Home » Forum » Klassen documentaire

klassen (documentaire)

Heeft je baby moeite met doorslapen?

Met deze tips heb je gauw weer een fijne dromer in huis!

109 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Kaaskopje
Lotte

Over te laag niveau en opstromen... dat zit mij nog steeds dwars. Onze oudste is daar helaas een goed voorbeeld van. Met de kennis van achteraf, hadden wij ons sterk moeten maken voor een hoger advies. Maar ja... wisten wij veel?? Ze had meer gekund, maar het lukte haar niet dat in haar cijfers te laten doorklinken. En wij waren niet "rijk" genoeg voor allerlei bijleshulp. Het ging fout op rekenen bij haar, ondergemiddeld op de basisschool. Haar algemene ontwikkelingsniveau was bovengemiddeld, havo.

Triva
Lotte

Dat heeft totaal geen zin als alle klassen vol zitten (zeker in Amsterdam en omgeving)

Lotte
@trivia

naar welke opmerking van mij verwees jij?

Tango
LWOO criteria loslaten

Beter nog zou zijn op alle VMBO basis en kader scholen LWOO in te zetten als dit nodig lijkt. En dan ook echt inzetten. Want wat is nu eigenlijk LWOO? Ik weet het na 2 jaar dat zoon het hier gehad heeft nog steeds niet. Iets dat willekeurig door de ene docent wel en door de ander niet wordt toegepast. En na 2 jaar ook ineens verdwijnt. Waardoor zoon echt in een gat viel, een veel grotere klas, geen extra begeleiding en opeens weer nieuwe vakken.
Bij mijn zoon is het LWOO niet de enige oorzaak van het uitvallen op school, dat weet ik ook. Maar een deel van de oorzaak zeker.
Waar ik over viel in het verhaal van Esma, is dat de juf haar ging uitleggen dat er een sociaal emotioneel onderzoek bij haar was gedaan terwijl dit meisje volgens mij helemaal niet begreep wat dat in hield. En omdat Esma, en dat komt mij heel bekend voor, geen vragen stelt zal ze dat nu nog steeds niet weten. En begrijpt ze dus niet waarom ze LWOO nodig heeft. Dan sla je dus naar mijn idee de plank mis. Je moet iets uitleggen op het niveau van het kind.

Triva
Lotte

"Maar als op basis van de eindtoets blijkt dat er te laag is geadviseerd, vind ik dat zo'n kind een kans verdient"

Deze... verdienen ja maar vaak geen plek meer...

Lotte
@trivia

daarom zou ik graag zien dat de toets weer in feb wordt afgenomen. (en eigenlijk dat ze kijken naar LVS gr 6-7-8). En dat dan het advies niet lager mag zijn dan wat uit die toets komt.
Want ik ken het probleem als advies in mei wordt bijgesteld omhoog en er geen plek meer is op de andere school.
Gelukkig wordt in onze stad de inschrijving en loting centraal gedaan. Ook in mei komen de scholen weer bijelkaar om de wisselleerlingen te kunnen plaatsen. En meestal gaat het dan wel goed. Scholen moeten ook ruimte houden voor de wisselleerling.
Vorig jaar waren van alle leerlingen (dus eerste ronde leerlingen en wisselleerlingen)96% geplaatst op school 1ste keus.
En uiteindelijk 99, 5% op scholen uit de top 3.
Al is het natuurlijk wel zuur dat 0.5% daar buiten viel.
Ik weet wel dat ouders dan apart worden gebeld door Vo. En dat ze dan nog een gesprek en rondleiding kunnen krijgen op de andere scholen.
Hier is dus een centrale loting. Omdat eerst Vo scholen zelf lotingen hielden en daardoor ouders als een gek door sjeesden na een negatieve uitslag naar de andere Vo school. (en er twijfel kwam te bestaan uit de zuiverheid van die aannames)
Na een rechtzaak ongeveer 15 jr terug, heeft de gemeente en de besturen besloten tot centrale loting/plaatsing.

