Home » Forum » Svpo utrecht

SVPO UTRECHT

217 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
M Lavell
Valse verwachtingen

Zonnebloem heeft een verwachting over nieuwe scholen (die zouden extra snel bezocht moeten worden). Ik zeg dat er voor nieuwe scholen niet een aparte regeling is maar dat scholen jaren lang de kans krijgen....
Jij zegt dat elke school iedere vier jaar bezocht zou moeten worden.
4 jaar komt in mijn boekje voor als jaren lang de kans krijgen.

Maar het is bovendien niet waar. Er wordt cijfermatig gecontroleerd.
Het bewijs daarvoor:
Hier vind je de lijst van po So vo en vwo scholen die dit schooljaar én volgend schooljaar op de rol staan https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vierjaarlijks-onderzoek/do...
In 2 jaar 650 scholen, 325 per jaar.
Het totaal aantal scholen bedraagt 6202
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/po/instellingen/aantallen-...
Per jaar wordt dus 5,25% van de scholen bezocht.
Niet 25% van de scholen.

Sydney. "Onzin. Alle scholen in Nederland worden minimaal eens in de 4 jaar bezocht. En zwakke scholen vaker."
Nee dus. Zie boven.

Het zou fijn zijn als iedereen de valse verwachtingen wat aan de kant zou zetten. Ik heb dat al lang geleden gedaan. Daarom weet ik dat deze school niet zoveel geks doet. Er zijn ontzettend veel gekkere gevallen en daar heeft niemand het over.
Deze school, dit schooltype, doet het wel anders.
Nu eens niet helemaal nieuw, maar juist terug naar de basics. En dat werpt vruchten af. Maar ook kinnesinne kennelijk.

Arnon
Oude gekopieerde boeken

Met dank aan twitter. Kwam dit tegen in een discussie over svpo. Geen echt boek te bekennen daar, blijkbaar. Het klopt dus toch...

https://mobile.twitter.com/NicolineP1/status/1208034927561850880

Niempje77
Scholen vs besturen

Kan vanaf mijn telefoon niet citeren, maar in #182 worden 2 dingen door elkaar gehaald. Je geeft aan hoeveel vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen plaats vinden en vergelijkt die cijfers met het aantal scholen. Als je het op deze manier wilt doen, zou je het aantal onderzoeken bij besturen moeten afzetten tegen het totaal aantal besturen en dan zul je zien dat het ongeveer een kwart is.

Bij de verschillende besturen worden in die onderzoeken meestal vaak meer dan 1 school bezocht. Daarnaast zijn er ook nog bijvoorbeeld risicoonderzoeken en themaonderzoeken die worden gebruikt om aan de vierjaarlijkse verplichting te voldoen.

M Lavell
Hallo

Niempje, "Als je het op deze manier wilt doen, zou je het aantal onderzoeken bij besturen moeten afzetten tegen het totaal aantal besturen en dan zul je zien dat het ongeveer een kwart is."
Dat moet je mij niet verwijten.
Jij schreef "Inspectie kijkt naar alle scholen, ook als er nog geen resultaten zijn, er is immers een verplichting om iedere vier jaar naar iedere school en tegenwoordig ook ieder bestuur te gaan."
Dat is dus niet waar. Er wordt niet elke 4 jaar naar iedere school gegaan.

M Lavell
Wilde beschuldigingen

Maria, kun je een beetje dimmen met je wilde beschuldigingen?
"Ver voor de start van het schooljaar kregen wij een e-mail van het SVPO of wij de ouderbijdrage binnen een week over wilde maken. Dit ging om een groot bedrag. "
Het zou mooi zijn als je van die mail nog de tekst had.

