Home » Forum » Hoe word je maandweekinkomen voor bijv de wnsp bepaald

Hoe word je maand/weekinkomen voor bijv de wnsp bepaald?

Kind mee naar een uitvaart, wel of niet?

En wat doe je als je kind gaat lachen of keten? Lees deze tips van een rouwcoach.

 

139 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Kaaskopje
Pelle

Waar heb ik gezegd dat kinderbijslag toeslag is?
Men redeneert dat een schuld niet ten koste van de kinderen moet worden opgelost bij de wsnp, dus zéker de kinderbijslag staat helemaal los van de wsnp.
Ik heb in die jaren geen kinderopvang nodig gehad, dus hoe dat allemaal werkt weet ik niet. Het zal wel net als huurtoeslag werken neem ik aan? Je krijgt neem ik aan een toeslag die is afgestemt op je inkomen.

Kaaskopje
Oh sorry

P... Je had echt een heel andere nick moeten nemen hoor. Na de P denk ik automatisch verder.

Kaaskopje
P

Ik weet niet genoeg van kinderopvangtoeslag af om daar iets over te kunnen zeggen. Misschien weet Elisa er meer van.

Elisa Gemani
Kinderopvangtoeslag

Ik had het al eerder geschreven: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag worden in de WSNP niet tot inkomen gerekend en mogen dus gehouden worden.
http://wsnpforum.messageboard.nl/viewtopic.php?p=129551

Inge M
Natuurlijk mag je kinderopvangtoeslag houden

Zonder kinderopvang kun je niet werken. Dus óf de kinderopvangtoeslag valt buiten het inkomen, óf het wordt op een andere manier verrekend.
Het zou erg vreemd zijn als je minder inkomen hebt als je wel werkt (door de kosten kinderopvang) dan als je niet werkt (zonder kosten kinderopvang).

M Lavell
Precies

Pelle:"Als je dat zelf mag opmaken: hoe betalen ze dan je huur, de zorgverzekering, de kinderopvang etc?"
Precies. 'Je mag het houden' is dan ook betrekkelijk. Het gaat schoon op aan huur, kinderen, etc.
Groet,
Miriam Lavell

M Lavell
Jamaar p.

"Kaaskopje zegt toch dat ze bij die \'45\' komen? Hoe zit dat dan of geldt dat niet voor kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag?"
Dat betekent hooguit dat ze zich wat ongelukkig uitdrukt of het toch niet helemaal begrepen heeft. Maar wat doet dat er toe? Dat hoef je toch niet uit te spellen?
Groet,
Miriam Lavell

liora
P (ot)

wat is er met je aan de hand? Ik vind je zo ontzettend op de details discussieren de laatste tijd... lijkt wel alsof je steeds vindt dat je verkeerd wordt begrepen en dan heel erg gaat drammen over een detail in de discussie.. Heb het idee dat dat vroeger veel minder was.

Kaaskopje
P

Ik reageer even zonder de andere reacties gelezen te hebbeb hierop:
Als 'men' alles voor je betaald en je krijg 45 euro per week zou ik het vreemd vinden als je daar boven op huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag en zorgtoeslag krijgt. Als je dat zelf mag opmaken: hoe betalen ze dan je huur, de zorgverzekering, de kinderopvang etc?
Ik weet niet hoe jij opvat dat men alles voor je betaalt, maar ik neem aan dat je begrijpt dat men alles voor je betaalt uit je inkomsten vanuit werk of uitkering. En net als iedereen in Nederland heb je bij een laag inkomen recht op toeslagen en eventueel vrijstelling van gemeentebelastingen om de kosten binnen de perken te houden. Dat recht verlies je niet opeens als je in de wsnp komt.

Kaaskopje
P 2

Natuurlijk mag je iets niet snappen, maar als ik door het draadje heen al meermalen heb aangedrongen op dat je die 45 euro moet loslaten, dan is het wel een béétje naar als je dat getal blijft herhalen.
Informatie goed overbrengen is een kunst, een goed begrijper zijn ook. Zo te zien gaat ons dat allebei met wisselend succes af.

Annet
Zelfde ervaring als liora (ot)

Ik herken het drammen en blijven hangen.
Meestal vind ik dat erg jammer voor de discussie. Het helpt namelijk niet.

wil40
P

Er wordt voor iedereen in de wsnp een "begroting" gemaakt.Er komt een bepaald bedrag binnen aan arbeid, toeslagen, belastingteruggaves, uitkeringen, de hele ratteplan.
Dan gaat men kijken hoe groot de schuld is en wat reeël is om binnen 3 jaar terug te kunnen betalen. Er blijft een x bedrag over om van te leven.De rest wordt gebruikt om je lasten te betalen en je schuld af te lossen. Als je zegt "om van te leven" is dat voor de huishoudpot. Dus eten, drinken, kleding en een cadeautje voor een verjaardag.
Dus alle bedragen van inkomsten en uitgaven zijn al verrekend en het restantje mag je hebben als leefgeld.
Als je besluit om meer te gaan werken of er komen op een andere manier extra inkomsten bij wordt er gekeken welk bedrag doorgesluisd wordt naar de aflossing van de schuld en welk bedrag je bij je huishoudpot mag stoppen.
Dus het ene gezin in de wsnp houdt misschien 80 euro per week over voor de huishoudpot en de ander 60 euro.
Als ik het hele draadje lees heb ik dat eruit begrepen. Ik vind er niets onduidelijks aan, of ik heb nu een onzin conclusie neergetypt. Dat kan ook.

