Home » Forum » Zorgen bij dekker over zittenblijvende kleuters

Zorgen bij Dekker over zittenblijvende kleuters

173 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Dees
Zorgen bij Dekker over zittenblijvende kleuters

De titel verwijst naar een van de vele artikelen op de nieuwssites. Ikzelf heb met kromme tenen de artikelen gelezen.

Er wordt gesproken over resultaten op langere termijn. Leuk en aardig maar ik denk dat het zitten blijven vooral op korte termijn een belangrijkere rol heeft.

Mijn zoon is een herfstkind en zal volgens de huidige overgangsregelingen maar 1,5 jaar kleuteren, tenzij wordt besloten dat hij 2,5 jaar gaat kleuteren en dan valt hij in de categorie zitten blijvende kleuters.

Mijn mening is dat als hij na 1,5 jaar niet klaar is om naar groep 3 te gaan hij wat mij betreft een jaar extra mag kleuteren, ook al levert dat op de lange termijn beperkte of geen voordeel. Het gaat er bij mij om dat hij op dat moment er wel profijt van heeft, hij heeft geen jaar met ellende van moeten leren terwijl hij er nog niet aan toe is.

Dees
aanvulling

O ja, groep 3 een verlengstuk van de kleuters maken verschuift volgens mij juist het probleem naar groep 4 toe.

Ginny Twijfelvuur
Ben het met je eens

Zo stond ik er ook in bij mijn kinderen, die allemaal langer dan 2 jaar gekleuterd hebben. De jongste zelfs 3 jaar.

Dit gaat vooral over geld. Het is vast veel goedkoper als al die kinderen een half jaar minder op school zitten.

Paperclip
Gelukkig maar dat hij zich zorgen maakt

Want de richtlijn is nu (al sinds de aanpassing van de wet in 1986 trouwens, als mijn parate kennis tenminste helemaal klopt op dit vlak) dat kinderen met een geboortedatum tot 1 januari gewoon doorstromen, TENZIJ er heel goede redenen zijn om dat niet te doen. En die goede redenen zijn dat het kind het cognitief niet aankan en dat houdt dan weer in dat er een handelingsplan moet komen en dat er dus echt met zo'n kind gewerkt moet worden in het jaar dat het kind doubleert. Dus 'gewoon' een extra jaartje kleuteren is eigenlijk iets dat officieel niet bestaat. Maar de praktijk is wat (veel) weerbarstiger. Dus logisch dat hij aan de bel trekt.

Dekker zijn alternatieven vind ik prima. Ik snap niet dat je het probleem verschuift naar groep 4 als je in groep 3 wat minder nadruk legt op het lezen en schrijven en nog wat meer tijd inruimt voor spelen. Je maakt alleen de overgang geleidelijker, dat lijkt mij juist alleen maar voordelen hebben.

Mijn eigen kind van eind oktober is na een half jaar groep 1 naar een combi 2/3 gegaan, dat was een noodgreep op school ivm formatieproblemen, maar bleek een gouden idee. Door die combi 2/3 konden kinderen in groep 2 alvast 'snuffelen' aan echt lezen en schrijven, startten ook aan het eind van het schooljaar al echt, en daardoor was er in groep 3 ook nog ruim tijd voor spelen. In het lokaal waren ook zoals in de kleuterlokalen speelhoeken. Van de leerkracht vraagt het wel veel. Discipline, gestructureerd werken en overzicht. Want als groep 2 aan het buiten spelen was (met de andere groepen 1/2) kreeg groep 3 instructie en andersom. Juf was dus nooit mee met buitenspelen. Pittig. Maar heel waardevol en voor alle kinderen een prima oplossing.

Taruh
nee

het blijkt dat de voorsprong waarmee de meesten dan in groep 3 terecht komen in groep 4 al weer helemaal weg is. Het levert dus niets op.

Voor dyslecten is het helemaal funest want dat wordt dan pas een jaar later ontdekt en dan is er geen ruimte meer voor nog een extra jaar.