Vooralsnog staat wat de school rekent in de schoolgids en dat gaat over de materialen/boeken doe je normaal geacht wordt zelf te kopen.
Een woordenboek kun je een schoolboek noemen, maar onze wetgever denkt daar anders over, vandaar dat je het zelf moet kopen.
SVPO verstrekt ze, maar niet gratis.
Een beetje duur zelfs (200€)

Als het anders is/was dan het in de schoolgids staat dan heb je een punt, maar dan zul je toch met meer aan moeten komen dan met wilde beschuldigingen.

M Lavell
Vreemd

Arnon "Met dank aan twitter"
Nee zeg, dat is een betrouwbare bron.

De Inspectie zegt er niks over.
Vind je dat niet gek?
21 bezoeken door 3 verschillende inspecteurs op een schooltje van hooguit 120 lln (wat een verspilling van mankracht) en niks hierover.

M Lavell
Hoort bij de methode

even anders "Dat is bij svpo ook zo. Ik heb het idee dat mijn berichten niet goed bij je overkomen, maar mijn kind liep niet achter. Ze had alleen moeite met het intypen van de woordjes "
Het intypen van die woordjes hoort bij de methode.
Er zijn heel veel methodes die daarmee werken. Ja, frustrerend. Maar je kunt niet verwachten dat je er omheen kan. Als je je rijbewijs wilt halen lukt dat ook niet.

En nee, SVPO werkt niet met een ontwikkelingsperspectief. Dat is juist de klacht van de Inspectie. Die wil dat ze dat wel gaan doen.

even anders: "Aan het eind van het jaar werden de klassen opnieuw ingedeeld naar niveau (vwo, havo-vwo, havo, mavo-havo). Sommige kinderen stroomden op, anderen stroomden af. Het was wat dat betreft niet anders dan de middelbare school waar ze daarna heen ging."
Nou kijk aan. Dat bedoel ik maar.
Maar eh, kennelijk zat jouw dochter niet in Utrecht.

Sydney
Nee M Lavell

'Eens in de 4 jaar doen we als inspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen'

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vierjaarlijks-onderzoek

Ik geloof de onderwijsinspectie toch eerder dan jou.

Niempje77
Eens met Sydney

Kan weer niet citeren, maar ben het eens met Sydney en dat is wat ik ook in dat vorige stukje schreef. De vierjaarsverplichting van de inspectie is er zowel op bestuursniveau als op schoolniveau.

Niempje77
Link

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vierjaarlijks-onderzoek/to...

Link van de inspectie waarin uitgelegd wordt dat ook de overige scholen minimaal eens in de vier jaar bezocht worden.

Arnon
Onzin m lavell

Het meermaals verplicht overtypen van hele woordenlijsten hoort bij geen enkele methode. Dat is onzin en een verspilling van lestijd. Het lijkt wel alsof strafwerk standaard in het cucciculum zit aldaar.

Teitter is inderdaad geen beste bron, maar een foto lijkt me helder bewijs. Wat voor bewijs heb jij dat het niet zo is? Ouders van kinderen op svpo zeggen dat dit waar is en die foto ondersteunt dat. Waarom denk jij het beter te weten zonder dasr ooit te zijn geweest?

Ik begrijp overigens dat de ouderbijdrage €450,- per jaar is. Echt idioot hoog als je daar nog niet eens moderne boeken voor krijgt. Ze hebben nog niet eens een boek per leerling aangeschafd, maar werken met klassensets die ook nog eens meer dan een jaar gebruikt worden, dus waar blijft dat geld “voor boeken en materialen” dan?

Arnon
Voor jaar 1 zelfs €550

En de laptops zijn nog niet eens van de leerlingen, maar blijven eigendom van school.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.schoolwijzer.amsterdam.nl/uplo...

Maria
Niet de kinderen, maar de resultaten zijn belangrijk op het SVPO
Maria
Mevrouw Lavell/mevrouw Polet

Het is toch duidelijk dat u er belang bij heeft dat het goed gaat met de SVPO scholen!
Iemand die niks met deze school te maken heeft of gehad heeft gaat niet telkens zo uitgebreid reageren of u moet werkelijk waar niks beters te doen hebben.
Ik doe zeker niet aan valse beschuldigingen, maar spreek uit ervaring.