AnneJ
Nablijven

Ook weer een goed nagesprek.
Als er geen maatwerk en passend onderwijs geleverd kan worden op scholen kun je het de ouders niet kwalijk nemen dat ze bijles organiseren.

Paul Rosenmoller pleit ervoor om leerlingen met diverse niveau's en achtergronden langer bij elkaar te houden.

Ook een paar ouders die tobben met een burnout.
Maar in de uitzending ook het gegeven dat samen thuis zijn ook speciaal kan zijn voor ouders en kinderen.

En inderdaad de uitspraken van de kinderen. En het enthousiasme voor de kinderen van de leerkrachten

Goede aflevering. Kan niet anders zeggen.

Lotte
@Tango

Wat is LWOO. Dat is moeilijk te zeggen. Want het hangt af wat er is afgesproken met de samenwerkingsverbanden.
Bij de 1 is dat een kleinere klas. Bij de ander wel in een grote klas maar bv met extra steunlessen.
Ik vind altijd dat de naam veel meer ondersteuning doet vermoeden dan dat er werkelijk is/kan gegeven worden.
Maar dat is eigenlijk altijd zo in het onderwijs.(jammer genoeg) En veel hangt samen met de financiering daarvan.

Taaldocent
AnneJ

Ik vond het ook een mooie uitzending. Corona heeft een ongekende weerslag op de hele samenleving en het vergroot de kansenongelijkheid.
Aangrijpend om te zien hoe de kinderen even op school waren om wat spullen te halen en dan eventjes het contact met de juf. Precies wat ze zei: niet teveel over nadenken :-(

"Paul Rosenmoller pleit ervoor om leerlingen met diverse niveau's en achtergronden langer bij elkaar te houden."

Dat klinkt heel mooi, maar als dat inhoudt dat alle leerlingen tot hun 15e ongeveer avo-onderwijs moeten gaan volgen wordt het toch een ander verhaal. Segregatie is iets anders dan onderkennen dat er verschillen zijn. Het is ingewikkelde materie. Schooladviezen zijn nu teveel gebaseerd op aannames, onderwijs dat eraan voorafgaat bestendigt de aannames.

AnneJ
Institutionele ongelijkheid: school

https://www.parool.nl/columns-opinie/het-onderwijs-maakt-lang-niet-van-e...

"Het belang dat wordt gehecht aan gelijke kansen, vindt zijn oorsprong in het meritocratische ideaal: verdiensten bepalen de maatschappelijke positie en niet iemands achtergrond. Iedereen die voor een dubbeltje geboren is, kan een kwartje worden via de juiste inzet en motivatie. Dit klinkt nobel, maar schijn bedriegt. De econoom Thomas Piketty spreekt over ‘meritocratische hypocrisie’ waarin de winnaars van het systeem worden verheerlijkt terwijl de verliezers de schuld krijgen van hun falen door hun gebrek aan arbeidsethos, wilskracht of talent."

"Het meerjarige, internationale Pisa-onderzoek van afgelopen november toont aan dat klasse en kleur grotendeels bepalend zijn voor het schoolsucces van kinderen en dus niet hun inzet of talent. "

Eigenlijk is het dus een wonder dat er nog zoveel talent vanuit een achterstandspositie komt bovendrijven.

Zonnehoed
Er is hoop

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2126422/utrecht-en-andere-grote-steden-...

“Utrecht en de drie andere grote steden pleiten voor een Nationaal Plan voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van leerachterstanden bij kinderen en jongeren. De wethouders van de G4 hebben hier grote zorgen over. Ze pleiten voor extra leertijd, meer begeleiding en uitstel van het selectiemoment voor de middelbare school. Daarnaast moet het lerarentekort worden aangepakt en is volgens de steden gelijke toegang nodig voor de peutervoorzieningen om vroege achterstanden te voorkomen.”

Syboor
Laatste aflevering

Alle kinderen zijn naar de middelbare school.
Anyssa is niet meer een lijdend voorwerp van de omgeving - iemand waarover gepraat wordt door volwassenen - maar iemand die hier eigen toekomst uitstippelt.