Kaaskopje
Elke vertraging

is er een en op de langere termijn kan dat tegenwerken. Later op het beroeps- of wetenschappelijk onderwijs, later op de arbeidsmarkt e.d.. Als na een flinke tijd experimenteren met langer kleuteren de uitkomst is dat het niet werkt, wordt het nu misschien de hoogste tijd om te kijken hoe het gaat als je kinderen meer persoonlijk gaat helpen om groep 3 wél in het normale tempo door te komen. Tien jaar geleden stond er al een artikel in Trouw, waarin staat dat er 12 jaar onderzoek is gedaan naar dit fenomeen en in 2006 is al geconcludeerd dat het geen zin had om kinderen langer te laten kleuteren:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1271682/2008/02/13/...

22 jaar geleden is men dus begonnen aan het onderzoek, 10 jaar geleden was de uitkomst bekend en nú komt Sander Dekker met deze ontdekking.

AnneJ
Niet noodzakelijker wijs

https://www.ouders.nl/forum/ouders-en-school/doorstromen-of-doorkleutere...

Doorkleuteren komt steeds weer terug. Ik ben er ook niet voor. Het voorkomt ook dat kinderen die om andere redenen niet meekomen in de klas onnodig vertragen zonder dat hun probleem opgelost wordt.
Het enige kind met een laag iq dat ik ken omdat dochter ermee bevriend was is ook gewoon doorgegaan en kreeg een eigen leerlijn en ging na groep 7 naar het praktijkonderwijs.
Afgezien van een dwarsliggende juf in groep 6 en het feit dat moeder steeds aan de bel moest hangen om te zorgen dat de eigen leerlijn consequent volgehouden werd, verliep het vlekkeloos.

Dees
IQ

Het gaat niet altijd om het iq he, maar sommige kinderen zijn gewoon nog erg speels als ze 5,5 (decemberkinderen) zijn. En als ze dan al moeten gaan stilzitten met kinderen die soms zelfs al 6,5 (januarikinderen) zijn is het verschil erg groot en de stap erg groot.

Dat ze dan wellicht wel goed kunnen leren, maar gewoon de rust in hun lijf nog niet hebben om te leren.

Limi
hier

De school hier houdt alle kinderen van na 1 november in groep 1.

Eén van mijn kinderen is van november en mocht ondanks voorsprong en slim zijn ook niet naar groep 2. Hij heeft zich zelfs het laatste kleuterjaar niet verveeld. Hij paste sociaal ook beter bij de kinderen die net na hem geboren zijn. De kinderen die nu een klas hoger zitten zijn vooral meisjes die twee koppen groter zijn en vervelende haantjes, terwijl hij nu leuke vriendjes heeft - en extra werk.

Calenzia
Verschilt per kind

Ik denk dat het per kind verschillend is. Mijn kinderen zijn beide van oktober. Op hun school wordt de oktober grens nog aangehouden, waardoor mijn kinderen bijna drie jaar kleuteren. Wel wordt er gekeken naar de kinderen zelf. Kinderen die toe zijn om eerder naar groep 3 te gaan, gaan daar als nog heen. Had de school een januari regeling dan was het de vraag of mijn kinderen wel of niet over waren gegaan naar groep 3. Zoon was in groep 1 heel onzeker en dochter is heel speels. Ik merk bij beide dat dat jaartje langer ze goed doet.

Bij mijn dochter zaten vorig jaar twee kinderen van September die nu het jaar over doen. Beide zijn nog speels en de leeropdrachten die ze krijgen in groep 2 als voorbereiding op het rekenen en lezen lukte bij hun nog niet.

Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook kinderen die juist wel eerder toe zijn aan groep 3. In mijn zoons jaar zaten drie andere oktober kinderen die alledrie eerder door zijn gegaan naar groep 3. Deze kinderen hebben met kerst meegedaan aan de groep 2 citotoets en er zijn veel gesprekken tussen ouders en juf geweest om te kijken wat het beste zou zijn voor deze kinderen. De kinderen die door zijn gegaan naar groep 3 hebben vanaf de kerst meegedaan met groep 2 ipv groep 1.

Kinderen zijn nou eenmaal individuen en daarmee is het lastig om precies naar zo'n grens te kijken. Ik denk dat het goed is, als er individueel naar de kinderen gekeken wordt en daarmee niet alleen IQ, maar ook sociale vaardigheden bijv

AnneJ
Keuze

Lijkt mij dat de keuze om te kleuteren ook gewoon moet blijven. Idealiter als school en ouders het eens zijn en daarvoor passende argumenten hebben.

V@@s
heeft iemand wel Dekkers folder gelezen?

