Basisschoolleeftijd Basisschoolleeftijd

Basisschoolleeftijd

Lees ook op

Arjen Lubach over "lesmethodes".

Echt, dit item is zó waar. De huidige lesmethodes deugen niet, getuige de steeds lagere scores van schoolkinderen.


https://youtu.be/w505T4nobsY?si=_Zqq0VbupwfIl5RQ


Schommelstoel schreef op 03-02-2024 om 05:35:

[..]

Omdat dit beleid een gevolg is van 13 jaar VVD-kabinetten. De VVD is voor marktwerking in alle sectoren, in het onderwijs leidt dat tot veel macht van grote uitgeverijen van boeken. Zij bepalen feitelijk wat en hoe een kind leert. En dat beleid resulteert nu in kinderen die slechter lezen dan ooit. Zo veel mogelijk boeken verkopen is voor een uitgeverij belangrijker dan de manier waarop die kinderen leren, dat gebeurt er als je de macht volledig bij de markt legt.

Zie jij het gebeuren dat een rechts kabinet de invloed van de vrije markt op het onderwijs gaat beperken?

De grote uitgeverijen bepalen niet wat een kind leert. Er zijn doelen opgesteld, die liggen vast, en daar moet zo'n methode gewoon aan voldoen. Dat lees je ook in de boekwerken die je bij zo'n methode krijgt. Hoe zorgt methode X ervoor dat er aan al deze doelen gewerkt wordt? Ook het hoe valt reuze mee. Bij een som als X dienen deze 3 strategieën aangeboden te worden. Als je als leerkracht kritisch naar zo'n methode kijkt, kijkt naar het lesdoel en daar je les op inricht kan je prima lesgeven gebruikmakend van het oefenmateriaal dat zo'n methode biedt. Maar wel een goede instructie geven. In de loop der jaren zie ik PABO-studenten vaak een werkinstructie geven: zo maak je som x en bij som y moet je dat doen en wie weet wat je bij som z moet doen? Ga maar aan het werk. 

Nee, vandaag leer je hoe je sommen tot 100 waarbij je over het tiental heengaat uitrekenen. Wat zijn ook weer tientallen? Met zijn allen: 10  20  30.... En dan echt stap voor stap voordoen, meeschrijven, inoefenen inoefenen inoefenen totdat het zit. En dan ga je aan zo'n werkboek beginnen. En dat je dan maar toekomt aan de helft is jammer, je echte lesmoment zit daarvoor. Zonder methode. 

Verder helpt de komst van Snappet ook niet.

Poezenmeisje

Poezenmeisje

03-02-2024 om 08:43 Topicstarter

Dat hak ken en plak ken heeft tot ge volg dat het schrij ven van een woord als kiwiyoghurtbekertje te moei lijk wordt.

Bakblik schreef op 03-02-2024 om 08:36:

[..]

Het zijn boekjes van de veilig leren lezen methode. Die mijn dochter ook gebruikte (dochter is nu 21) in groep 3. Er wordt daar vanalles gebruikt, ook de taalboeken van de inburgering.

Momenteel lees ik dus met die boekjes waar rijtjes in staan als:

ge bruik

gebruik

het gebruik.

Zoemend=zingend lezen ken ik niet, ga ik eens naar kijken maar nu eerst sporten.

Ah, zoemend lezen zit nog daarvoor. Tenzij ze een stuk als bruik nog niet in een keer kunnen lezen. Dan moet je eigenlijk nog een stuk daarvoor gaan zitten. 

Waarschijnlijk zijn dit rijtjes met ge/be/ver. De voorvoegsels. Er staat ge maar we spreken uit gu. Hetzelfde geldt voor be en ver voor een woord. Je lesdoel is dan dat dat stukje geautomatiseerd wordt. 

Die heerlijke bijzonderheden aan de Nederlandse taal. 

