Home » Forum » Kinderopvang » Over the top schijnveiligheid

over the top schijnveiligheid?

132 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Kaaskopje
Flanagan

In onze omgeving kom je heel ver over relatief rustige straten en fietspaden die net zo breed zijn als een straat. En in woonwijken zelf mogen auto's ook niet al te hard rijden. In grotere steden zullen de verkeerssituaties ongetwijfeld wat ongunstiger zijn, maar echt die wagens zijn niet over het hoofd te zien. En als ze wel over het hoofd worden gezien ligt dat niet aan de stint-bestuurder maar aan de bestuurder die op zijn rem moet trappen.Voor de rest ben ik echt veel minder bezorgd dan jij. Maar goed, wie weet wordt er ooit een balans opgemaakt waaruit blijkt hoe veilig of onveilig stints zijn.

Bakkertje
Helaas nu bevestiging dus

Dar ze wel degelijk gevaarlijk zijn. Eén incident, maar meteen een hele erge. En dat is het gevaarlijke aan die dingen. Veel kinderen, op snelheid zijn ze slecht bestuurbaar (zo'n lomp ding krijg je niet goed in een bocht) en bij een ongeluk gaat het dus echt goed mis. Sorry om een "oud" onderwerp weer actief te maken, maar het is wel een interessante thread om te lezen. Helaas heefr de Stint nu bewezen onveilig te zijn, juist door het omzeilen van allerlei wetgeving. Vreselijk.

Flavia
Overhaaste conclusie

Die conclusie kun je nog niet trekken.
Misschien was deze ene defect dat wil nog niet zeggen dat dat voor allemaal geldt.
Bij zulke overhaaste conclusies zou je ook alle auto's, electrische fietsen, fietsen, scooters moeten verbieden. Welliswaar geen ongeluk met een trein maar wel veel meer ongelukken per jaar.

Ad Hombre
Flanagan

Ik vind toch dat Flanagan helemaal gelijk had met haar twijfels over de 'stint', net als die vervoersjurist. Trein of niet, die dingen zijn gewoon niet goed doordacht. Gewoon weer terug naar de busjes wat mij betreft.

Bakkertje
Flavia

Daar ben ik het niet mee eens. Uiteraard gebeuren er met andere voertuigen ook ongelukken, maar elk ander gemotoriseerd voertuig op een elektrische fiets na (waarmee niet vaak kinderen worden vervoerd en zo wel, geen max. 10 tegelijk) vereist een bestuurder die is opgeleid om zo'n voertuig te besturen. Daarbij spelen wendbaarheid en ingrijpen bij een defect of calamiteit ook een rol. Als je zo'n logge kar vol kinderen stopt en laat besturen door mensen die daar geen enkele opleiding voor dienen te genieten, dan is het wachten op een ongeluk. Nogmaals, de problemen zijn naar mijn mening:

- teveel kinderen in één stint, dus bij een ongeluk meteen een groot drama
- niet goed wendbaar, log en zwaar voertuig
- te besturen zonder enkele opleiding

Ook al komt straks naar voren dat de stint onbestuurbaar was geworden en niemand hier iets aan kon doen, blijven ze een gevaarlijk vervoermiddel. In een auto/taxi zijn kinderen beschermd door een opgeleide bestuurder, gordels én de auto zelf, op een fiets zitten niet meer dan twee kinderen waardoor het geheel wendbaar blijft en bij nood weggetrokken/geduwd kàn worden (niet zeggend dat dit altijd gebeurt, want ook fietsongelukken gebeuren). Maar bij een stint (nogmaals, gewicht en logheid) is dit pertinent niet mogelijk.

AnnaNiem
Oss

En als een busje stil valt op de overweg en de sneltrein is er eerder dan dat de kinderen uit het busje kunnen.. denk je werkelijk dat er dan geen doden vallen? Deze week is er nog een automobilist om het leven gekomen bij een aanrijding met een trein.

Een VSO/BSO kan niet even twee kindjes gaan wegbrengen. Want in dit geval moesten er 5 naar die school en waarschijnlijk zijn er nog kindjes onderweg naar een andere school of op het verblijf zelf. Daar zouden dan meer arbeidskrachten voor moeten komen om dat te kunnen doen.

