Home » Forum » Ouders en school » Daling instroom vmbo

Daling instroom VMBO

402 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Alison
Niempje77

Heb je dit gelezen https://www.ouders.nl/columns/m-jaar-het-idee ? Zoiets bedoel jij?

Niempje77
Nee

Dat artikel gaat over na het VMBO. Mijn idee zou meer zijn na de basisschool. Gewoon echt wat meer tijd voor de basis.

Alison
Middenschool

dus. Dat heb ik altijd een goed idee gevonden mits aangepast op het kind. Er zijn kinderen die de basisschool zat zijn en die gewoon een vak willen leren. Maar voor veel kinderen zou de middenschool prima zijn.

Niempje77
Niet precies

Ik bedoel niet precies de middenschool (zoals die nu regelmatig wordt voorgesteld), al zou dat wel een oplossing kunnen zijn en zou ik zoiets ook prima vinden.

Het middenschool principe dat ik ken, begint vanaf een jaar of 10 en omvat eigenlijk de laatste twee klassen van het po en de eerste 2 van het vo. Daarna zou het aan moeten sluiten bij het vo.

Wat ik hierboven bedoelde was dat de minder sterke leerlingen (en dan bedoel ik niet niveau praktijkonderwijs, maar meer Basis, Kader en lage T uitstroom) wel de basisschool afmaken en ook doorstromen, maar dan meer naar een algemene variant van het VMBO, waar ze gewoon extra de tijd krijgen voor de basis en waarmee ze ook nog zouden kunnen doorstromen naar mavo/havo.

Nu is het zo dat als je niet tot je recht komt op de basisschool en uitstroomt naar basis of kader, je eigenlijk al bijna niet meer op kunt stromen naar theoretisch onderwijs.

Je gaat op het VMBO wel verder met wiskunde en engels, maar krijgt opeens al veel minder theorie en meer praktijk. Voor sommige kinderen is dat fijn. Je hebt ook veel kinderen die juist met dat extra stapje best theoretisch onderwijs kunnen volgen. Of ouders die voor hun kind meer mogelijkheden willen openhouden.

Daarom bedoel ik meer een school die nog algemeen is en voor zou kunnen bereiden op TL/Havo, gewoon om mogelijkheden open te houden.

Er bestaan schakelklassen/kopklassen voor kinderen met een buitenlandse achtergrond die eigenlijk meer zouden kunnen, maar die door de taal gewoon nog een achterstand hebben. De kinderen daar kunnen na dat jaar doorstromen naar een reguliere brugklas.

Stel dat je ook iets dergelijks hebt voor kinderen die hier gewoon zijn opgegroeid, maar waar het nu nog niet lukt? Zittenblijven is niet de oplossing wordt al vaak gezegd. Toch zijn er best veel kinderen die als ze wat meer tijd hebben, die basis best eigen kunnen maken. Zouden we niet gewoon twee algemene jaren kunnen hebben die eigenlijk net wat meer aansluiten op de basisschool. Waar de echte basisvaardigheden prioriteit krijgen en ook wel wat wordt gedaan met vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie? Dat de kinderen bijvoorbeeld na die twee jaar alsnog in de tweede van tl of havo kunnen instromen?

Ik denk maar hardop, maar gewoon om de kansen open te houden, omdat dat blijkbaar een reden is dat veel mensen hun kind liever niet naar het vmbo willen hebben.

tsjor
Trivia

"Wat stel je je voor van een algemene MBO wat geen Havo is? Pas daarvoor op want je hebt als MBO'er vooral kans om HBO te halen als het HBO een verlengde van je MBO is. Anders zijn je kansen klein (of je moet een echte Havist zijn die per ongeluk op het VMBO is terecht gekomen)."
Ik geloof dat ik je niet goed begrijp: als MBO-er kun je HBO doen als het in het verlengde ligt van je beroepsopleiding, maar als havist kun je zo HBO gaan doen? Ik kan me toch echt wel iets voorstellen bij een VMBo-er die daarna 2 jaar de kans krijgt op een algemenere MBO om daarna HBO te gaan doen. De eisen en examens kunnen hetzelfde zijn als die van de HAVO.
Het verschil is wel, dat ze niet meer naar een middelbare school gaan. De meesten zijn al minstens een jaar ouder. Het kan zijn dat je met niveaus moet werken (niet iedereen kan HAVO-niveau halen na 2 jaar) en dat je meer moet doen aan beroepsoriëntatie. Maar net als havisten en VWO-ers krijgen ze dan de kans om een definitieve beroepskeuze, met bijpassende opleiding, iets langer uit te stellen. Voor wie dat wil natuurlijk. De mogelijkheid van een beroepsgerichte MBO kan altijd blijven.