Hierin wordt namelijk juist nadrukkelijk afstand genomen van de mythe dat herfstkinderen die lang kleuteren zittenblijvers zouden zijn. Ook de mythe dat de datum van 1 oktober naar 1 januari verschoven zou zijn wordt ontkracht.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuu...

Lijkt me goed om het over dit nieuws te hebben, maar laten we dan wel eerst de feiten goed hebben.

mirreke
Nou ik lees juist wel dat het zittenblijvers zijn

In de folder staat duidelijk dat kleuterverlengen eigenlijk geen nut heeft en op langere termijn zelfs helemaal niet blijkt te hebben gewerkt. Met andere woorden, kinderen die vanwege de sociaalemotionele ontwikkeling nog een jaar moesten kleuteren blijken later in de school precies dezelfde problemen te krijgen, dus op sociaalemotioneel vVlak.

Wat uit de folder blijkt is dat er helemaal geen vaste grens ís. Geen 1 oktober grens, geen 1 januari grens, en dat de inspectie zelfs pleit voor het doorstromen (de ononderbroken leerlijn) van elk kind, en het goed kijken naar elk kind.

Wel vindt de inspectie, of eigenlijk iedereen inmiddels, dat de overgang tussen groep 2 en groep 3 (het zogenaamde echte werk) te groot is, dat in groep 3 te weinig gelegenheid is voor speels leren, lerend spel.

Maar ik vind niet dat er een mythe is ontkracht. En jawel, er wordt wel degelijk gesproken over zittenblijven. Ergens anders wordt het weer vergoelijkend kleuterverlengen genoemd, maar jongens/meiden, het is gewoon echt zittenblijven...

Kostenbesparend, om de kleuters ook sneller door school te jagen? Hmmm, ik denk eerder dat als een school het goed aanpakt, en inderdaad mogelijkheden inbouwt voor spelen en ontdekken, het voor een school in ieder geval moeilijker/lastiger zal zijn. Afstappen van het klassikale instructiemoment...

Ik weet dat het kan, want 15 tot 8 jaar geleden zaten onze kinderen op zo'n school. Mijn oktoberkinderen stroomden gewoon door, en tot in groep acht werd er gespeeld en heel erg veel aan kunst/knutselen gedaan!

Het lijkt erop dat het helaas de verkeerde richting op is ontwikkeld, onze jongste zat op een basisschool die helemaal is teruggegaan naar klassikaal onderwijs, vooral omdat de school dan zo rustig leek... Niks geen speelhoeken meer in de hogere groepen, geen knex, lego mindstorms, kapla, noem maar op... Oh, en knutselwerkjes...?

Kaaskopje
Dees

Dat ze dan wellicht wel goed kunnen leren, maar gewoon de rust in hun lijf nog niet hebben om te leren.===

Stel dat een kind langer mag blijven kleuteren, hoe weet je dan dat de rust wel in het lijf komt? Sommige kinderen zullen nooit de rust vinden om geconcentreerd te kunnen leren en daar dus moeite mee houden.

Paperclip
Nog los van

het al eerder genoemde feit dat eventuele leerproblemen (zoals dyslexie, maar zeker ook AD(H)D) dan onnodig een jaar later worden gediagnosticeerd. En bovendien is het optimale moment om te leren lezen al heel jong, hoe jonger hoe beter eigenlijk (heb even geen onderzoeken paraat, maar dat is hier op OO al een flink aantal keren voorbij gekomen in de loop der jaren). Dus ook uit dat oogpunt is kleuterverlengen of doubleren niet verstandig.

Mijn jongste van 13 (eind volgende maand 14) zit nu in 3 VMBO-t. Had ze er een jaartje langer over mogen doen op de kleuterschool dan had ze nu misschien wel in 2 HAVO gezeten, omdat ze dan minder op haar tenen had hoeven lopen. Ja, had gekund. Is gezien de resultaten van alle testen heel waarschijnlijk. Maar toch ben ik voor de doorgaande leerlijn. Het zou wel heel fijn zijn als stapelen weer wat makkelijker wordt, dat wel. Op de school van jongste wordt dat erg gestimuleerd juist, maar ik begrijp van de verhalen hier dat dat uitzonderlijk is. Dat is dan, vind ik, wel een voorwaarde.

Taruh
mirreke

mijn dochter is juist van zo'n school met speelhoeken en knex etc in de hogere groepen naar zo'n klassikale school gegaan.