Kansen zijn klein. Maar in dit geval, stel dat het de reminrichting was, dan had dat dus niets met de stuurkunsten van de bestuurder te maken maar met een technisch probleem. Een rijbewijs had dan dit ongeluk dan ook niet kunnen voorkomen. Had ze dat remprobleem gehad op een andere plek, bijvoorbeeld bij de school, dan had ze tegen een heg gereden om het ding te laten stoppen en had je hooguit wat schrik, blauwe plekken etc. gehad.

Soms gebeuren er hele vreselijke dingen waar gewoon domme pech en een ongelukkige samenloop van omstandigheden de oorzaak zijn. De beste oplossing voor treinongelukken als deze is overwegen te vervangen door tunnels/bruggen. zodat trein en verkeer elkaar niet meer tegenkomen.

Ik ben het met je eens dat het logge karren zijn en dat ik mij afvraag waarom er geen noodstop op zit waarbij de stroomvoorziening meteen stopt en waarom een gewone bakfiets (stop je met trappen dan stopt de fiets) niet goed genoeg zou zijn. Verder moet je je afvragen hoe hard die dingen mogen gaan (25 km per uur mogen ze, net als een electrische fiets) en of helmplicht, jaarlijkse keuring van de bakfiets en een veiligheid/rijcertificaat van de bestuurder de veiligheid kunnen vergroten.

Flanagan
In afwachting op onderzoek; bezorgde ouders
Flanagan
Triva

Kopie uit draadje muziek kinderen Oss:

‘Als de bestuurster haar hoofd koel had gehouden, had ze de bak schuin tegen een wachtende auto geparkeerd. (Een schamp botsing tussen een auto en een Stint lijkt mij zelfs minder gevolgen hebben dan tussen een auto en een (bak)fiets.) Maar ja, dat kan je haar ook niet kwalijk nemen, je schrikt je lam alsjeblieft de remmen weigeren.'

Nee, de remweg is in volle snelheid 3,5 meter. Omdat er niet allerlei fietsers gewond zijn geraakt reed ze tot aan de slagboom (anders zou ze achterop fietsers zijn gebotst) en is 5 m ervoor begonnen met remmen. Opeens werkten de remmen niet en aangezien het een apart fietspad was kun je nooit op tijd bij een wachtende auto komen om tegenaan te parkeren. Je remt, dat werkt niet, kost weer een reactieseconde, je remt nog eens en op dat moment ga je al door de slagboom. Welke auto moet je dan gebruiken om schuin tegenaan te parkeren? Dan kun je alleen nog maar gillen om hulp en dat heeft ze
gedaan......

Ik heb de beelden niet zo nauwkeurig bestudeerd om te constateren dat het een apart fietspad betrof.

OND
hysterie...

"...Opeens werkten de remmen niet en aangezien..." (#69)

"... MOGELIJK deden de remmen van de bolderkar het niet...." (https://www.at5.nl/artikelen/186522/kinderdagverblijven-nemen-maatregele..., cursivering van mij)

Triva
Flanagan

Ik ergerde me aan de eenvoudige oplossing waar jij zo stellig mee kwam. Jammer. Of er wel of geen fietspad was is niet eens van toepassing. Omdat er geen fietsers aangereden waren leidt ik af dat ze tot vooraan kon komen en dat toen ze wilde remmen, de rem niet bleek te werken. Dan kun je niets meer. Zeg dit soort dingen gewoon niet denk ik dan... Als ze er toe in staat was had ze zoiets vast wel gedaan. Niemand heeft iets aan jouw opmerking.

Ad Hombre
Triva

"Omdat er geen fietsers aangereden waren leidt ik af dat ze tot vooraan kon komen en dat toen ze wilde remmen, de rem niet bleek te werken. Dan kun je niets meer. Zeg dit soort dingen gewoon niet denk ik dan... Als ze er toe in staat was had ze zoiets vast wel gedaan."

Denk je dat je in een plotseling optredende crisissituatie als een weigerende rem altijd het juiste doet? Je stint tegen een boom of bijvoorbeeld tegen het mechaniek parkeren had natuurlijk de voorkeur als je er achteraf over nadenkt, maar op het moment zelf zou waarschijnlijk bijna niemand dat echt doen. Daarvoor zit je te vast in je normale 'nergens tegenaan botsen' gedachtenpatroon. Het is een illusie om te denken dan iemand in een paar seconden in zo'n extreme stresssituatie de juiste beslissing kan nemen, dat kun je ook niet verwachten.

Ik hoorde vanochtend op de radio dat ze gaan onderzoeken of de electronica van die stint misschien last had van de electromagnetische golven van de trein. Er waren blijkbaar meerdere meldingen van storingen in de buurt van treinen. Als de motorbesturing op zo'n moment op 'max' blijft hangen heb je natuurlijk een zeer serieus probleem.