Tsjor

tsjor
Steun

Ik denk dat we vooral Mirjam moeten steunen in haar pleidooi om het diploma van een VMBO als startkwalificatie te laten gelden. Serieus: er zitten verder geen sancties op en er zijn verder geen voordelen aan verbonden, behalve dan dat je aangepakt kunt worden als je daarna een uitkering nodig hebt.
Ik denk dat het in de hoofden van mensen veel uit zou maken.

Tsjor

Niempje77
Vorm ondergeschikt

De vorm is wat mij betreft trouwens wel ondergeschikt. Of het nu een variant zou zijn met een verlengde basisschool, een middenschool, schakelklassen of een 3 jarige 'lavo' die aansluit op TL, het gaat mij om het principe.

Volgens mij lees ik op dit forum steeds dat we de mogelijkheden voor onze 12-jarigen nog open willen laten. Ook lees ik dat het beroepsgerichte vmbo eigenlijk toch niet echt voorbereid op het mbo zoals je soms zou willen. En eigenlijk zijn er toch ook best veel mensen die het vmbo als restant zien. Dat zou toch niet moeten?

Gevolg is bovendien dat veel kinderen die nu eigenlijk op de grens van kader/tl zitten, toch naar tl gaan. En veel kinderen die op de grens van tl/havo zitten, liever havo proberen. Begin van dit onderwerp was dat er veel meer kinderen naar havo/vwo gingen. In sommige plaatsen gaat nog maar 40% naar de verschillende vormen van vmbo. Ik denk dat je op die manier ook de havo en het vwo degradeert. Dat lijkt me ook weer niet wenselijk, vandaar dat ik zoek naar een variant die recht doet aan een bepaalde groep kinderen en waar ze mogelijkheden open houden.

tsjor
Niempje77

Het is niet effectief om kinderen die op de basisschool de basisvakken niet onder de knie hebben gekregen nog langer op de basisschool te laten zitten. Je ziet het nu bij al het gedoe rond de rekentoets: het basisschoolniveau op de middelbare school opkrikken helpt dus niet.
De investeringen moeten echt in groep 3 en 4 van de basisschool worden gedaan.

Tsjor

Niempje77
Verschil van mening

Dat is dan een verschil van mening. Ik denk juist dat het heel effectief zou kunnen zijn. Heeft voor mijn gevoel ook deels met het basisonderwijs te maken. Zoveel extra’s, dat de kern soms zoek raakt. Ik zie dat bij een van mijn kinderen, maar kom ook op best veel scholen en dan krijg ik de indruk dat veel kinderen er baat bij zouden hebben. Niet iedereen is even vroeg rijp, maar daar kun je anders over denken.

Niempje77
Aanvulling

"Het is niet effectief om kinderen die op de basisschool de basisvakken niet onder de knie hebben gekregen nog langer op de basisschool te laten zitten."

Overigens dacht ik mede daarom dus ook wel aan doorstroom, maar dus wel aan het extra oefenen van de basisvaardigheden. Bij sommige kinderen zal dat geen nut hebben. Maar je hebt basisscholen die niet echt in steken op die basisvaardigheden of kinderen die gewoon meer tijd nodig hebben 'om te rijpen'. Die kinderen worden nu op 12-jarige leeftijd op basis/kader geplaatst en kunnen al bijna niet meer doorstromen. Hier in de buurt heb je geen kader/tl brugklassen, tussen kader en tl zit echt een gat.

Als ik kijk in mijn omgeving. Mijn middelste zit nu op vmbo-tl. Bij hem is in groep 8 een soort van dyslexie vastgesteld. Aanbod is daar nooit op aangepast en een bepaalde basis heeft hij daardoor nooit gehad. Hij loopt nu nog tegen die achterstanden aan.

