarter

Stemwijzer GR2018

Hoewel de invloed van de gemeente op het aanbod van middelbare scholen beperkt is, de schoolbestuurders hebben daar het veto op, zijn gemeenten niet geheel machteloos. Bijvoorbeeld bij het toewijzen en financieren van schoolgebouwen, maar ook bij het vaststellen van de aanmeldprocedure voor scholen heeft de gemeente invloed.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft stichting VSA een kieswijzer gemaakt voor Amsterdam: http://www.stichtingvsa.nl/nieuws.php?subaction=showfull&id=1521020105&archive=&start_from=&ucat=&;

In Rotterdam is ook een kieswijzer gemaakt voor en door ouders: https://twitter.com/ouders010/status/969099867531431936?s=21

Zijn er nog andere gemeentes waar iets texkiezen valt op dit onderwerp?

Bermbrand

Bermbrand

06-04-2018 om 12:04 Topicstarter

Centrale loting door de ogen van een ambtenaar

https://twitter.com/parool/status/982172931072520192?s=21

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.