Het groep 2/3 experiment is met het plukje groep 3 nogal mis gegaan heeft de school ook zwart op wit aan ons toegegeven maar ze waren niet bereid om te helpen de achterstand in te lopen.

Dochter heeft groep 6 over gedaan op de klassikale school heeft de spellings en rekenregels nog eens rustig uitgelegd gekregen en is van een overal V op de cito naar I/II gegaan.

Maar ik ben daarom blij dat we er in groep 2 op hebben aangedrongen dat ze door ging naar 3 want als de overgang naar drie afhangt van speelsheid dan waren haar vader en ik nu nog niet in groep 3 beland.
Nu valt ze qua leeftijd in het midden van de klas, dan was ze dik een jaar ouder geweest en bijna 14 voor ze naar het middelbaar zou gaan.

Triva
speels?

Wees blij dat je kind speels is als het vijf is! Meestal wordt er bedoelt dat een kind nog niet toe is aan het aan een tafeltje moeten zitten en werkjes maken. Ik neem toch aan dat dat in groep 2 ook gebeurd? Er zijn echt vele malen meer uren op een dag dan de tijd die besteedt wordt aan werkjes maken.

Mijn septzoon is (tegen mijn zin) blijven zitten, niet omdat hij te speels zou zijn maar omdat hij het cognitief niet zou aankunnen. Wat deden ze in nog een jaar groep 2? Zo goed als niks... extra werk? Hoezo? Ik ben zelf maar begonnen met hem te leren lezen.

In dec groep 3 zat hij al bij de middenmoot en eind groep 3 liep hij al weer fors achter. Pas eind groep 5 heb ik hulp buitenschool gezocht en met een maand was duidelijk dat hij heel veel last had van dyslexie (werd een half jaar daarvoor nog door school ontkend). Fijn he dat blijven zitten? Hij is gewoon een jaar te laat begonnen aan lezen en zo is de dyslexie ook veel te laat ontdekt. Met zijn zelfvertrouwen is het nooit echt goed meer gekomen door alle reacties van klasgenoten. Vooral omdat hij de oudste was en ja dan is het gek als je seizoenen niet kent, de maanden van het jaar, de dagen van de week etc.

Overigens is hij nog steeds 'speels' en heeft hij zich nooit als de oudste gedragen. Speels is een karaktereigenschap en die haal je er niet uit door het kind een jaar stil te zetten op de leerlijn. Je kunt wel andere dingen veroorzaken die veel erger zijn dan een paar maanden (nooit een jaar!) te vroeg met groep 3 beginnen.

Je deckleuter vergelijken met de jankleuters? Waarom? Juist door jouw deckleuter langer te laten kleuteren houd je het probleem in stand. Kijk eens naar België, daar doen ze niet zo moeilijk en het hele kalenderjaar zit gewoon bij elkaar.

Hanne.
leeftijd vergelijking

Het enige zinvolle van het stuk vind ik dat er (nogmaals) benadrukt wordt dat doorstromen niet een kwestie moet zijn van leeftijd, maar dat er gekeken moet worden wat het kind kan/waar het aan toe is en hoe dat geboden kan worden.

Als scholen dat nu eens echt gaan doen gaat er ineens een wereld van mogelijkheden open.

In plaats van de speelse Pietje reflexmatig nog een jaar bij de kleuters te laten spelen (wordt hij daar minder speels van?) eens kijken hoe Pietje verder kan. Misschien vindt Pietje tellen wel al heel leuk en kan hij de rekenlessen alvast in groep 3 mee doen. Of misschien kan Pietje in groep 3 mee gaan draaien maar 's middags in groep 2 vrij gaan spelen.

Leeftijdsverschillen zul je altijd houden. Volgens mij hebben ouders daar meer problemen mee dan de kinderen. Die willen gewoon een leuk vriendje of vriendinnetje. Het is pas een probleem als kinderen veel ouder in gedrag zijn. Maar op het moment dat je op ontwikkeling matcht en niet meer op leeftijd ben je dat juist voor een groot deel kwijt.

Hanne.
zitten blijven

Heeft iemand trouwens kunnen achterhalen waar het aantal van 1 op de 10 kleuters blijft zitten/heeft kleuterverlening vandaan komt.