Mijn jongste zit nu in groep 8. Bij haar in de klas zitten kinderen die keurig de rekenmethode volgden, maar die vorig jaar nog uit een groep 6 boek rekenden. Die kinderen moeten worden klaargestoomd voor het vo en werken nu uit groep 7 en 8 boeken door elkaar heen, om alles maar wel een beetje gehad te hebben. Die kinderen gaan uitstromen naar basis/kader, terwijl ze de basisstof af hebben moeten raffelen.

Mijn oudste zit nu in 4 vwo. Op de basisschool heeft zij nooit iets aan werkwoordvervoeging gedaan. Ook zinsontleden is nooit aan bod gekomen. Voor haar geen probleem, zij pakte het in de brugklas gemakkelijk op, maar ik denk serieus dat er veel kinderen zouden zijn die wel baat hebben bij een verlengd aanbod van de basisstof.

De rekentoets zou ik daar niet bij willen halen, volgens mij zit dat meer in de toets en in de wijze dat scholen die stof aanbieden.

Tango
Niempje

Zoon zit dus op VMBO basis en toevallig had ik het er net met hem over dat bijna alle kinderen uit zijn klas al 13 zijn, de meeste waren dat zelfs al toen hij in augustus/september hier op school kwam. Wat dus wil zeggen dat de meeste al een extra jaar basisschool hebben gedaan (ergens zijn blijven zitten).
Voor onze zoon zou nog een jaar extra basisschool echt niet fijn zijn geweest, hij heeft daar genoeg op zijn tenen gelopen en dat hoor ik van andere ouders uit zijn klas ook terug. Dus, nee, het lijkt mij geen oplossing, uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

wil40
Liever eenvoudiger opstromen.

Afstromen is eenvoudig, opstromen moeilijk.

Eenvoudiger opstromen, eventueel versneld, op Vmbo qua niveau's en van TL naar Havo zou meer kansen bieden.
En meer uitdaging voor de leerling.

Scholen stimuleren dat niet genoeg naar mijn idee, de slagingspercentage's zijn belangrijk.
Ook examen kunnen doen per vak, op verschillende niveau's kan een oplossing zijn.

Triva
niempje

Heb jij je wel verdiept in de eerste twee jaar basis/kader? Net zoveel theorielessen en praktijklessen als op de havo hoor. Verder zijn ze daar veel beter in mijn kind met een flinke achterstand bijspijkeren dan op de basisschool. Binnen 2-3 jaar naar 2f met een achterstand van 1,5 jaar of meer in maart groep 8 dus 1f op gemiddeld. Haal deze kinderen zo snel mogelijk vd basisschool en zet er 15-18 van bij elkaar en je kunt stappen maken. Kiezen voor je beroep hoeft helemaal niet met 12.

Niempje77
Ja

Ja, daar heb ik mij in verdiept. Het onderwijs is mijn werk en ook privé heb ik te maken met basis/kader. En ik benoem alleen wat ik zie en waarvan ik denk dat veel (niet alle) kinderen baat bij zouden hebben. Prima dat jullie er anders over denken. Al ben ik dan wel heel benieuwd naar jullie oplossingen, want dit topic laat toch echt iets zien.

