Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

Zus

Zus

14-12-2020 om 18:05

klassen (documentaire)

Jullie ook zo pissig? Fijn, zulke juffen. Sta je al 1-0 achter, geloven zij er ook niet in dat het je gaat lukken..
Of ligt het niet aan de juffen?

Tango

Tango

14-12-2020 om 19:52

Wat ik ook bijzonder vind...

In deze serie, is dat geen enkel kind buiten school iets van hulpverlening krijgt. Zoals die donkere jongen, Gianni volgens mij en dat meisje dat bij haar grootouders woont. Ze moeten alles maar zelf doen. Vooral dat meisje vind ik zo sterk en veerkrachtig, maar je gunt haar zoveel meer.

Lampje

Lampje

14-12-2020 om 21:16

Dubbel gevoel

Hoe weet je dat er geen hulpverlening in zit Tango? Dat je het niet ziet, wil niet per se zeggen dat het er niet is toch?

Verder helemaal eens met Zus, bizar dat die kinderen het onder hun niet makkelijke omstandigheden goed doen, maar er toch gedacht wordt dat ze het niet redden.
Vind de docu daarom zo dubbel om te zien. Wel veel inzet en warmte van de juffen naar de kinderen, maar niet het vertrouwen hebben in hun kunnen. Terwijl inmiddels zo duidelijk is dat het hebben van hoge verwachtingen en meegeven aan een kind dat je gelooft dat hij of zij het kan, zo belangrijk is.

Brrr

Ik heb maar een halve aflevering gezien maar kreeg er de rillingen van. Dat meisje dat bij haar grootouders woonde had haar werk niet af maar scoorde wel heel hoog. De juf zei dat het kwam doordat ze met haar hoofd bij de gezinsproblemen zat. Als ze Sophie had geheten, wit was geweest en in een jaren dertighuis had gewoond had de juf vast gedacht dat ze aan het onderpresteren was wegens gebrek aan uitdaging.

Dat juffen, overigens met de beste intenties, nogal bevooroordeeld kunnen zijn bij schooladviezen merkte ik aan den lijve toen mijn dochter (type Sophie, wit, jaren dertighuis) gymnasiumadvies kreeg met de toevoeging 'typisch gymnasiummeisje, ze heeft een goede plek om huiswerk te maken en jullie kunnen haar helpen'. Allemaal aannames. Kon de juf echt niet weten of die aannames klopten.

skik

Zus

Zus

14-12-2020 om 22:12

warmte

Inderdaad, ze geven duidelijk om die kinderen, maar ze zijn niet capabel genoeg om te zien waarmee ze die kinderen daadwerkelijk vooruit kunnen helpen.
Op een gegeven moment zegt een juf tegen dat meisje, dat enorm hoog scoort wat ze nota bene net liet zien, dat ze toch maar havo gaat adviseren. Vanwege de problemen waardoor het kind niet goed huiswerk kan maken, werkstukken laat versloffen. Toch een wonder dat ze zo goed scoort nog, ondanks alles, zoals Lampje schrijft. Dan ga je het echt wel redden op het VO..maar nee, gedoemd zich te gaan vervelen jaren lang.

Kaaskopje

Kaaskopje

14-12-2020 om 23:34

Niet capabel genoeg

Zijn wij, vanaf de zijlijn en niet met de poten in de onderwijzersklei capabel genoeg om te oordelen?

Vraag: wat zou je in de tekst van een vacature voor leerkrachten zetten?

Kaaskopje

Kaaskopje

14-12-2020 om 23:37

De serie

Ik kijk kennelijk heel anders naar de serie. Mijn uitgangsbasis is dat ik veel respect heb voor leerkrachten. Ze doen het toch maar, ondanks wat er tegenwoordig allemaal bij "hoort".

Ik zie een eerlijke weergave van hoe het leraren en leerlingen vergaat op school en thuis en ben verrast hoever de camera mag gaan. Ook bij de kinderen thuis. Ik zie dat de meeste leerkrachten hart voor hun leerlingen hebben, van welke afkomst dan ook. En helaas zijn er ook leerkrachten die op de een of andere manier afgestompt zijn geraakt. Hoe is dat gebeurd? Daar zie ik wel een verantwoordelijkheid voor de directie. Een onderwijzer die geen zin meer heeft om ergens energie in te steken laat je niet op die voet doorgaan.