Ik geef al jaren les in het VO en ik zie het niveau dalen. Wat je vroeger op de mavo leerde, leer je nu op de havo bijvoorbeeld. Waar je vroeger alle soorten bijwoordelijke bepalingen moest kennen en kunnen toepassen, zo hoef je nu alleen nog maar het juiste zinsdeel als BWB aan te wijzen. Ja, ook in het vwo. 

Door de jaren heen heb ik met verschillende lesmethodes moeten werken en de een is nog erger dan de ander. Het item van Arjan Lubach is erg herkenbaar en ik vrees met grote vrezen voor het niveau van het onderwijs voor de volgende decennia. 

Gelukkig kan ik teren op jarenlange ervaring en heb ik een hoop oud materiaal bewaard. Mijn leerlingen moeten bijvoorbeeld de koppelwerkwoorden uit hun hoofd weten (is geen vereiste meer) en ik werk bijvoorbeeld nog met Struikelblokken voor spelling. Saai? Jazeker, maar wel heel effectief. En het leuke is dat mijn leerlingen dit heerlijk vinden. Mijn lessen zijn niet flashy met ronkende powerpoints en filmpjes. Mijn lessen zijn saai, voorspelbaar en gaan altijd volgens een vast stramien: ik geef uitleg over de stof, de leerlingen maken aantekeningen (of nemen mijn aantekeningen van het bord over), ze moeten wat opgaven maken en de laatste tien minuten bespreken we de gemaakte opgaven. 

De feedback van mijn leidinggevende is elk jaar hetzelfde: klassenmanagement is goed, contact met leerlingen is goed, de planning is helder en mijn lessen zijn ouderwets. Of ik niet met wat nieuwere dingen wil werken, zodat we ook aan de 21st century skills werken? Nee, dat wil ik niet.

De feedback van mijn leerlingen is ook elk jaar hetzelfde: mijn lessen zijn duidelijk en voorspelbaar. Ze weten waar ze aan toe zijn en dat vinden ze prettig. 

Mijn twee centen: terug naar het hoe was. De mavo weer in ere herstellen (en er geen pre-havo van maken of het gelijktrekken met de rest van het vmbo) en minder richten op zo hoog mogelijk. Liever zie ik dat er wordt gewerkt aan zo goed mogelijk onderwijs op alle niveaus, zonder dat er aan nivellering wordt gedaan. Welk niveau dan ook, van basis tot gymnasium: je mag echt iets verwachten van leerlingen. Al die zogenaamde soft skills kunnen wat mij betreft bij het grof vuil. In ieder geval zo lang er niet wordt gewerkt aan een flinke hoeveelheid kennis. 

Poezenmeisje

Poezenmeisje

03-02-2024 om 09:58 Topicstarter

Soft skills...


Bakblik schreef op 03-02-2024 om 08:18:

Ik ben momenteel als vrijwilliger verbonden aan een internationale schakelklas waar jongeren tussen de 12 en 18 worden klaargestoomd om verder te gaan in het reguliere Nederlandse middelbaar onderwijs.
Daar wordt ook gewerkt met de door Lubach genoemde methodes.
Ik zit dus weer te hak ken en plak ken net als der tien jaar ge le den met mijn doch ter. Kan niet zeg gen dat het be grip bij leer ling en er erg van stijgt. De ver war ring stijgt meer vol gens mij.

Dat is niet waar we hier op de ISK mee werken. Daar krijgen ze oa Zebra, een speciale NT2 methode.


Bakblik schreef op 03-02-2024 om 08:36:

[..]

Het zijn boekjes van de veilig leren lezen methode. Die mijn dochter ook gebruikte (dochter is nu 21) in groep 3. Er wordt daar vanalles gebruikt, ook de taalboeken van de inburgering.

Momenteel lees ik dus met die boekjes waar rijtjes in staan als:

ge bruik

gebruik

het gebruik.

Zoemend=zingend lezen ken ik niet, ga ik eens naar kijken maar nu eerst sporten.