tsjor
Niempje77

'tussen kader en tl zit echt een gat.' Nee, daartussen zit normaal gesproken GT, gemengd theoretisch. Maar het kan zijn dat dat geen vorm gekregen heeft op de school die jij kent.
Verder deel ik je desastreuze analyse van wat kinderen op de basisschool geleerd hebben, alleen is het vermogen om te leren van kinderen tot een jaar of 8 zoveel groter dan daarna, dat het echt goed zou zijn om de problemen terug te leggen bij de basisschool voor wat betreft de basisvaardigheden als rekenen en taal.
Iedereen weet dat het realistisch rekenen een dramatische mislukking is en de rekentoets die daarbij hoort idem dito. Nu nog de verandering daarin. En scholen kunnen dat zelf doen (het komt niet van de overheid). Iedereen weet dat fysiek schrijven, spelling en zinsontleding relevant is voor taalontwikkeling.
Voorlopig zou ik het erop houden, dat het basisonderwijs, dat daarvoor bestaat en gesubsidieerd wordt, die taken weer op zich neemt.
Dat betekent ook dat ouders die graag van alles op school willen over sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling etc., dat die een stapje terug moeten doen, dat wil zeggen dat dergelijke wensen niet bij school komen te liggen, maar bij de ouders zelf.
Sinterklaas, kerstmis, pasen, de geboorte van een broertje of zusje, verjaardagen etc., dat zijn allemaal zaken die primair in het huisgezin mogen liggen. Leuk als de school daar iets educatiefs mee doet, maar koekjes bakken, lokalen versieren etc. mogen ouders thuis doen als ze dat willen en niet op school.
In mijn tijd kwam Sinterklaas helemaal niet op school, je mocht de volgende dag alleen iets later naar school om even met je cadeautjes te spelen. Sinterklaas kwam wel op het werk van mijn vader. Met het grote boek. En een cadeautje. Spannend! Maar eigenlijk wel erg leuk. Ik heb het daarna maar 1 keer meegemaakt dat het op het werk werd gevierd voor de kinderen.

Tsjor

Bo
Tsjor

Eens, maar om echt een kwaliteitsimpuls aan het basisonderwijs te geven moeten de klassen echt kleiner. In mijn omgeving zitten alle scholen bomvol met 30+ kinderen. Dan wordt het gewoon lastig met al die niveaus en problematiek bij elkaar.

Verder is GT volgens mij volslagen mislukt. Dit wordt hooguit op vakcolleges nog aangeboden maar niet op gewone scholengemeenschappen. Zelfs niet bij degene die basis t/m vwo aanbieden.

Kaaskopje
Tsjor

Dat Sinterklaas niet bij jou op school kwam is niet standaard. Je bent geloof ik iets ouder dan ik, maar ik weet niet beter dan dat Sint met Piet in de klas kwam. In 1969 in Amsterdam, in 1970 in het dorp waar ik toen naar school ging. In 1972 zelfs bij mij thuis, omdat ik niet op school kon zijn, omdat ik een lens kwijt was en geen bril had.

Wat betreft zaken waarvan je vindt dat die bij de ouders liggen, in de ideale wereld, hoort dat inderdaad bij de ouders te liggen, maar het kan geen kwaad daar als school ook aandacht aan te besteden. Ik constateer dat een deel van jongeren in onze bevolking nogal wat vindt van onze samenleving en dat is niet bepaald positief. Het lijkt mij dus juist zaak om buiten de ouders om aandacht aan een aantal onderwerpen te besteden, waardoor de jeugd verder leert kijken dan het gezin of de kleine eigen omgeving. Maar ook creativiteit wordt niet altijd aangemoedigd door ouders. Koekjes bakken vind ik zelf ook niet noodzakelijk. Maar soms is 'leuk' ook een goede reden.

Niempje77
Reactie op Tsjor

Volgens mij ben ik het op de meeste punten met je eens. Alleen niet met het idee dat GT echt tussen kader en TL in zit, tenminste niet zoals het vaak wordt aangeboden. Overigens worden hier in de regio niet eens GT adviezen gegeven, maar dat verschilt natuurlijk per regio. Ook daar zou op een andere manier invulling aan gegeven kunnen worden, om dat gat wat er naar mijn idee (en dat is echt niet gebaseerd op 1 school) is op te vullen en een overgang mogelijk te houden.

Iemand anders schreef dat zijn of haar kind echt niet langer op de basisschool zou moeten blijven en dat was ook echt mijn idee niet. Ik ben het ook met Tsjor eens dat de kinderen op een basisschool veel leerbaarder zijn en dat daar eigenlijk een probleem moet worden opgelost.

Ik denk dat dat niet puur in de omvang van de klassen zit. In 'grootmoederstijd' hadden ze ook megaklassen en daar werd een en ander gewoon naar binnen gestampt. Tegenwoordig vinden we stampen op veel scholen bijna zielig. Alles moet leuk zijn. En ik hoef echt niet terug naar de tijd van de houten tafeltjes en klassen met 50 kinderen die allemaal samen de tafel van 6 opdreunen. Ik ben zelfs een groot voorstander van maatwerkonderwijs, maar ik vind dat we nu zeker op basisscholen vaak te veel doorslaan in dat het leuk moet zijn.