Al met al lijkt die 'stint' een ietwat amateuristisch Nederlands product, dat om bezuinigingsredenen enorm aansloeg bij kinderopvangorganisaties. Normaal gesproken hou ik wel van dit soort 'maker' initiatieven, maar in dit geval zijn we daar misschien toch te luchthartig mee omgegaan.

Flanagan
Triva,

Ik ergerde mij aan de opmerking van Kaaskopje:’ ondertussen gaan we vrolijk op de fiets’.
Alsof de fiets tevergelijken is met een stint. Als je op de fiets bent en je ziet het gevaar ziet aankomen, ben je flexibeler.
Mijn beschrijving is niet stellig of eenvoudig. Het ging om het contrast met de gevaarlijke situaties waarin je als fietser kan verkeren. Met een voet op de grond en twee handremmen, worden veel gevaarlijke situaties afgewend.

Triva
Ad

Het waren dus niet MIJN woorden he dat je de stint wel even tegen een auto kan parkeren? Die waren van Flanagan maar die vond het nodig om het hier neer te zetten maar inderdaad zeer beroerd te citeren. Omdat ik dat pijnlijk vind (nu lijkt het net of ik dat zei) zou ik graag zien dat Flanagan het even duidelijker neerzet.

Flanagan je kletst je er uit. Jij zegt toch echt dat als de bestuurder haar hoofd koel had gehouden dan.... Dan vind ik behoorlijk kwetsend (en nu nog erger omdat het lijkt alsof ik dat had geschreven).

Ad Hombre
Triva

"Het waren dus niet MIJN woorden he dat je de stint wel even tegen een auto kan parkeren? "

Ja, dat was duidelijk. Ik viel je juist bij.

Triva
haha

Dan zag ik het verkeerd omdat je begon met mijn naam, mijn stukje en dan gevolgd met: ' Denk je dat je in een plotseling optredende crisissituatie als een weigerende rem altijd het juiste doet? "

Want nee dat denk ik juist helemaal niet.

De stint wordt ook veel gebruikt door Postnl.

Flanagan
Verkeerd beeld door weggelaten regel. (ot)

Omdat ik het andere draadje niet verder wilde vullen met reacties over veiligheid, had ik aangegeven verder te gaan in dit draadje. Daarom gaf ik ook bovenaan dat het een kopie was uit het andere draadje.

Bij het kopiëren heb ik het hele kopie niet tussen extra citaat gezet omdat de eerste alinea al tussen haakjes stond als gevolg van het citaat van Kaaskopje. Er stonden dan twee haakjes aan het begin van het citaat en dat lijkt op dubbele haakjes, alsof je iets wilt zeggen.

Maar ik had blijkbaar toch wel aan begin twee haakjes moeten gebruiken en aan het eind van de tweede alinea een afsluitend haakje, voor het volledig aangeven van een citaat.
De opmerking bovenaan dat het een kopie was, was dus niet duidelijk genoeg.

Ik zal ook mijn hele post #25, de post waarop Triva reageerde, hieronder even kopiëren, daar de laatste regel uit mijn post in de post van Triva buiten beschouwing is gelaten terwijl deze juist duidelijk maakt duidelijk dat ik, niet verwachtte dat de bestuurster zo ad rem had kunnen reageren.
Ik hoop dat zo wordt voorkomen dat er een verkeerd beeld over mij wordt geschetst

Ik zet het gekopieerde deel #25 maar tussen ===- tekens. Dat is waarschijnlijk duidelijker.

Uit het draadje over de kinderen van Oss, #25. Een reactie op de regel van Kaaskopje:
=====‘ toch fietsen we er vrolijk op los’

Je gaat voorbij aan het feit dat de bestuurster het gevaar zag aankomen, maar ze het gevaar niet kon afwenden omdat zo’n bak niet erg wendbaar is, en de Stint daarbij gevuld was aan een meervoud van een aantal kinderen per fiets.
Op de fiets maak je meer kans om een ongeluk af te wenden.
Ad heeft wel gelijk; de huidige Stint is niet veilig genoeg met één rem.