Het staat in de tekst maar zonder bron, en het enige wat ik kan vinden zijn cijfers van DUO, maar die gaan over vertraagde schoolcariere (met ijkpunt 1 oktober )

Pirata
eens met Dekker

Ik vind de reactie van de onderwijsbond erg teleurstellend.
Ik zie hierboven allerlei argumenten langskomen vóór langer kleuteren, die geen hout snijden. Je zult in een klas altijd jongste en oudste kinderen hebben. Spelen kan ook prima in groep 3 (als je een goede school hebt). Kinderen van 6 zijn echt niet opeens in geconcentreerde stilzitters veranderd. Speels zijn is geen reden, dan moeten ze het onderwijs in groep 3 daar maar op aanpassen.
En denk eraan, een jaar doubleren als je 6 bent/wordt heeft veel meer impact dan als je evt. doubleert als je ouder bent. Je zit als kleuter opeens bij kinderen in de klas die 20% jonger zijn. Doubleer je als je 10 bent, dan is dat maar een verschil van 10%.
Voor een jaar extra in groep 2 moet een school wat mij betreft met een zwaarwegend argument komen.

skik
Verschuiven

Ik heb niet het hele draadje gelezen maar wil reageren op Dees' opmerking dat niet meer kleuterverlenging leidt tot het verschuiven van de problemen van groep 3 naar groep 4.

Ik denk dat niet. Om de aansluiting tussen groep 2 en 3 makkelijker te maken is juist veel stof van groep 3 naar groep 2 verschoven. Bij mijn oudste (nu 20) waren cijfers en letters in groep 2 echt een taboe. Bij mijn jongste (nu 13) was er bij de kleuters aanvankelijk rekenen en de letter van de week. Inmiddels is er, voor zover ik weet nog meer aandacht voor rekenen, lezen en schrijven.

Ik vind het een prima ontwikkeling dat er in groep 2 niet alleen maar gespeeld wordt maar ook stof wordt aangereikt die 'vroeger' exclusief voor groep 3 was, waardoor er een scheiding bleef zoals tussen de oude kleuterschool en lagere school en voorbijgegaan werd aan de vorming van basisonderwijs met een doorgaande leerlijn.

skik

Paasei
vertraagde schoolcarriere

Mijn 5 centen; ik heb een lente- en een herfstkind. Lentekind heeft keurig 2 jaar gekleuterd. En is toen verderop in de schoolcarriere blijven zitten. Herfstkind heeft 3 jaar gekleuterd. Zit inmiddels fluitend in 5 VWO. En ziet zijn klas elk jaar voller komen met leerlingen die ergens onderweg zijn blijven 'hangen'. Ooit was hij min of meer de oudste van de klas. Inmiddels al lang niet meer.

Conclusie? Volgens mij; kijk naar het kind en houdt je (als school) niet zo aan geboortemaanden. Een stevige basis in groep 1/2 kan zorgen voor een soepele schoolcarriere. 'Vroeger' ging je met 6 jaar naar de basisschool. Is volgens mij niks mis mee.

Triva
Paasei

Als jouw zoon toen bij mijn zoon in de kleuterklas had gezeten had hij nu in VWO6 gezeten. Nergens voor nodig om drie jaar te kleuteren.

V@@s
Cijfers
louise
ik weet het niet

Hier 3 kinderen, allemaal dichtbij 1 oktober geboren. Alle 3 met nog geen 6 naar groep 3 gegaan. Alle 3 nog geen 12 toen ze startten in de brugklas. Alle 3 ergens in hun schoolcarriere (op de middelbare school) een jaar kwijt geraakt (doubleren, af-/opstromen). Sinds ze dat jaar hebben "verprutst" gaat het lekker op school, zijn ze relaxter, hoeven ze niet op hun tenen te lopen, vooral sociaal. De stof is ook gemakkelijker te begrijpen.
Was dit anders geweest als ze al eerder een jaar vertraging hadden opgelopn door langer te kleuteren? Ik weet het niet, ik heb wel mijn vermoedens. Ik zie ook dat het hun later wel veel heeft geholpen. En ik ben stiekem blij dat een van de 3 toch niet op 15-jarige leeftijd begonnen is op het MBO.

Hanne.
cijfers

Kijk dat is interessant de cijfers over kleuterverlengen gaan uit van peildatum 1 oktober.