Leerkrachten kunnen zich maar tot op zekere hoogte met de thuissituatie bemoeien. Doen ze meer, dan krijgen ze op hun dak dat ze hun boekje te buiten gaan.

Onze kinderen kregen totaal andere adviezen, vmbo basis en dubbel vwo. Witte ouders, middelbaar geschoold. Ik weet dat afkomst soms toch meespeelt bij de adviezen. Dat zou niet moeten mogen. Ik denk dat onze school er eerlijk mee omging. Mijn dochters hadden toevallig vooral vriendinnen met een gemengde afkomst, maar ook niet gemengd, hun thuissituatie was niet gelijk en ik kan gelukkig niet zeggen dat ik onderscheid zie in hun adviezen.

Zus

Zus

15-12-2020 om 14:24

Ik sta met poten in de klei

Mooie vraag, een vacaturetekst. Ik zou erin zetten dat iemand analytisch moet kunnen denken.In staat zijn om eigen valkuilen, vooroordelen en beperkingen te herkennen.
Het probleem is dat er ontzettend belangrijke, levensingrijpende besluiten worden genomen door de docent in groep 8. Ja, inlevensvermogen, opbouwen van een goede relatie, veilige werksfeer etc is cruciaal voor leren en dat doen ze goed. Alleen is er, cru gezegd, een tekort aan analytisch denkvermogen. Als je ook ziet hoe ze de citoscores interpreteren, krommen mijn tenen zich spontaan. En dan helemaal wat voor conclusies ze eraan verbinden. Ik pleit daarom ook voor academisch geschoolde basisschooldocenten.

Wat volgens mij ook de ellende is, de docenten krijgen geen feedback op hun verwijzingen. Zij zien niet, of ervaren het in ieder geval niet, wat voor effect het op de kinderen heeft. Sommige effecten blijven verborgen (laag zelfbeeld van kinderen), sommige effecten luid en duidelijk, zoals bij die jongen op het vmbo zorgschool. De docenten van de basisschool kan dus ook niet eigen kunnen bijsturen. Zij blijven denken dat ze het goed doen.

Ik ben met je eens dat docenten veel moeten kunnen en zich maar beperkt invloed hebben op de thuissituatie. Het ontslaat hen echter niet van de plicht ermee rekening te houden. Aan dat meisje wordt gevraagd waarom ze werkstukken e.d. niet meer maakt. Jemig, wat een open deur! De leerkracht WEET wat er aan de hand is, en nog legt ze verantwoordelijk totaal bij dat meisje. Ze had ook kunnen vragen wat haar zou kunnen helpen om het wel te maken, ook gewoon in praktische zin.

Andere oorzaken kansongelijkheid

Werp maar een blik op deze rubriek. Draadje "zoon helpen bij profielwerkstuk - hoe?" 44 reacties in 2 dagen. Niet voor de eerste keer dat die vraag opduikt

Is het dan onzinnig dat basischoolleerkrachten gezinsomstandigheden mee laten wegen bij het schooladvies. Dat heeft minder met kleur te maken, dan dat in de gezinnen met een minder rooskleurige financiele situatie die met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn.

Er is een punt waar alle betweters aan de zijlijn aan voorbijgaan. Vlot mee kunnen komen op de basisschool zegt natuurlijk iets over de intelligentie, maar het diploma halen dat bij het niveau dat bij die capaciteiten past, vergt tegenwoordig 9 van de 10 keer ook inzet en middelen van ouders.

Of hebben jullie je kinderen aan laten modderen met werkstukken, geen bijles ingeschakeld toen het op een vak dreigde te doubleren, of afgezien van huiswerkbegeleiding als je je die permitteren kon? Ik niet. Mijn cito550 heb ik met vertraging,dat ook nog ,naar de eindstreep moeten trekken. Redt een Djaylano dat in zijn uppie?

Waar het aan schort is niet aan de professionaliteit van leerkrachten - okee, de meesten dan. Die hebben vaak goede redenen om het risico kinderen op hun bek te laten gaan te vermijden. Omdat ze dakpanklassen zien verdwijnen (over brede brugklassen waar ik zelf in heb gezeten heb ik het dan niet eens meer) en peperduur schaduwonderwijs opkomen zien opkomen die kansgelijkheid ondermijnen.

