Weet jij welke voedingsstoffen je extra nodig hebt tijdens de zwangerschap? Deze vitamines zorgen voor een gezonde zwangerschap

21 maart 2008 door Nanny Gortzak

Kun je borstvoeding geven na een borstvergroting?

Ik ben nu 11 weken zwanger. Eigenlijk was ik niet van plan om borstvoeding te gaan geven omdat ik een borstvergroting heb ondergaan, en aan één kant een verkapselde borst heb. Maar is dat wel een goede beslissing?

Dus: is het voor mij alsnog mogelijk om borstvoeding te geven, ondanks het kapsel?

Antwoord

Zoals bij elke operatie (en verwonding) aan borsten, valt er helaas geen eenduidig antwoord te geven op de vraag of je dan nog borstvoeding kunt geven. Voor een borstvergroting of -verkleining geldt in ieder geval dat je gewoon kunt starten en kunt kijken wat ervan komt. Vanzelfsprekend moet je dan wel goed volgen hoe het zich ontwikkelt, zodat de baby niets te kort komt.

Toch zijn er wel een aantal dingen die een indicatie kunnen geven van datgene wat je kunt verwachten.

Colostrum

Veel vrouwen merken dat ze tijdens de zwangerschap colostrum ('biest', oftewel het eerste vocht) verliezen. Als dat ook gebeurt als er een borstoperatie heeft plaatsgevonden, kun je daaruit afleiden dat de verbindingen – of in ieder geval een deel daarvan – tussen tepel en klierweefsel intact zijn. Het gaat daarbij om zenuwbanen en melkkanalen.

Na de bevalling kan de baby dan aan de borst worden gelegd en in de daarop volgende dagen zal de melkproductie op gang komen. Als de baby duidelijk zuigt en slikt terwijl hij aan de borst ligt, dan is er in ieder geval melk die van de borst naar de baby gaat.

Toch blijft het ook in dit geval een kwestie van goed opletten. Soms geeft een borst bijvoorbeeld minder goed melk na een operatie. Niet vanwege een probleem met het klierweefsel, maar omdat de bloedtoevoer en de zenuwbanen beschadigd zijn.

Als er bij de operatie een incisie (insnijding) rond de tepel is geweest, dan kan dat een nadelig effect hebben op de mogelijkheid om de prikkels van de tepel door te geven naar de hersenen (die vervolgens het signaal moeten geven om de hormonen aan te maken die de melk laten stromen).

Verkapseling

U vertelde dat één van beide borsten verkapseld is. Het kan van de plaats van het kapsel afhangen of dit een nadelige invloed op de melkproductie (en/of de melkafgifte) heeft. Ook wat dit betreft is het dus een kwestie van uitproberen.

Maar zelfs wanneer het niet lukt met die borst, dan is er nog geen man overboord. Er zijn heel wat vrouwen die – door allerlei verschillende omstandigheden – hun baby maar met een borst voeden. Dus: mocht tweezijdig voeden niet lukken, dan kan de baby in ieder geval alle melk drinken die door de andere borst geproduceerd wordt.

Vol gevoel

Op grond van mijn praktijkervaring weet ik dat veel vrouwen met een borstvergroting vooral in het begin een erg vol of gestuwd gevoel in hun borsten kunnen hebben. Dat is heel begrijpelijk, omdat er domweg minder rek en ruimte is voor het klierweefsel om uit te zetten.

Nadeel daarvan kan zijn dat in de borst te snel het sein "vol" wordt gegeven, waardoor er te weinig melk wordt aangemaakt. Om dat probleem op te lossen moet je soms zeer frequent voeden. Maar áls je dat doet, kun je de baby wel degelijk volledig zelf voeden.

Aandachtspunten

  • Voordat de melkproductie flink op gang komt - zorg ervoor dat de baby alle colostrum krijgt;
  • als de melkproductie groter wordt na een paar dagen - check of de borsten leeggedronken kunnen worden of dat dat problemen geeft;
  • check of de baby voldoende aankomt;
  • let op het aantal natte en vieze luiers. Die moeten gedurende de eerste week gestaag toenemen in aantal, duidelijk zwaarder worden, en de typische borstvoedingskleur gaan krijgen;

Met name de laatste twee punten (gewichtstoename en een duidelijke ontwikkeling in het luierpatroon) geven een goede indruk of de melkproductie goed op gang komt.

Vraag ook om hulp na de bevalling aan een lactatiekundige, die u kan helpen om heel secuur aan te leggen!