De bijdrage die wij moesten betalen voor 1 juli 2019 bedroeg 450 euro. Laptops en schoolboeken moesten aangeschaft worden. Mijn zoon heeft in zijn tijd op het SVPO gebruik mogen maken van een oude laptop welke hij moest delen met andere kinderen. Zoals ik ook al eerder schreef, ze werken op het SVPO met zeer oude schoolboeken, dus deze zijn zeker niet nieuw aangeschaft.

M Lavell
Believers...

Sydney en Niempje, ik heb niet voor niks een link gegeven naar de lijst van scholen die de Inspectie feitelijk bezoekt.
Dit om alle misverstanden en hoopvolle tekstinterpretaties te pareren.
Maar kennelijk is het geloof in de Inspectie toch maar selectief: Wel in de, vooruit wat verwarrende, teksten van de Inspectie willen lezen dat elke school iedere vier jaar bezocht wordt, niet uit de lijst van te bezoeken scholen met naam en toenaam, willen begrijpen dat feitelijk nog geen 6% van de scholen jaarlijks op bezoek van de Inspectie kan rekenen.

Tja, dan heb ik met believers te maken.
Daar houdt het op.

Overigens kun je, als je wél goed leest, op de pagina's waar jullie naar toe linken precies de bevestiging lezen van wat ik al eerder zei: het verificatie onderzoek is het papieren onderzoek. Als alles best is, dan krijgt de school geen bezoek. Nou ja, dat kan wel (zie het veelvuldig gebruik van het werkwoord kunnen in alle mogelijke vormen), maar dat is niet gebruikelijk (zie de lijst met scholen die feitelijk bezocht worden).

Dat dit schoolbestuur onder controle staat is niet gek.
Dat deze vestiging aan zo'n onderzoek onderworpen is, is wel gek.
Opening jaar 2017-2018, onderzoek 2018-2019.

Zet dat eens af tegen de vele klachten en de schade voor honderden leerlingen van de Limburgse Scholenkoepel, waar de Inspectie maar niet langs wilde komen.

M Lavell
het is een schande

Maria, ik hou helemaal niet van ouderbijdrages of scholen die ouders via omwegen op kosten jagen.
Maar dat is wel de norm in Nederland. Zeker in het vo.
Deze school is wel duidelijk over geld, tenminste, in de schoolgids.
Maar bij jou is kennelijk de indruk ontstaan dat jullie moesten betalen voor nieuwe methodes. Ik denk dat dat niet zo is.

Of de school betaling verplicht stelt of had kunnen stellen voor het gebruik van woordenboeken, atlassen en laptops op school, vraag ik me af.

Maar protesteren helpt niet, want scholen verzinnen dan weer een nieuwe variant.
Bring Your Own device, heet dat modern. Je kunt het natuurlijk ook huren bij de firma met wie de school zaken doet.
Zie
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=laptop+bring+your+own...
Een hele rij scholen die je feitelijk laten betalen voor dat wat de school beschikbaar zou moeten stellen.

Het is een schande.
Dat de Inspectie dat allemaal zomaar toelaat.
Maar het is geen kwaaltje van het SVPO
Het is de manier waarop scholen in Nederland werken

Arnon
Kom op zeg

Je loopt echt voor alles een excuus en verdediging te bedenken en gaat voorbij aan de feiten die genoemd worden door de ervaringsexperts.

Of je dit nu doet omdat je per sé je gelijk wil halen terwijl je zelf al hebt toegegeven dat je niet weet hoe het er daar aan toegaat of of je daar zelf belang bij hebt is mij niet duidelijk, maar laten we het a.u.b. bij de kern van de discussie houden.