Beter iets dan niets

Is dat niet de reden waarom basisschool leerkrachten voorzichtig inzetten bij het schooladvies? Stel kind heeft niet ideale thuissituatie, dan kan ik mij voorstellen dat leerkracht denkt. Als ik hoog inzet en het wordt niks, dan heeft kind ook niks (behalve laag zelfbeeld door falen). Dus dan liever lager inzetten zodat kans op diploma groter is.
Gewoon een gedachte...
Trouwens goed dat deze reportage/docu is gemaakt.

Gezinsomstandigheden

Het lijkt mij dat een basisschoolleerling dat onder (vermeende) ongunstige gezinsomstandigheden een vwo-advies haalt dan vwo prima aankan. Die is helemaal in zijn eentje, zonder hulp van ouders, oefensoftware, bijlesgedoe, zover gekomen.

skik

Onderzoek

Er is zóveel onderzoek gedaan naar wat wél de juiste indicatoren zijn om naar te kijken.

Gezinsomstandigheden en ook opleiding ouders horen daar NIET bij.

Deze kinderen kunnen dus gewoon naar de school waar ze op scoren. Goede middelbare scholen bieden extra ondersteuning aan aan leerlingen die dat nodig hebben zonder bijles.

Lees ook het boek urban onderwijs eens, op de website zijn een aantal interessante gesprekken te zien, echt de moeite waard.

Zus

Zus

15-12-2020 om 18:51

onderzoek

Goed punt van MarSy, er is veel onderzoek naar wat werkt en wat niet in het onderwijs. Wat dat betreft lopen docenten vaak jaren achter op nieuwe inzichten. Vergelijkbaar met toelaten op universiteiten en hbo's op basis van gesprekken, motivatiebrieven etc, allang aangetoond dat het niet werkt. Gebeurt er wat mee? Nee dus, duurt weer jaren voordat die inzichten doorsijpelen naar het onderwijs zelf (alhoewel laatste berichten dat loting weer terug mag).

Terug naar advies voor vervolgonderwijs: docenten hebben zelf niet door dat ze het niet goed kunnen en de dingen mee laten wegen die minder belangrijk zijn. Ja, docenten bedoelen het echt goed, ze willen het kind beschermen tegen falen. Maar wat zij niet weten is dat kinderen meer schade oplopen door die 'bescherming' dat door op 'hun bek te gaan'. Dan hebben ze namelijk in ieder geval de kans gekregen, er is in hen vertrouwd dat ze het aankunnen. Dat missen ze als je dat die kinderen ontneemt. Misplaatste betutteling is het.. met grote schade tot gevolg.
Er is, volgens mij, nog iets dat meegenomen wordt: docenten hebben vaak zelf geen vwo gedaan en denken dat het enorm hoog en moeilijk is. Of zoiets. Helpt ook niet in hun overweging.

Kan wel

Er zijn natuurlijk genoeg kinderen met een moeilijke thuissituatie die wel gewoon het VWO hebben doorlopen en op de universiteit zijn beland. Ik ben er zelf zo'n kind geweest en ik ben er tijdens mijn studie ook genoeg tegengekomen die ondanks allerlei problemen in het ouderlijke gezin hun studie(s) hebben afgemaakt (al zie ik wel dat de rol van schaduwonderwijs bij mijn kinderen een veel grotere rol speelt tegenwoordig).
Het is niet altijd makkelijk en je loopt tegen andere dingen aan dan 'Sophie' en 'Rutger' maar je bent niet bij voorbaat kansloos. Sommige juffen lijken er wel zo over te denken. Ben wel benieuwd of er cijfers van worden bijgehouden; hoeveel kinderen uit 'achterstands-mileu's' ronden het VWO af nadat ze in groep 8 direct een VWO advies gehad hebben.

Het lijkt me wel goed om bepaalde vakken/ vereisten op de middelbare school eens tegen het licht te houden en daarbij te bekijken wat het precies meet. Meet je bepaalde kennis bij een leerling of ben je het cultureel kapitaal van de ouders aan het testen. Ik zou dat ook in samenspraak doen met wat oudere 'sociale klimmers' die hebben een een praktischer beeld dan de meeste beleidsmakers en leerkrachten.