Hakken en plakken is prima voor Nederlandse kinderen maar als je de taal niet kent maakt het het lastiger. 

SuzyQFive schreef op 03-02-2024 om 10:22:

[..]

Hakken en plakken is prima voor Nederlandse kinderen maar als je de taal niet kent maakt het het lastiger.

Dat dacht ik nou ook. Maar ik ben geen leerkracht, dus wie ben ik om er wat van te zeggen?

Mijn opdracht is om te lezen met de leerling en de uitspraak te corrigeren. Velen weten nog niet wat het betekent wat ze lezen maar dat schijnt nog niet belangrijk te zijn. 

JaneEyre schreef op 03-02-2024 om 09:22:

Ik geef al jaren les in het VO en ik zie het niveau dalen. Wat je vroeger op de mavo leerde, leer je nu op de havo bijvoorbeeld. Waar je vroeger alle soorten bijwoordelijke bepalingen moest kennen en kunnen toepassen, zo hoef je nu alleen nog maar het juiste zinsdeel als BWB aan te wijzen. Ja, ook in het vwo.

Door de jaren heen heb ik met verschillende lesmethodes moeten werken en de een is nog erger dan de ander. Het item van Arjan Lubach is erg herkenbaar en ik vrees met grote vrezen voor het niveau van het onderwijs voor de volgende decennia.

Gelukkig kan ik teren op jarenlange ervaring en heb ik een hoop oud materiaal bewaard. Mijn leerlingen moeten bijvoorbeeld de koppelwerkwoorden uit hun hoofd weten (is geen vereiste meer) en ik werk bijvoorbeeld nog met Struikelblokken voor spelling. Saai? Jazeker, maar wel heel effectief. En het leuke is dat mijn leerlingen dit heerlijk vinden. Mijn lessen zijn niet flashy met ronkende powerpoints en filmpjes. Mijn lessen zijn saai, voorspelbaar en gaan altijd volgens een vast stramien: ik geef uitleg over de stof, de leerlingen maken aantekeningen (of nemen mijn aantekeningen van het bord over), ze moeten wat opgaven maken en de laatste tien minuten bespreken we de gemaakte opgaven.

De feedback van mijn leidinggevende is elk jaar hetzelfde: klassenmanagement is goed, contact met leerlingen is goed, de planning is helder en mijn lessen zijn ouderwets. Of ik niet met wat nieuwere dingen wil werken, zodat we ook aan de 21st century skills werken? Nee, dat wil ik niet.

De feedback van mijn leerlingen is ook elk jaar hetzelfde: mijn lessen zijn duidelijk en voorspelbaar. Ze weten waar ze aan toe zijn en dat vinden ze prettig.

Mijn twee centen: terug naar het hoe was. De mavo weer in ere herstellen (en er geen pre-havo van maken of het gelijktrekken met de rest van het vmbo) en minder richten op zo hoog mogelijk. Liever zie ik dat er wordt gewerkt aan zo goed mogelijk onderwijs op alle niveaus, zonder dat er aan nivellering wordt gedaan. Welk niveau dan ook, van basis tot gymnasium: je mag echt iets verwachten van leerlingen. Al die zogenaamde soft skills kunnen wat mij betreft bij het grof vuil. In ieder geval zo lang er niet wordt gewerkt aan een flinke hoeveelheid kennis.

Eerlijk gezegd vind ik het hele zinsontleden het meest onzinnige van het vak Nederlands… Het is ontwikkeld om meer leesbegrip te krijgen maar uit veel onderzoeken blijkt dat het maar weinig bijdraagt aan het leesbegrip. Waarom zou je daar veel tijd aan besteden? 

Overigens denk ik dat sommige lesboeken draken zijn, en dat het niet helpend is bij het leren, maar dat vooral de verleidingen buiten school ervoor zorgen dat er geen inoefening meer plaatsvindt. 