Als de bestuurster haar hoofd koel had gehouden, had ze de bak schuin tegen een wachtende auto geparkeerd. (Een schamp botsing tussen een auto en een Stint lijkt mij zelfs minder gevolgen hebben dan tussen een auto en een (bak)fiets.) Maar ja, dat kan je haar ook niet kwalijk nemen, je schrikt je lam alsjeblieft de remmen weigeren.
De bestuurster moet in grote angst hebben gezeten, daar er vijf jonge kinderen in de voor haar in de bak zaten.=====

Ik beweer dus niet dat ze haar hoofd koel had moeten houden.

Ad Hombre
Flanagan

"Ad heeft wel gelijk; de huidige Stint is niet veilig genoeg met één rem."

Als je dat vergelijkt met een busje is het verschil groot. Een auto heeft tegenwoordig altijd gescheiden remcircuits waarbij het pedaal twee remcilinders bedient die ieder twee wielen afremmen. Een lek of andere storing zal dus bijna nooit tot niet meer kunnen remmen leiden.

Daarnaast heb je altijd nog een noodrem meestal in de vorm van een handrem waarmee je de auto tot stilstand moet kunnen brengen.

Die systemen worden allebei getest bij de APK keuring, wat bij zo'n stint waarschijnlijk ook niet verplicht is.

De veiligheidsvoorzieningen van auto's zijn het resultaat van meer dan een eeuw technische ontwikkeling en het lijkt erop dat de stint ontwikkelaars daar onvoldoende naar gekeken hebben. Die werkten blijkbaar meer met het fietsmodel en zoals iemand al opmerkte, van een fiets kun je afspringen en dan stop je hem met de hand. Met een stint van een paar honderd kilo en een vaartje van 17 km is dat een stuk lastiger.

Lente
Ik las ergens dat er eerst wel een noodstop op de Stint zat

Maar dat is later veranderd omdat die overbodig werd geacht.
Je kunt op twee manieren remmen: rem gebruiken en gas loslaten.
(Zo uit mijn geheugen)

Ad Hombre
Lente

Heb ik ook gelezen. Maar ik las daarnaast dat er een schildpad en een haas knop op zit en dat snap ik nog niet helemaal.

Lente
Dat zijn toch twee snelheden?

Blijkbaar kun je niet traploos naar sneller of langzamer. Gewoon twee opties

Ad Hombre
Lente

Dat is toch bizar dan? Een 'gaspedaal' met maar twee standen? Lijkt me heel onhandig en misschien wel gevaarlijk.

Lente
Misschien is een echt pedaal wel gevaarlijker

Je kiest de schildpad als je op loopafstand wil gaan. Je kiest de haas als je op fietsafstand wil gaan (17 km per uur)
Met een kar vol kinderen lijkt me dat veiliger dan voortdurend de snelheid afstemmen op de omgeving. Dan ben je meer bezig met de snelheid dan met de omgeving.
Onhandig is het misschien wel, maar als dit veiliger is, lijkt het mij prima.

Lente
Lijkt me ook wel wat voor de scootmobiel :-)

Die rijden soms veel te hard door een winkelstraat of winkelcentrum.
In dat gebied kan 10 km per uur al te hard zijn.
lijkt me veiliger als ze 5 km per uur rijden.
En soms accelereren ze ook nogal snel. Ook niet veilig in voetgangersgebied

Ad Hombre
Lente

Als het als een limiter werkt is het misschien wel handig, maar als het een vervanging van een gaspedaal is lijkt het me erg dom.

Lente
Waarom lijkt het jou dom?

...

Ad Hombre
Lente

Omdat je je snelheid niet kunt doseren. Omdat 17km vaak te hard en 5km (of wat het ook is) te langzaam.

Lente
Dat lijkt mij juist veilig

17 km is heel vaak te hard. Dat is duidelijk.
En dan rijden ze dus 5 km per uur. En dat is veilig.
Je gaat in die situatie pas 17 km per uur rijden als het echt kan.
Oftewel je rijdt nooit zo hard mogelijk.

Emmawee
Scootmobiel

Lente, dit is precies hoe veel scootmobielen werken. Schildpad of haas, wat ik overigens vrij stuitend vind, maar dat is een andere discussie.

Lente
Dat wist ik niet

Ik neem aan dat schildpad en haas op een scootmobiel geen 10 km per uur scheelt. Hoe werkt dat dan?
Het zou wel verklaren waarom scootmobielers geen maat weten

Wat vind je er stuitend aan? De vergelijking met de dieren? Het simplisme?

En vind je dan hetzelfde voor de Stint?

Ad Hombre
Schildpad en Haas

What could possibly go wrong?

Pagina's