Bo

Bo

15-12-2020 om 21:13

pleidooi

De hele docu is een pleidooi voor het uitstellen van het selectiemoment. Iets wat op dit forum niet altijd goed valt, ;-) maar wel in het voordeel is voor kinderen uit sociaal zwakkere milieus.

Het Nederlandse onderwijsssysteem selecteert op basis van de zwaktes van een leerling i.p.v. op iemands kwaliteiten. Ik pleit daarom voor een algemeen middelbare school diploma (soort highschool), waarbij in elk vak op een afzonderlijk niveau examen kan worden gedaan. Dan doe je recht aan de talenten van leerlingen.

Plokkie

Plokkie

15-12-2020 om 21:39

Andersom

Is toch ook wel het geval hoor.
Hier het geval met kinderen uit 'kansarme gezinnen' waar veel problematiek is. We geven kinderen vrijwel altijd het voordeel van de twijfel, hopen ook dat kinderen op deze manier een kans krijgen om hun eigen milieu te ontstijgen.
Maar als ik heel eerlijk ben, dan zien we toch echt dat negen van de tien kinderen hard onderuit gaan op het VO, ofwel qua prestaties, ofwel qua gedrag. En dan ontkom je er niet aan dat je je toch ook wel eens afvraagt of dit nu het juiste pad is om te bewandelen, worden deze kinderen niet gewoon weer bevestigd in hun idee dat het hen toch allemaal niet lukt? Kun je het succes van dat ene kind dan wegstrepen tegen het 'falen' van de andere negen kinderen? En eerlijk is eerlijk, de kinderen met betrokken, meedenkende ouders hebben wel echt een enorm voordeel ten opzichte van hun leeftijdsgenoten die dat niet hebben.
Ik denk dat de praktijk weerbarstiger is dan soms gedacht wordt.

Ik vind het

Als vo docent wel een echt confronterende documentaire. Je ziet je leerlingen maar 2 of 3 uur per week, en hebt vaak maar weinig beeld van hun thuissituatie. Niet te vergelijken met een basisschooldocent.

Toch is er ook bij onze havo en vwo leerlingen best van alles loos thuis. En soms kom je daar pas heel laat achter. Pubers kunnen dingen ook een stuk beter verstoppen dan een 10 of 11 jarige...

Ik vond gisteren dat stukje met die oudere politie agent echt ontroerend. Zoals hij met de kinderen praatte. Ze iets mee probeerde te geven. Dat jongetje dat vertelde dat hij wel gepest was. Zo dapper, en zo verdrietig... en dat was volgens mij dat kereltje dat s avonds als z’n ouders naar de kerk of op familiebezoek gingen in zijn eentje boven achter de computer een uurtje ging werken aan z’n taalachterstand....

Ingrid

Zonne

Zonne

16-12-2020 om 07:31

Terugkoppeling VO

Er wordt altijd terugkoppeling gegeven vanuit VO naar basisschool over advies.

De hoeveelheid leerlingen die afstroomt is ook ontzettend groot (misschien groter?). Dat betekent dat VO scholen een signaal afgeven aan basisscholen dat ze niet te hoog in moeten zetten. (Wat vaak gebeurt onder druk van mondige ouders.) Inderdaad met de gedachte opstromen geeft een beter zelfbeeld dan afstromen. En belangrijk: het systeem kan het niet aan als de helft van de klas moet schakelen naar n ander niveau.

Vergeet ook niet wat de pubertijd doet met kinderen. Ik vraag me af of zo’n jongen het op VWO wel had gered. Dat weet natuurlijk niemand. Het bij voorbaat niet proberen is vreemd.

Ik denk echter niet dat er zo verwijtend over basisschool leraren moet worden gesproken. Het systeem deugt niet. Ineens moet er gefilterd worden in niveaus en daarna gaan ze met een bak hormonen een grote wereld in. Heb je ouders die je beschermen en helpen is die wereld nog wat beter te behappen, mag je t allemaal alleen doen.. dan geef ik t je te doen (zowel op vwo als vmbo).