Feit is dat svpo ouders en leerlingen (bewust) verkeerd informeert over het onderwijs dat zij bieden. Feit is ook dat de onderwijs inspectie ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd. Zij zijn daar geweest doordat zij van belanghebbenden (o.a. ouders van leerlingen) ernstige signalen hadden ontvangen en daar bleek dus een goede reden voor te zijn geweest.

Het feit dat het bestuur van deze organisatie niet in staat is om negatieve feedback en leerpunten te accepteren lijkt me ook helder. Zelfs signalen van hun eigen personeel worden genegeerd, zo blijkt uit het onderzoek.

Van de eerste lichting werknemers zijn er blijkbaar nog maar 3 over, waaronder de schoolleider. Dat zegt toch ook genoeg? Dan roept het bestuur dat de inspectie door docenten die ontslagen waren fout is geïnformeerd, maar in de krant zegt van denderen zelf dat van degenen die vorig jaar vertrokken (9 van de 14 docenten) er 7 waren die zelf hadden besloten te vertrekken. En de inspectie heeft echt meer dan die 2 “ontslagen” docenten gesproken. Ook dat blijkt uit het rapport.

Zij adverteren met deskundige docenten, maar uit het rapport blijkt dat zij voornamelijk met jonge, onbevoegde en relatief onervaren docenten werken en dat de docenten niet worden begeleid en geen steun krijgen vanuit een zorgstructuur of samenwerkingsverband. Verder krijgen docenten niet de wettelijke zeggenschap over de lesstof en kunnen dus ook niet differentiëren omdat dit hen door het bestuur onmogelijk wordt gemaakt. Ook dit blijkt uit het rapport.

Dat kan je de docenten zelf niet eens kwalijk nemen, dat is gewoon slecht management en ook gewoon tegen de wet.

Verder worden signalen en verbetersuggesties van leerlingen, ouders én personeel door het bestuur genegeerd en gebagitaliseerd. Dit valt niet alleen in het inspectierapport, maar ook in de reactie van het bestuur in dat rapport en hun uitspraken in de media te lezen.

En dan hebben we het nog niet eens over de ervaringen van ouders die zeggen dat er verouderde schoolboeken die niet aansluiten bij de leerlingen, niveau en de huidige stof, of over dat die bijdrage zo idioot hoog is in vergelijking met andere scholen. Op veel andere VO scholen zijn de boeken gratis, en dan krijg je meer dan een kopietje van een boek dat even oud of ouder is dan het kind zelf.

Nu ben ik heel erg benieuwd hoe dit - met feiten - goed te praten valt.

M Lavell
Ambitieloos onderwijs

Ongewild Arnon, licht je zelf een tipje van de sluier over het waarom van mijn betrokkenheid bij dit onderwerp. In de twitterlink die je in #194 geeft, is een commentaar te lezen dat de teneur van het Nederlandse onderwijs weergeeft. Parafraserend:Het is niet goed om leerlingen te pushen naar een niveautje hoger.

Het hele (gesubsidieerde) onderwijs is doordrenkt van die gedachte, zie ook wat ik eerder schreef over het ontwikkelingsperspectief. Niet het onderwijs opschroeven in frequentie of intensiteit, maar de verwachtingen naar beneden bijstellen.

In het particulier onderwijs is dat anders. Particuliere scholen werden dan ook met enig dedain bekeken. Alsof de leerlingen die daar slagen voor hun examen eigenlijk geen diploma verdienen. Die zijn gepushed. Die hebben het gekocht.
De particulier instellingen is tot 15 jaar geleden zelfs actief belet - ook door de Inspectie - om onderwijs aan te bieden aan leerlingen vanaf de brugklas.

Maar dat bleek onhoudbaar. (er moest wel een rechter op wat aan te pas komen) Dus zijn ze er nu volop, particuliere onderwijsinstellingen die precies doen wat er in het gesubsidieerde aanbod ontbreekt: Ambitieus onderwijs voor _alle_ onderwijsniveau's. En het groeit en groeit maar door.