Kijk naar het rekenonderwijs. Staartdelingen en cijferend rekenen rekenen komen op veel scholen niet eens meer aan bod. Rijtjes sommen met steeds maar herhaling zitten er ook steeds minder bij. De rekenboekjes zijn vaak kleurrijk, met veel plaatjes en veel afwisseling. Realistisch rekenen is lang de trend geweest. Met staartdelingen leerden kinderen maar een trucje en hadden veel kinderen geen idee wat ze nu eigenlijk deden en met realistisch rekenen zou dat inzicht wel komen. Zo zijn veel sommen nu ingericht. Erg talig ook vaak, maar het trucje wordt er niet meer ingestampt

En kijk naar de school van mijn kinderen. Daar worden de zaakvakken niet meer apart aangeboden, maar alles is geïntegreerd in IPC. Heel leuk allemaal. Ze hebben nu thema kermis en zijn gezellig met de hele klas naar het speelklokkenmuseum geweest en zo is er bij ieder thema wel iets. Het zijn hele leuke thema's als je je wilt verdiepen, maar de basis ontbreekt. Een fatsoenlijk beeld van de geschiedenis heeft mijn jongste nooit geleerd. De basis van aardrijkskunde en biologie evenmin. Mijn oudste heeft destijds Topondernemers gebruikt en ook die kwam zonder een fatsoenlijke basiskennis van de basisschool.

Topografie kreeg ik destijds vanaf groep 5 wekelijks. Mijn oudste heeft op de basisschool nooit topo mee naar huis gehad en mijn jongste 2 slechts 4 keer per schooljaar. Ja, je kunt tegenwoordig heel simpel opzoeken waar een plaats ligt en hoeft niet alles uit je hoofd te weten, maar kom op, mede door dat topografie heb ik wel leren leren en met huiswerk omgaan. Bovendien is dat iets waar niet veel inzicht voor nodig is en mijn neefje die vervolgens Basis ging doen, kon ook tienen halen voor topo.

Nederlands is op de school van mijn kinderen helemaal een ramp. Zinsontleding hebben alle drie mijn kinderen (verschillende basisscholen) nooit gehad.Werkwoordspelling af en toe tussendoor. Pas in de brugklas kwamen die dingen bij mijn oudsten (TL en VWO) meer aan bod en toen bleek ook dat het niveau van de basisscholen erg uiteenliep, want er zijn echt ook wel basisscholen die die kern wel bieden.

Hier op school zie ik dat de basis nauwelijks wordt aangeboden. Ik zie het bij mijn eigen kinderen, maar ook bij andere kinderen op dezelfde school. Er zijn best veel kinderen die vanaf groep 4 al bijles (buiten school om) krijgen, omdat het aanbod van school niet toereikend is. Ik ken een kind op deze school dat 2 cito-niveaus omhoog ging, toen zijn ouders een kwartiertje per dag met hem gingen zitten. Een ander jongetje kreeg in groep 7 nog een voorlopig basisadvies vanwege zijn lage cito-scores en nadat zijn moeder 16 weken 1 uur per week een student heeft ingehuurd voor bijles, haalde die jongen in groep 8 uitsluitend I en II-scores.

Hier toevallig een ouderpopulatie die er vrolijk op in kan huren, maar ik gun gewoon ieder kind een kans op die basis. En dan heb je gelijk dat dat eigenlijk aan de basisscholen is. Misschien kampen de vmbo-scholen wel voor een groot deel met een probleem dat in het basisonderwijs is gecreëerd. Ik gebruik namelijk wel de basisscholen van mijn kinderen als voorbeeld, maar weet dat het breder speelt.