Die leraren in groep 8 moeten gaan voorspellen wat een kind gaat doen en al die factoren spelen mee.. hadden ze maar een glazen bol dan zouden ze ze vast niet expres verkeerd inschalen.

Het systeem klopt niet nee

Want er spelen teveel subjectieve factoren mee en er wordt te weinig gebruikt gemaakt van wat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt.

Daar kan een individuele leerkracht natuurlijk niets aan doen, daar moeten besturen, politiek en maatschappij wat aan doen.

Kansenongelijkheid is echt een groot probleem, stapelen en opstromen is in de laatste 20 jaar moeilijker gemaakt, pas nu komt men er achter dat het niet werkt... beetje laat!

Brede brugperiode

ik ben nog steeds blij dat er indertijd een lange brugperiode was. De uiteindelijke keuze voor een bepaalde richting was dan meer gebaseerd op je eigen prestaties, dan op het advies van een leerkracht: je kon zelf zien wat goed ging en wat niet; en daarmee werd het vervolgtraject ook acceptabeler.
De definitieve selectie zou dus later moeten komen, inderdaad, ingebouwd in het traject van de middelbare school.

Tsjor

sociaal-emotionele ontwikkeling

Ik weet dat het met name van ouders indertijd een groot pleidooi was om dit op de onderwijskaart te zetten: de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dat is wel geluk, het staat op de kaart.
Maar ik kijk er met kromme tenen naar, de grote aandacht op de basisschool voor de thuissituatie en de sociale interacties tussen leerlingen. Mijn moeder was weduwe met 5 kinderen, een fulltime baan en een opleiding mbo/hbo. Godzijdank heeft niemand zich daarmee bemoeid. School was voor andere dingen, enge dingen, zoals cognitieve ontwikkeling.
Ik heb het genoegen gehad een lezing te krijgen van twee zussen, beiden docent, maar op twee verschillende scholen. de een op een gymnasium met klasse (zal ik maar zeggen), de ander op een praktijkschool. Wat beiden schetsten waren de verschillende kwaliteiten, met name het grote verschil in inzichten en vaardigheden die beiden groepen nodig hadden. Praktijkleerlingen die al snel wisten hoe je een dokter acuut kon laten komen, hoe je omging met diverse culturen, hoe je armoedeproblemen creatief oploste etc. Zaken waar de gymnasiumleerlingen nog geen flauw benul van hadden (de twee zussen konden het beter en duidelijker vertellen dan mijn onbehouwen samenvatting hier). In de thuissituatie ontwikkelen kinderen andere kwaliteiten, die niet toetsbaar zijn op school, maar wel van levensbelang.
Ik vraag me ook af of het pestgedrag, dat zo veelvuldig is blijkbaar, of dat niet de andere kant van de medaille is voor de grote aandacht voor sociale interactie op school. 3 namen noemen van kinderen die je aardig vindt; en waar je echt niet mee wil samenwerken, zoiets roept toch op dat kinderen een ongefundeerd oordeel gaan vormen over elkaar. Dat ze dat dan ook gaan uiten buiten het zicht van de leerkracht lijkt mij nogal logisch. Ik weet wel dat het steeds wisselen van groepjes waarin je samen moest werken bij mijn dochter het leerproces steeds weer even plat legde: ze was eerst bezig met de sociale interactie in haar groepje, voordat ze weer aan leren toekwam.
Ondertussen is de onderwijstijd keihard nodig voor andere dingen.

Tsjor

tsjor

Dat was dus waar ik bij de laatste aflevering van Klassen de riebels van kreeg: dat sociogram. Lekker allemaal samen in de klas invullen, en dat zo'n juf die pas na enige tijd roept dat er niet overlegd moet worden. Het is nog een graadje erger dan kiezen met gym, waarvan we inmiddels toch ook allemaal (behalve gymleerkrachten) vinden dat dat hoognodig moet worden afgeschaft.

Groeten,

Temet

Jeuk

Dat sociogram jeukt bij mij ook. Ik heb nog geen gelegenheid gehad te vragen of ze dat hier ook zo doen want daar vind ik toch wel wat van.