SVPO probeert precies dat in het gesubsidieerde model te bieden.
Onderwijs met ambitie. Een niveautje hoger. Hard werken en pushen. Jazeker.

Dat staat me aan. En omdat het een zeldzaam schooltype is in het gesubsidieerde onderwijs, vind ik dat je er zuinig op moet zijn. Juist ook om tegenwicht te bieden aan al dat op elkaar lijkende ambitieloze.

De dikke stront van middelmatigheid.

Arnon
Staar je niet blind

Hoewel ik het eens ben met wat je zegt over de droevige kwaliteitscultuur op veel reguliere scholen t.o.v. particulier onderwijs en ben ik het helemaal eens met het sentiment dat leerlingen academisch gepusht dienen te worden, is dat overduidelijk niet wat svpo doet of probeert.

Doordat zij roepen vwo+, “IB higher level of vergelijkbaar” en “alle stof op een hoger niveau” en “vwo’ers doen het hier beter dan waar dan ook” krijg je die indruk misschien, maar het lijkt mij zeer duidelijk dat hun vwo’ers juist op een lager niveau worden gehouden. Alle stof is hv niveau voor alle vakken. Er is dus totaal geen uitdaging voor de academisch sterke leerlingen. Die gaan dan in vergelijking met anderen op vwo achterlopen.

Svpo ouders vertelden ons dat dat de bètavakken zelfs zonder practica worden onderwezen. San je daar misschien een vwo-diploma gehaald, maar loop je nog achter.

Ja, het mag zeker beter en al die hypes zijn de oplossing niet, maar nee, deze organisatie is dat overduidelijk ook Anders zouden ze wel wat met de feedback doen, maar in plaats daarvan bagataliseert het bestuur blijkbasr ieder die problemen aandraagt en dat is gewoon fout.

Arnon
Weggevallen woord

Deze organisatie is dat duidelijk ook (niet). De oplossing is inderdaad ambitieus onderwijs bieden maar óók inhoudelijk kwaliteit en leerrendement waarmaken.

Dat lastste geloof ik niet dat svpo doet. Met kleine klassen en meer onderwijstijd zou je een hoger leerrendement dan elders mogen verwachten, maar met de vertelde werkwijzen en ervsringen hier is dat duidelijk niet het geval.

Laat dat nou net ook een van de punten zijn die de inspectie aandraagt.

@nnemoon
Verbazing

Ik volg dit draadje met grote belangstelling. Ik woon in Zeeland en hier hoor ik alleen maar positieve verhalen over het svpo in Kapelle. Hier noemen ze het gewoon het Isaac Beeckman. In Zeeland wordt deze school wel een beetje als elite school gezien. Mijn zoon zit niet op deze school in verband met een lager niveau. Vrienden uit zijn klas zijn er wel naar toe gegaan en hebben het goed naar het zin. Ik weet dat de klachten alleen over de svpo Utrecht gaan maar die in Kapelle was er het eerst. Dan kan het toch niet aan het systeem of manier van lesgeven liggen, maar meer aan de directie of groep van docenten daar?

Ava
pfieuw wat een discussie zeg

Naja, discussie? Er wordt op de persoon gespeeld.

Even dit: op school zijn wel degelijk boeken, afhankelijk van het vak, voor in de klas. Die boeken blijven op school.

Achterstand bij een leerling wordt of op school ingehaald tijdens de begeleid werken uren of, wat ook wel eens gebeurt, kind krijgt een pakketje kopietjes mee, maakt het thuis en levert het in bij de leerkracht (die dat in het systeem invoert als gemaakt en wegstreept of kind voert het als nog in op de computer op school).

Bijdrage aan school: tijdens 2 informatiemiddagen (in verschillende jaren) die ik heb meegemaakt is school daar heel duidelijk over geweest. Dat bedrag is voor een laptop (dat eigendom blijft van school*) tot aan het eindexamen (*waarna het afgeschreven wordt en naar de leerling gaat (als die dat wil)) én leermiddelen (zoals boeken en gebruik van digitale boeken) én een etui met pennen ed, schriften ed voor elke leerling. Wij hebben niets voor school hoeven kopen op de schooltas na (maar dat lijkt mij logisch).

