12 maart 2004 door Mieke Beers

Mijn zoon gebruik hij/zij en zijn/haar verkeerd. Moeten we daar iets aan doen? (4 jr)

Onze zoon is bijna 4 jaar oud. Zijn spraak is volgens mij normaal voor zijn leeftijd. Het enige wat hij maar niet onder de knie kan krijgen, is het gebruik van hij/zij en zijn/haar. Moeten we daar iets aan doen?

Antwoord

Het verwarren van
hij/zij en
zijn/haar is geen reden tot zorg. Dit soort fouten kan nog voorkomen tot een jaar of 7.

Zulke verwarringen hebben te maken met het feit dat kleine kinderen zich vaak nog niet realiseren dat persoonlijke voornaamwoorden (hij/zij) en bezittelijke voornaamwoorden (zijn/haar) in geslacht overeen moeten stemmen met de persoon waarnaar wordt verwezen. Die regel kennen ze gewoon nog niet.

Dit is ook precies de reden waarom kinderzinnetjes eruit kunnen zien als "Papa moe" (Papa is moe) of "Beer huilen" (De beer moet huilen). Er worden dan alleen
inhoudswoorden gebruikt, die qua vorm niet afhankelijk zijn van de context. Voornaamwoorden zoals
hij/zij en
zijn/haar, zijn
functiewoorden, die qua vorm vaak wél afhankelijk zijn van de context. In dit geval van het geslacht van degene naar wie verwezen wordt. Dat is moeilijker, omdat je er extra regels voor moet leren. Met als gevolg dat de functiewoorden pas veel later gebruikt worden en dan vaak nog veel fouten vertonen.

Om op uw vraag terug te komen: uiteindelijk zal uw kind – net als elk ander kind – er zeker in slagen om de juiste vormen van hij/zij en zijn/haar onder de knie te krijgen. Misschien duurt het nog even, maar uiteindelijk komt het vanzelf.