Kaaskopje
Wil

Jij snapt het inderdaad:-) Een kantekening: Als je besluit meer te gaan werken e.d. waardoor er meer inkomsten binnenkomen, krijg je in principe niet meer leefgeld. Het maximum blijft 100 procent van de bijstand. Ik zag dat er iets aan de hand was met overwerk, de regels daar omheen ken ik niet, maar daar zou je dus geld van mogen houden. Bij alles wat extra binnenkomt en 'over' is, staat de bewindvoerder te juichen, want dat gaat zo naar de schuldenpot.

wil40
Kaaskopje

Ik begrijp het. Maar iedere euro die in de schuld wordt gestopt komt aan het eind van het traject weer naar je toe. Des te meer en sneller je schuld verdwijnt des te eerder kan je weer sneller over je salaris beschikken.
Mensen die dus zeggen:"Ik ga niet meer uren werken hoor alles verdwijnt toch in de wsnp", hebben alleen zich zelf ermee.

Elisa Gemani
Werken

Als je werkt mag je in de WSNP altijd meer houden. Dit is ook ter stimulering om een (fulltime) baan te vinden.
Als je werkt krijg je ook meer heffingskortingen van de Belastingdienst en ik weet dat sommige mensen die werken daarvan een deel mogen houden in de WSNP maar dat is afhankelijk van de bewindvoerder, de schuldenlast en het VTLB.
Het is overigens maar zeer zelden zo dat aan het eind van de WSNP de hele schuldenlast is afbetaald. Meestal krijgen de schuldeisers maar een klein gedeelte van hun geld terug; de rest wordt dus kwijtgescholden.
Mochten de schuldeisers in de loop van het traject akkoord gaan met de hoogte van de afbetaling op dat moment, is er de mogelijkheid tot het aanbieden van een akkoord. Dan kan de WSNP voortijdig worden beeindigd met een schone lei. Dit gebeurt echter vrijwel nooit.
In de WSNP zal je dus nooit over je volledige salaris/inkomsten beschikken.

krin
P (geen zeemeeuw)

Jouw vraag: als jij het hebt over het zelf houden van kinderbijslag, toeslagen en alles: bedoel je dan dat dat bij die \'45\' komt of bedoel je dat je dat mag houden en dat daar alle vaste lasten van betaald worden (huur, energie, water, alles)? Dus dat je dat niet opgeteld krijgt bij dat weekbedrag?

Wil schreef volgens mij al het antwoord:
"Dan gaat men kijken hoe groot de schuld is en wat reeël is om binnen 3 jaar terug te kunnen betalen. Er blijft een x bedrag over om van te leven.De rest wordt gebruikt om je lasten te betalen en je schuld af te lossen. [...] Dus alle bedragen van inkomsten en uitgaven zijn al verrekend en het restantje mag je hebben als leefgeld.
Als je besluit om meer te gaan werken of er komen op een andere manier extra inkomsten bij wordt er gekeken welk bedrag doorgesluisd wordt naar de aflossing van de schuld en welk bedrag je bij je huishoudpot mag stoppen."
Het "zelf houden" betekent dus dat het meegeteld wordt met de inkomsten, dus meetelt bij de berekening van wat je huishoudpotje wordt en hoeveel je aflost (als je je dat hh-potje laat uitbetalen en de rest uitbesteedt. Als je dat zelf doet, is het resultaat hetzelfde, al kun je misschien andere keuzes maken).
Als je mazzel hebt, kan je huishoudpotje dus hoger worden als je meer binnenkrijgt (door meer te werken), omdat het deel aflossing en vaste lasten gelijk kan blijven - dan hou je dus meer over.
Of snap ik niet wat jij niet snapt?

krin
Veranderingen

Elke verandering, lijkt mij, werkt door in de berekening en werkt dus door in het huishoudpotje (dat ik bewust niet 'die 45' noem ;-)
Die toeslagen zitten dus niet letterlijk in dat potje, maar veranderingen in inkomsten kunnen doorwerken op dat potje.
Die toeslagen zijn toch ook geen baar geld dat je in je hand krijgt? Die toeslagen zijn in feite verminderingen op de belasting die je betaalt, waardoor je meer netto inkomen overhoudt. Op basis van dat netto inkomen wordt het hh-potje bepaald, dus elke verandering daarin, kan doorwerken in het potje.
Toeslagen en bijslagen horen bij je inkomen; op basis van je inkomen wordt het toe te bedelen huishoudgeld bepaald; ergo: de toeslagen zitten in het potje, in dier voege dat hun bestaan er invloed op heeft. Zo dan?

Kaaskopje
Met toeslagen

Het is dus niet zo dat je door de toeslagen meer dan het bijstandsniveau krijgt.

Pagina's

Onderwerp gesloten

Wat leert je kind in groep 1?

En dit is wat je kind al moet kunnen voor hij naar groep 1 gaat: lees het hier.