‘Vroeger’ werd dat wat je op school leerde later op de dag verwerkt doordat je weer rust had, bewoog, buiten was, je binnen verveelde. Nu duiken ze in hun telefoons/tablets en worden ze alleen maar met meer prikkels overspoeld. 

Daarbij wordt er weinig geschreven, terwijl juist het schrijven voor het inprenten zorgt. De combinatie van iets leren met een beweging maakt dat het beter beklijft. 

Bakblik schreef op 03-02-2024 om 10:32:

[..]

Dat dacht ik nou ook. Maar ik ben geen leerkracht, dus wie ben ik om er wat van te zeggen?

Mijn opdracht is om te lezen met de leerling en de uitspraak te corrigeren. Velen weten nog niet wat het betekent wat ze lezen maar dat schijnt nog niet belangrijk te zijn.

Nee klopt, her gaat erom dat ze ‘gewoon’ worden met de klanken en de taal. De herkenning komt later wel. (Ik heb vijf jaar lesgegeven op de ISK en begeleid nu in het reguliere onderwijs de leerlingen die vanuit de ISK bij ons binnenstromen). 

Snap dit ook al heel lang niet. Op zich niks tegen plaatsjes, geeft wat 'gezelligheid' en sjeu, maar dan wel gedoceerd. En bij vakken als aardrijskunde en geschiedenig, mogen er best foto's in, maar dan ook weer gedoceerd en relevant. En verder gewoon duidelijke tekst en duidelijke sommen en opdrachten. Geen verwijzigingen en al helemaal niet dat je dan weer iets moet opzoeken op Internet. Dat leidt af. Kinderen weten tegenwoordig allang hoe ze iets moeten opzoeken, dus daar gaat het niet over. Of geef daar af en toe een aparte les over: hoe zoek je op Internet.En die werkboeken zijn ook echt zonde. Antwoorden kun je ook gewoon in een schrift schrijven. 
Herrinner me dat onze dochter in groep 4.. een werkstuk moest maken. Op zich prima hoor. Maar ga een kind op die leeftijd niet belasten met een inleiding én een voorwoord. Als ouder moet je al nadenken over het verschil, of weet je dat simpelweg niet. Onzin en tijdrovend. En belangrijker: kind geeft er veel sneller de brui aan.

Eerlijk gezegd vind ik het hele zinsontleden het meest onzinnige van het vak Nederlands… Het is ontwikkeld om meer leesbegrip te krijgen maar uit veel onderzoeken blijkt dat het maar weinig bijdraagt aan het leesbegrip. Waarom zou je daar veel tijd aan besteden?

Volgens mij is zinsontleden onder andere (of vooral ook?) van belang als je andere talen wilt leren. Wat is in een zin onderwerp, gezegde en lijdend en meewerkend voorwerp. Daar hangen in het Duits de naamvallen mee samen en in het Frans zie je daar ook veel van terug.

TineWinkel schreef op 03-02-2024 om 14:06:

Eerlijk gezegd vind ik het hele zinsontleden het meest onzinnige van het vak Nederlands… Het is ontwikkeld om meer leesbegrip te krijgen maar uit veel onderzoeken blijkt dat het maar weinig bijdraagt aan het leesbegrip. Waarom zou je daar veel tijd aan besteden?

Volgens mij is zinsontleden onder andere (of vooral ook?) van belang als je andere talen wilt leren. Wat is in een zin onderwerp, gezegde en lijdend en meewerkend voorwerp. Daar hangen in het Duits de naamvallen mee samen en in het Frans zie je daar ook veel van terug.

Precies, dat denk.ik ook.

Poezenmeisje schreef op 03-02-2024 om 08:43:

Dat hak ken en plak ken heeft tot ge volg dat het schrij ven van een woord als kiwiyoghurtbekertje te moei lijk wordt.

Niet als je met Taal in Blokjes werkt. Geweldig voor dyslecten en NT2

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.