Maar waar ik mij aan irriteer bij de juffen, hoe goed bedoeld ook, is dat ze dat Anyssa de teruggang in productie en resultaat verklaren door de thuissituatie. Wat kan een 11-jarige doen aan een zieke opa en instanties die zich bemoeien tussen het kind, moeder en de grootouders waardoor ze niet weet wat haar te wachten staat en zich gestresst en niet veilig voelt. In plaats van de arm om haar heen te slaan, geven ze haar er het probleem bij om er desondanks voor te zorgen dat het schoolwerk er niet onder lijdt. Het kind is 11. Help haar dan. Laat haar na schooltijd op school huiswerk maken ipv naar de bibliotheek. Geef vertrouwen, help bij de schoolkeuze.

Lwo is helaas maar voor vmbo en niet voor havo/vwo en dat is jammer. Dat zou zo'n Gianni geholpen hebben, maar ook dat jochie met de taalachterstand. Het Amsterdamse loting gebeuren helpt niet, de basisschool kan wel denken dat school A een goede match is want veel ervaring met begeleiding en daarover met haar en (groot) ouders in gesprek. Maar met loting komt het kind er misschien niet.

Het trekt door

De ongelijkheid in het onderwijs wordt echt radicaal doorgetrokken naar de ouders. Net over het online lesgeven, wordt benadrukt dat de situatie van ouders bepalend is voor de ongelijkheid.
Ja, dat kan zo zijn, met online lesgeven, als je het kind (!) niet de middelen meegeeft om daaraan goed mee te doen. Maar onderwijs: volgend jaar heb je op 2 weken na nog 50 weken de tijd om dat recht te trekken. Ouders als excuus, niet acceptabel.

Tsjor

Taaldocent

Taaldocent

16-12-2020 om 12:49

Taalachterstand

Hier ook weer: het jochie met een taalachterstand dat thuis zo hard werkt. Het beeld is nog steeds dat als je thuis geen Nederlands spreekt dan komt het niet goed met je. Dat is fout. Het moet zijn: als het taalaanbod op school te arm is komt het niet goed met je. De juf bedoelt het vast goed met haar zelfontwikkelde methode wereldoriėntatie, maar het is niet erg talig. Er staan beknopte zinnen wat de ellenlange teksten zijn "niet aansprekend". Dat is een gemiste kans. Rijke teksten over relevante onderwerpen (de hortus bijvoorbeeld) met veel samengestelde zinnen, signaal- en verwijswoorden, tekstverbanden breiden je kennis uit en door daar veel over te praten en te schrijven ontwikkel je de taal. Zowel bij leerlingen die thuis een andere taal spreken als de leerlingen die thuis NL spreken, op welk niveau dan ook.
Begrijpend lezen doe je in dit soort vakken, niet als apart vak door strategieën te oefenen. Arjen Lubach had er een mooi item over.

https://youtu.be/lelWCw3GmSo

pabootje

pabootje

16-12-2020 om 13:16

sociogram

Arghh, dat sociogram. Vreselijk vind ik het. Voor mijn opleiding moest ik eigenlijk ook een sociogram afnemen in de klas, maar het druist tegen zoveel principes van me in, dat ik het niet gedaan heb. Nu nog met literatuur onderbouwen waarom ik het niet heb gedaan...

Eens

Dat sociogram vond ik ook heel erg. Heb ik ooit, 30 jaar terug, , tijdens mijn opleiding wel eea over geleerd, maar toen al met een hoop waarschuwingen over hoe en wanneer je dat evt zou kunnen gebruiken, en vooral ook hoe en wanneer niet. Wat me ervan is bijgebleven: Liever niet, hooguit in complexe of ondoorgrondelijke groepen . Kijk extreem uit met de ‘negatief’ geformuleerde vragen ( ‘ met wie wil je niet in een groepje?) . Let op de privacy.

Nou. Al die regels werden geschonden door de lieve lerares. T klonk alsof ze dit standaard een paar keer per jaar deden, er waren ook ‘negatieve’ vragen en er was een hoop overleg tussen de kinderen. Idd brrrrr. ‘wie heb jij ingevuld bij ‘het minst aardig’???