Op de site wordt uitgelegd waarom de laptops in bezit van school blijven (daar moet je voor in kunnen loggen om het te lezen).
Dus, ik snap niet hoe Arnon dat als argument de discussie in slingeren kan. Ik denk dus ook dat er bij een aantal ouders vooral aannames zijn gedaan ipv zich echt te verdiepen hoe en wat. Dat levert niet alleen een bijzondere discussie op maar kennelijk ook wat woede en irritatie van sommigen.

M Lavell
Goed resultaat

Arnon,

"Met kleine klassen en meer onderwijstijd zou je een hoger leerrendement dan elders mogen verwachten, "
Dat is er. (vaker hoger uitstroom, minder zittenblijven)

Alleen niet in Utrecht.
Het is de zoveelste nieuwe vestiging. Met een valse start deze keer.
Tja, dat kan ook wel eens gebeuren.

Over twee jaar zie je daar niks meer van.

SvPO ouder
Resultaat wordt nog niet gemeten

M Lavell: Alleen niet in Utrecht, moet volgens mij zijn: Alleen nog niet in Utrecht, omdat daar nog geen resultaten van beschikbaar zijn.

Vergelijking Zeeland: Het is inderdaad verbazend hoe de negatieve berichtgeving over SvPO Utrecht uit proporties wordt geblazen. Het systeem is exact gelijk met Zeeland inderdaad. Wat is er anders? Leerlingen: SvPO Utrecht heeft wellicht te weinig duidelijk gecommuniceerd geen 'speciaal onderwijs light' te zijn, waardoor er de eerste 2 jaar relatief veel kinderen met extra problematiek op deze school afgekomen zijn. Leraren: aannamebeleid SvPO is niet bewust jong of onervaren, sterker nog, ze bieden best wat extra voordelen tov andere scholen, maar het is op dit moment voor alle scholen lastig om personeel te vinden. Een startende school voelt dat probleem wellicht des te meer. Verloop lijkt me in de opstartfase ook normaal, je moet je ook als leraar wel thuis voelen bij het SvPO concept.

Schoolgeld: 450 euro: 250 euro voor taalreizen (vanaf de 2e 2x per jaar), excursies, sportdagen, projecten. 200 euro voor schoolkosten voor pennen, papier en het gebruik van woordenboeken, atlas, grafische rekenmachine, laptop, opladen en
laptopkastje.
Best een bedrag, maar geloof niet dat ik op de andere scholen van mijn andere kinderen goedkoper uit ben.

Al met al komt het neer op een buitenkansje nu voor groep 8 kinderen die wellicht niet hoeven te loten voor komend schooljaar, of bijvoorbeeld kinderen die buiten Utrecht wonen. Zo zitten er al kinderen uit Amsterdam op school die daar buiten de SvPO boot vielen.

even anders
Ava en resultaten

"Achterstand bij een leerling wordt of op school ingehaald tijdens de begeleid werken uren of, wat ook wel eens gebeurt, kind krijgt een pakketje kopietjes mee, maakt het thuis en levert het in bij de leerkracht (die dat in het systeem invoert als gemaakt en wegstreept"

Wow, dat was precies wat wij graag wilden, 1 keer: wel het werk doen, maar niet op de computer invoeren. Bij ons kon dat echt niet. En dat dat niet kon wordt hier in de draad door Miriam neergezet als iets dat juist kenmerkend goed is van svpo.

Over resultaten vergelijken: misschien ook kijken naar hoeveel kinderen er uitgevallen zijn in vergelijking met andere scholen. Ik heb al eerder de leerlingen genoemd die van school moesten omdat ze na havo 4 ineens het niveau niet meer hadden (het ontwikkelingsperspectief was veranderd naar mbo). Dat was in Kapelle. Ik ken ook best veel kinderen die na de eerste of tweede naar een andere school gegaan zijn.

