Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

31 oktober 2003 door Lya Mac Donald

Wat kies je, als je kunt kiezen tussen een KDV en een gastouder?

Het is ons plan om ons dochtertje voor twee dagen naar het KDV te brengen. Ze komt dan in een groep van 0 tot 4. De groep telt in totaal 16 kindjes en 3 leidsters. Wij verkeren in de luxe positie dat we ook kunnen kiezen voor opvang door een gastouder (met goede referenties omdat kinderen van vrienden hier ook altijd zijn opgevangen).

Mijn vraag is: wat is voor een kindje van 3 maanden beter? Is er iets te zeggen over de beste leeftijd voor opvang door anderen dan de ouders? Zou er sprake moeten zijn van een wen-periode en zo ja, hoe lang moet die dan zijn?

De afgelopen maanden ben ik zelf volledig met de verzorging van onze dochter bezig geweest en daarbij ben ik er altijd vanuit gegaan haar niet te lang te laten huilen. Ik vind het best als een kindje wat aandacht vraagt. Nu heeft ze ook een soort eenkennigheid. Bij vreemden trekt ze een pruilmondje en dan gaat ze hard en heftig huilen.

Antwoord

Wat is beter voor uw dochtertje: een kinderdagverblijf of een gastouder? In uw geval is dat waarschijnlijk een gastouder.

Op het kinderdagverblijf krijgt ze te maken met meerdere volwassenen (maximaal 3) en kinderen (maximaal 16). Dat zal voor haar een zware opgave worden. Zij moet de beschikbare aandacht delen met andere kinderen. Bij de gastouder gaat het echter om één volwassene en een kleinere groep kinderen.

Geen beste leeftijd

Er bestaat niet zoiets als 'de beste leeftijd' voor opvang door anderen. Ieder kind reageert anders op een bepaalde situatie.

Zowel op een kinderdagverblijf als bij een gastouder zijn alle kinderen tussen 0 en 4 jaar welkom.

Wennen

Op een kinderdagverblijf is de wen-periode gespreid over 1 à 2 weken. Meestal wordt de tijd die het kind op het KDV verblijft dan steeds een beetje langer gemaakt. Met een gastouder kunt u specifieke afspraken maken.

Gast-ouder

Er zijn verschillende redenen waarom ik u zou aanraden om de gastouder te kiezen.

1. U heeft goede referenties gekregen. Dat is belangrijk, omdat je je als ouder die zijn of haar kind wegbrengt altijd onzeker voelt. Elk beetje extra zekerheid is meegenomen.

2. De gastouder kan een langere wen-periode hanteren. Uw dochtertje kan dan geleidelijk vertrouwd raken met haar nieuwe omgeving. Het is aan te raden om de wen-periode af te stemmen met de gastouder. Gedurende deze periode kan de gastouder uw dochtertje alle aandacht geven.

3. Bij een gastouder wordt er rekening gehouden met de gewoontes van uw kind voor wat betreft eten, slapen, spelen en begeleiding bij de opvoeding.

4. Een ander belangrijk uitgangspunt voor een gastouder is flexibiliteit qua opvangtijden. U kunt uw dochtertje brengen op die momenten die u het beste uitkomen.

Intuïtie volgen

Maar wat u ook kiest: uiteindelijk zult u altijd uw intuïtie moeten volgen. Doe wat het beste aanvoelt, en wat volgens u het beste voor uw kind is.