Terug op het topic. Ik zou gewoon willen dat mijn kinderen als ze een jaar of 15/16 zijn een fatsoenlijke basis hebben. En misschien daarom wel mijn idee, maar natuurlijk zou het ook mijn voorkeur hebben als de kinderen die basis leren waar het hoort en dan zouden de vmbo-scholen verder kunnen gaan vanuit die basis. Voor mij was dat echter wel een reden waarom ik hoopte dat mijn zoon TL kon gaan doen toen het hing tussen kader en TL.

Overigens merkte iemand op dat je op basis/kader net zoveel theorie krijgt in de eerste twee jaar als op havo, maar hier in de regio gaat dat niet op. Ik heb nogmaals de verschillende urentabellen bekeken, maar bij de vmbo scholen die ik bekeek, stond er de eerste 2 jaar gemiddeld 8 uur praktijkonderwijs op het rooster, los van gym, tekenen en dat soort dingen.

@nnemoon
Op school van zoon gaat het heel anders!

Op heel veel scholen hoor je dat B/K bij elkaar zitten, bij zoon zit B juist apart en K/T zitten juist bij elkaar.

VMBO-B heet hier @VMBO. Hier staat de individuele leerling centraal. Klassen met hooguit 15 leerlingen met extra aandacht voor Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Volgen daarnaast een vakcollege (praktijk) van 10 uur per week. Door de kleine groep ziet mentor heel goed als een leerling meer aan kan, dit wordt gelijk bij het eerste rapport al besproken. Dus opstromen als dat mogelijk mocht zijn is geen enkel probleem.

Daarnaast is het M@VO, dit bestaat uit VMBO-TL, VMBO-GL en VMBO-K. In klas 1 en 2 spelen de verschillende leerwegen nog geen rol, alles zit door elkaar. Leerlingen krijgen de kans om te kijken welke leerweg het beste bij hen past. Wat wil een leerling en wat kan die. Zij volgen een junior college van 6 uur per week. Opstromen kan hier ook weer want na 2 jaar M@VO is het mogelijk om naar H@VO3 te gaan. In deze klas worden leerlingen voorbereid op de profielen van het HAVO.

Pas in klas 3 is het niveau dus pas bepaald.

M Lavell
Ik reken je niks persoonlijk aan

"Jo: "Je kunt natuurlijk mijn uitspraak uit zijn verband gaan rukken...."
Dat klinkt alsof ik een agressieve daad heb gepleegd.

Ik heb een door jou geciteerde uitspraak over het mbo tegen gesproken. Meer deed ik niet.

"Maar realiseer je dat voor de uitvoer van werkzaamheden bedacht of uitgevoerd door HBO-ers en Universitair geschoolden ook MBO-ers aan te pas komen. Een architect kan op zijn tekentafel iets prachtigs ontwerpen, maar hij heeft wel "voetvolk" nodig om dit plan te realiseren."
Ik vind dat heel denigrerend klinken. Alsof onze maatschappij een kastenmaatschappij is waar het "voetvolk" ook een functie heeft.
Oh ja, ik reken je die uitspraak niet persoonlijk aan. Ik ken je niet. Misschien heet je niet eens jo. En wat je beweert is bepaald niet van jou maar hoort tot de reeks van gemeenplaatsen over het beroepsonderwijs.

De werkelijkheid: Vmbo-ers noem je al niet. Het gaat hier wel over hen.
Het werk dat architecten veroorzaken wordt vaak door niet specifiek opgeleide mensen uitgevoerd: Bouwvakker is geen beschermd beroep. Aannemer ook niet. Of tapijtlegger. Of... noem het maar.

Oh nog wat: zelfs architecten hebben niet altijd een diploma.

Ondertussen: lees wat Braam zegt over verdringing #84.
Dat is precies wat er aan de hand is.
Vmbo en mbo lijden niet aan onderwaardering door ouders of leerlingen, maar door de maatschappij.

Kaaskopje
Miriam

Vmbo en mbo lijden niet aan onderwaardering door ouders of leerlingen, maar door de maatschappij.===

Ook door ouders, zeker als het ouders zijn die zelf hoger geschoold zijn, of in chiquere kringen verkeren. Het is dus en/en.

Kaaskopje
Annemoon

Mijn dochter had misschien wel baat gehad bij de school van je zoon. Ze kreeg het op haar school niet voor elkaar om over de hobbel voor opstromen te komen, qua intelligentie had het wel gekund. Voor mij is veel achteraf-inzicht.