Bezorgde ouder SvPO
Bijzondere gang van zaken

https://www.trouw.nl/onderwijs/ouders-maken-zich-zorgen-over-de-koers-va...

Erg bijzonder dat dit zomaar wordt opgelegd aan docenten. Zoiets heftigs overleg je toch vooraf?

Sydney
Paniekvoetbal

Het lijkt een paniekreactie, niet echt een reactie vanuit een visie op onderwijs.

M Lavell
Kijk, dat bedoel ik nu

Bezorgde Ouder "Erg bijzonder dat dit zomaar wordt opgelegd aan docenten. Zoiets heftigs overleg je toch vooraf?"
Het zou zo fijn zijn als je citeert wat je bedoelt. Je geeft een link naar een artikel met duizend woorden. Hoe moeten wij nu begrijpen welk woord van al die woorden je zo "heftig" emotioneert?
Sydney "Het lijkt een paniekreactie, niet echt een reactie vanuit een visie op onderwijs."
Idem. Waar doel je op?
Hierop? "In een reactie op het kritische rapport heeft SvPO-directeur Suzan Polet besloten om de tweede klassen opnieuw in te delen. Er komt bijvoorbeeld een aparte vmbo-klas die er eerder niet was."

Heftig ja. Tjonge jonge. Een vmbo klas maken. Horror en afschuw. Zit geen enkele strategie achter. Het lijkt me iets om te bestrijden, te beginnen bij dat ene schooltje waar ze het in de tweede klas (willen gaan invoeren).
Dan zullen die 600 andere scholen vanzelf wel volgen.

guttegutteguttegut, wat een toestanden in de wereld

Arnon
Maar past volledig in het beeld

Inspectierapport gaf al aan dat docenten geen/onvoldoende zeggenschap hebben over de inhoud van hun werkzaamheden, omdat het bestuur blijkbaar centraal alles (inclusief methode, welke opdrachten, lesinhoud, welk niveau (etc) voor letterlijk elke leerling heeft bepaald). Nou, dan is dit toch prima denkbaar? Docenten en mentoren negeren en gewoon zelf drastische maatregelen implementeren omdat de slechte publiciteit en het inspectierapport niet tegen te houden waren.

Inspectie zegt dat het onderwijs moet worden afgestemd op de behoefte van de leerlingen en dat is nu niet het geval. In plaats van het onderwijsaanbod te verbeteren werk je dan toch gewoon je (zogenaamde) opstroomleerlingen de deur uit? Volstrekt logisch als je weigert te erkennen dat er iets mis kan zijn met de onderwijskwaliteit en de manier van werken (dat laatste geldt dus ook voor de andere scholen).

Inspectierapport zegt dat de begeleiding en ontwikkelperspectieven onvoldoende zijn en dat achterstanden te veel bij leerlingen worden neergelegd. Dat is exact wat ze nu doen: “Je hebt tot maart om je niveau te verbeteren en ga anders maar naar een andere school”

En dit bestuur is hetzelfde voor de andere scholen. Wat ben ik blij dat mijn kind inziet dat die PR niet waarheidsgetrouw is.

M Lavell
Maak je niet druk

De Inspectie zal dit school jaar weer de school bezoeken en vrij precies afvinken of de school doet wat de Inspectie wil.
Zo niet dan komt de subsidie in gevaar.
Het is zodoende gebruikelijk dat scholen onder dergelijk toezicht nauw contact hebben met de Inspectie en elke tussenstap met de Inspectie overleggen.

Wat de verhoudingen betreft: Het uitgangspunt is dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het reilen zijlen op de scholen. Vandaar ook dat het Inspectieonderzoek vooral bij de schoolbesturen plaats heeft (en niet bij de scholen).

Pagina's