Lampje

Lampje

16-12-2020 om 20:39

Afgehaakt

Ja, het sociogram kwam bij mijn zoon begin groep 4 aan de orde tijdens het 10-minuten gesprek. De leerkracht zuchtte diep en zei dat toch veel kinderen hem als onaardig hadden ingevuld. De moed zakte al in mijn schoenen; dat is een naar bericht over je kind. Vervolgens ging ze maar door over wat hij allemaal fout deed in de klas. Toen we uiteindelijk vroegen wat we zouden kunnen doen, zij op school, wij thuis, zuchtte ze nog dieper en zei dat ze geen idee had. Ik was er toen ook direct klaar mee. Wel klagen, niet willen meedenken over oplossingen. Kan het woord sociogram sindsdien niet meer horen en vond ook dat het in Klassen onveilig werd ingezet.

Lampje

Lampje

16-12-2020 om 21:19

Eens met Annaniem en Marsy

Met de opmerking van Annaniem over Annysa ben ik het eens. Ik vind het bewonderingswaardig dat ze nog zo goed scoort met alle onrust om haar heen, dat ze dan haar schoolwerk niet afkrijgt, lijkt me idd iets om bij te steunen, ipv het nog een extra probleem voor haar te maken (inclusief een lager schooladvies daardoor).

En MarSy; ook eens dat er meer gebruik gemaakt moet worden van wetenschappelijke inzichten, onder meer wat betreft bevorderen kansengelijkheid. Het lijkt nu soms alsof iedere school het eigen (al dan niet goede) wiel daarvoor aan het uitvinden is, wat veel tijd kost, terwijl er al veel onderzocht en bekend is. Zou mooi zijn als scholenbesturen en scholen daarin meer een lijn zouden trekken en van elkaar kunnen leren.

Anyssa

> Maar waar ik mij aan irriteer bij de juffen, hoe goed bedoeld ook, is dat ze dat Anyssa de teruggang in productie en resultaat verklaren door de thuissituatie. Wat kan een 11-jarige doen aan een zieke opa en instanties die zich bemoeien tussen het kind, moeder en de grootouders waardoor ze niet weet wat haar te wachten staat en zich gestresst en niet veilig voelt. In plaats van de arm om haar heen te slaan, geven ze haar er het probleem bij om er desondanks voor te zorgen dat het schoolwerk er niet onder lijdt. Het kind is 11.

Maar er was helemaal geen teruggang in resultaten! Volgens dat computerscherm in aflevering 2 goed begreep, dan lagen de LVS-resultaten boven de 90e percentiel.

Het kan best zijn dat ze door de thuissituatie een ander perspectief op zaken heeft gekregen en niet langer de motivatie kan opbrengen om niet-passend, zinloos huiswerk te maken waar ze niets van leert. Maar dat is toch geen reden om het kind naar niet-passend vervolgonderwijs te sturen waar het nog meer niet-passend, zinloos huiswerk gaat krijgen waar het niets van leert!

Het lijkt alsof de thuissituatie toch vooral een smoesje is om te zoeken naar de echte oorzaak (onderwijsaanbod). Stel je voor dat je een oorzaak vindt die bij jezelf ligt als leerkracht/school! Verschikkelijk! Eerst maar eens zoeken naar oorzaken waar we als leerkracht/school niets aan kunnen doen.

Bo

Bo

18-12-2020 om 11:56

wetenschappelijk denken?

Bijzonder dat sommigen een wetenschappelijke opleiding van leerkrachten zoveel meerwaarde toedichten. Het schoolbestuur van Anyssa's school vindt haar school en leerkrachten fantastisch en noemt de school een voorbeeld voor andere scholen.

Het CPB presenteerde recent dit onderzoek: https://www.nu.nl/binnenland/6097206/cpb-achterstand-kind-door-lager-inkomen-of-opleidingsniveau-ouders.html?redirect=1

Voor velen een open deur, maar niet voor deze wetenschappers die hoogst verbaasd reageerden op TV over de uitkomst van hun onderzoek. Dit was 20 jaar geleden al het geval en het is triest te moeten constateren dat er zo weinig is veranderd.

Nee de fout zit in het schoolsysteem, dat is zo onflexibel als het maar zijn kan. Leerlingen moeten zich aanpassen aan het systeem en dit zou andersom moeten zijn. Denk in kansen, talenten ipv te worden afgerekend op wat je niet kan.

Reageer op dit bericht

Als je wilt reageren moet je eerst inloggen of je aanmelden.

Aanmelden