10 oktober 2003 door Lya Mac Donald

Een doek over het gezicht om in slaap te komen? (22 mnd)

Bij toeval zijn wij erachter gekomen dat op de crèche een doek (hydrofiel-luier) over het gezicht van onze dochter (nu 22 maanden) wordt gelegd, om ervoor te zorgen dat ze snel in slaap valt. Wij zijn hier best van geschrokken. Is dit gevaarlijk?

Thuis hebben we dit nog nooit gedaan en dat hoeft ook niet. In principe valt ze gewoon in slaap.

Wordt hier wel vaker gebruik van gemaakt op andere kinderdagverblijven?

Antwoord

Binnen de kinderopvang krijgen kinderen uit veiligheidsoverwegingen nooit een doek (hydrofiel-luier) over het hoofd of het gezicht om te zorgen dat ze in slaap vallen. Het verblijf in het kindercentrum mag op geen enkele manier een gevaar opleveren voor de kinderen.

Naast alle activiteiten in het kindercentrum heeft uw kind ook rust nodig. Rust en slapen is goed voor een kind. Tijdens het slapen op een kinderdagverblijf wordt rekening gehouden met het eigene van het kind. Leidsters behoren het individuele slaapritme van een kind te respecteren, en ze moeten proberen om hun eigen gewoontes af te stemmen op de wensen van de ouders. In uw geval wordt hier dus onvoldoende rekening mee gehouden.

Op kinderdagverblijven moeten het bedje en het beddengoed schoon en veilig zijn. Kinderen moeten goed zichtbaar in bed liggen. Bij een aparte slaapruimte hoort een leidster de wacht te houden bij de kinderen.

U vertelt dat uw dochtertje gewoon in slaap valt. Kinderen hebben inderdaad een individueel slaappatroon dat beïnvloed wordt door de gewoonten thuis. Dit vraagt om afstemming met thuis. De leidsters moeten samen met u bekijken wat het beste is voor uw kind.

Kortom: praat erover met de leidsters en maak uw zorgen kenbaar.