21 juni 2014

Dossier | Kleuterdossier

Artikelen over kleuteren, doorkleuteren, en kleuterverlenging.

Altijd weer een heikel onderwerp: moet je een kind nu wel of niet groep 2 laten overdoen? Tot nu toe publiceerden we daar de volgende artikelen over:

1. Versnellen of doorkleuteren?

2. Van groep 2 naar groep 3

3. Kleuters zijn geen schoolkinderen

4. Kleuters leren anders

5. Doorkleuteren = doubleren

6. Wetenschappelijk onderzoek

7. Alsnog naar groep 3

8. Wie heeft het laatste woord?

9. Hoe te handelen bij conflicten?