"Definitie: vertraagde leerlingen is bepaald op basis van leeftijdsachterstand: de som van het aantal leerlingen in leerjaar 3 per provincie dat op 1 oktober ouder is dan 7 jaar / totaal aantal leerlingen in leerjaar 3 per provincie."

Kinderen die in oktober tm december jarig zijn maar niet met hun 'geboortejaar' mee gaan naar groep 3 worden hier dus niet als zittenblijvers/verlenger meegenomen!

Donna
Hanne

http://archief.ouders.nl//pdf/roeleveld_kleuterverlenging.pdf

Dit is het onderzoek waarop Dekker zijn uitspraken baseert (er is maar heel weinig onderzoek) en ook dit gaat uit van peildatum oktober. Maar ik moet zeggen dat alleen op OO door enkelen 2 3/4 jaar kleuteren als doubleren wordt gezien.

Flanagan
Hindernis

Dekkers wilt dat kinderen niet een heel jaar verlengd kleuteren; als ze na 6 mnd wel 'sterk' genoeg zijn voor het proces in groep 3, verdoe dan geen tijd.
Nu vraag ik mij wel af hoe een kind dat 4 à 6 mnd onderwijs in groep 3 heeft misgelopen, die kan inhalen bij tussentijds doorschuiven. Doorschuiven is gunstig voor het budget van Dhr. Dekkers en voor kinderen die zich vervelen, maar niet voor de kinderen voor wie de achterstand ten opzichte van zijn klasgenootjes in groep 3 een grote hindernis wordt.

Ik hoor Dekkers niet over een oplossing wat betreft de aansluiting.

Triva
flanagan

Voor die aansluiting moet je bij de scholen zijn die nu al halfjaarlijks doorschuiven. Soms kunnen die kinderen nog een half jaar doorschuiven of blijven zitten en soms ben je 'klaar' in januari maar dan nog: er zijn zat kinderen die al in groep 7 klaar zijn met school en nog een jaar langer blijven. Daar is ook wel weer een oplossing voor. Ik vind het belangrijker dat een kind op tijd in groep 3 begint en niet 3 jaar verdoet in de kleuterklassen want met het huidige systeem gebeurt daar toch echt te weinig.

Ginny Twijfelvuur
Ik ben uit de kleuters

Maar die halfjaarlijkse doorstroming zou ik best okee gevonden hebben.

Verlengd kleuteren vond ik nog fijner, maar eerlijk is eerlijk, dat laatste half jaartje was hier wel echt voor de luxe. Overigens voel ik er dan wel meer voor om groep 3 stof alvast naar groep 2 te brengen. Dat gebeurt ook te weinig. Op de school van mijn kinderen dan, bij mijn kinderen.

Flanagan
Triva,

Nu heb je het wel over de lln die het snel oppikken. ( Er zijn kinderen die in groep7 al klaar zijn met schoolprogramma). Mij gaat het juist om de kinderen die niet voor niets verlenging nodig hebben.

En hoeveel scholen werken al volgens een halfjaars programma?
Het lijkt mij een heel geregel voor de leerkracht om een kind met een halfjaars achterstand, zo te begeleiden dat die ll spoedig aansluiting heeft met het programma en klaar is voor een overgang naar groep 4.
Eigenlijk vraagt Dekkers een inhaalslag van 6 mnd in één jaar. Ik wil het niet overdrijven maar ik vind dat Dekkers voorbij gaat aan de aanleiding tot verlenging. En als dan blijkt dat een kind een spurt in ontwikkeling heeft meegemaakt, mag het nog harder lopen om gelijk te komen met de 3e-klassers.

Je geeft aan dat in het huidige systeem te weinig gebeurd in de kleuterklas. Dekkers kan ook stellen dat in de kleuterklassen meer gedaan kan worden ( plustaken) zonder tussentijds overstappen. Zo voorkom je verveling, maar ook een fase waarin de overstapper extra hard moet rennen om klaar te staan voor groep 4.

Kleuterverlenging wordt gezien als ongewenst vanwege het aantal schooljaren dat voor een kind wordt uitgetrokken gedurende de leerplicht in zich. Maar dat zegt Dekkers er niet bij. En hoe scholen het moeten oplossen, ook niet. Dekkers roept omdat men verveling constateert en ziet een oplossing die hem ook goed uitkomt, tussentijds overstappen, maar hij negeert de consequenties Dat zien we dan wel weer..

Pagina's

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.