Er was geen reflectie op de schooladviezen in deze aflevering. We komen niet te weten in wat voor brugklas de kinderen terecht gekomen zijn en wat voor op- of afstroommogelijkheden ze hebben op de school waar ze geplaatst zijn. De drie kinderen met een combinatieadvies, zijn die in passende brugklassen terecht gekomen, of op hun 'laagste' niveau? Na 6 afleveringen zijn we als kijkers nog steeds onwetend over de waarde van die combinatieadviezen.

Houd komenskypost.nl in de gaten, daar komt vast deze week nog een analyse van deze aflevering.

tsjor
Zonnehoed

Er zijn een paar veranderingen op komst waar ik mijn hoop op heb gevestigd, maar die staan niet zomaar in dit artikel.
Ik hoop dat het een goede ontwikkeling is als ze de pabo splitsen in opleiding voor jongere kinderen en oudere kinderen; ik hoop dat het meer mensen zal trekken en ik hoop dat er dan ook meer expertise komt op specifieke onderdelen. Maar ik hoop ook dat mensen zich dan daarna kunnen bijscholen als ze dat willen, dus dat het geen eindstation is, maar een startpositie.
Ik ben wel blij dat ze de selectie later willen gaan doen, maar ik hoop niet dat het een verlengde basisschool wordt. Het experiment met 10-14 school bijvoorbeeld. Het klinkt leuk, ik ben ook benieuwd wat eruit komt. Maar ik vind het tragisch dat we straks kinderen tot 14 jaar op de basisschool hebben.
Er zijn andere experimenten die mij veel eenvoudiger lijken, bijvoorbeeld de verlengde brugklas (ik had indertijd 2,5 jaar burgklas); of het organiseren van veel meer mogelijkheden om vakken op verschillende niveaus af te sluiten. Maar liefst wel op een middelbare school, waar vakdocenten zijn.

Tsjor

tsjor
Wat ik mooi vond

was om te zien hoe Anyssa haar schooltijd dubbel benutte: en om te leren en om te observeren hoe een juf werkt, omdat ze dat later ook wil worden.

Tsjor

Kaaskopje
Klassen in Op1
Phryne Fisher
Slikken

Niemand anders die even met een brok in zijn keel zat toen Anyssa voor het eerst in haar leven bij haar moeder zou gaan wonen, oma daar vervolgens boos over werd, en ze met haar spulletjes in twee Actiontassen alleen moest verhuizen?
Ik denk wel dat ze er komt, zo’n positief ingesteld meisje.

Kaaskopje
Tsjor

maar ik hoop niet dat het een verlengde basisschool wordt.===

Mijn voorstel: iedereen gaat naar het voortgezet onderwijs naar een "neutrale" brugklas. Daarna krijgen ze een advies op basis van uitkomsten in dát jaar. Daarna gaan ze opnieuw naar de brugklas van de bij hen passende school. Dus 1+1+2+3+4+enz.. Alle leerlingen lopen een jaar vertraging op, dat is wel zo eerlijk en dat mag ze nooit aangerekend worden.

AnneJ
Ja mooi

Wat ik ook mooi vond om te zien was dat het de -alleenstaande- moeder van Gianni lukte, in coronatijd dat wel, dat hij 9 maanden binnen bleef, om te voorkomen dat hij in foute situaties terecht kon komen.

Verder was het 'nablijven' ook weer interessant. Een directeur van iets die pleitte om nou weer eens niet van alles om te gaan gooien, zoals een 'verlengde brugklas' of zoiets, maar rechtstreeks in te zetten op kwalitatief beter taal en rekenen. In alle klassen.

En verder ben ik het al weer een beetje vergeten. Het ging geloof ik ook over het bijscholen van de leerkrachten die blijkbaar toch niet echt begrijpen hoe ze de kansen van 'hun' kinderen zelf in de weg kunnen zitten.

https://www.human.nl/klassen/kijk/nablijven.html

Pagina's

Begrijpend lezen: zo wordt het weer leuk

Lees hier tips voor thuis om je kind erbij te helpen.