M Lavell
Dat zijn er niet zoveel

" Ook door ouders, zeker als het ouders zijn die zelf hoger geschoold zijn, of in chiquere kringen verkeren. Het is dus en/en."
Dat denk je maar.
Het verklaart bovendien op geen enkele manier de vermeende stijging van de terugloop van het vmbo.
De chique kringen worden namelijk niet steeds groter.
Dat blijft toch maar een klein clubje waarvan bovendien het merendeel helemaal geen kinderen (meer) heeft.

Triva
reactie Niempje

'Mijn jongste zit nu in groep 8. Bij haar in de klas zitten kinderen die keurig de rekenmethode volgden, maar die vorig jaar nog uit een groep 6 boek rekenden. Die kinderen moeten worden klaargestoomd voor het vo en werken nu uit groep 7 en 8 boeken door elkaar heen, om alles maar wel een beetje gehad te hebben. Die kinderen gaan uitstromen naar basis/kader, terwijl ze de basisstof af hebben moeten raffelen.'

Vreemde methode aangezien je naar b/k gaat met zeker een jaar achterstand op rekenen dus waarom moet je in 1 jaar boek 7 en 8 doorworstelen? Je zit niet voor niets onder mavo-niveau dus je moet een achterstand hebben.

'Wat ik hierboven bedoelde was dat de minder sterke leerlingen (en dan bedoel ik niet niveau praktijkonderwijs, maar meer Basis, Kader en lage T uitstroom) wel de basisschool afmaken en ook doorstromen, maar dan meer naar een algemene variant van het VMBO, waar ze gewoon extra de tijd krijgen voor de basis en waarmee ze ook nog zouden kunnen doorstromen naar mavo/havo.' en 'Overigens merkte iemand op dat je op basis/kader net zoveel theorie krijgt in de eerste twee jaar als op havo, maar hier in de regio gaat dat niet op. Ik heb nogmaals de verschillende urentabellen bekeken, maar bij de vmbo scholen die ik bekeek, stond er de eerste 2 jaar gemiddeld 8 uur praktijkonderwijs op het rooster, los van gym, tekenen en dat soort dingen.'

Dat is hier dus gewoon. Blijkbaar heb jij alleen ervaring met een vakschool dus bijv voor bakkers. Hier heb je dus echt net zoveel theorie en prakijkuren als op Havo, heb het al meermaals gecheckt. Ik ben niet zo onder de indruk van de manier van lesgeven op het PO voor dit niveau tussen de andere kinderen. Zoals ik al zei, mijn zoon had in maart groep 8 1,5 jaar achterstand op rekenen, dus op 1F en binnen 3 jaar had hij 2F. Ook met taal heeft hij een flinke achterstand ingehaald.

Pas in de derde en vierde krijgen ze veel praktijk want daar doen ze dus ook examen in, praktijk en vier theorievakken.

' Nu is het zo dat als je niet tot je recht komt op de basisschool en uitstroomt naar basis of kader, je eigenlijk al bijna niet meer op kunt stromen naar theoretisch onderwijs. '

Net zoals dat MBO'ers voordeel kunnen hebben met praktijkvakken op het HBO tov de Havisten hebben Kaderleerlingen een voordeel tov de mavisten op het MBO. Je kunt in principe ook gewoon met kader naar MBO4.

'Topografie kreeg ik destijds vanaf groep 5 wekelijks. Mijn oudste heeft op de basisschool nooit topo mee naar huis gehad en mijn jongste 2 slechts 4 keer per schooljaar. Ja, je kunt tegenwoordig heel simpel opzoeken waar een plaats ligt en hoeft niet alles uit je hoofd te weten, maar kom op, mede door dat topografie heb ik wel leren leren en met huiswerk omgaan. Bovendien is dat iets waar niet veel inzicht voor nodig is en mijn neefje die vervolgens Basis ging doen, kon ook tienen halen voor topo.'

Mijn zoon haalde ook tienen voor topo met als gevolg een gemopper van zijn klasgenoten omdat hij het vanwege zijn dyslexie mondeling mocht doen. Hij is vele malen gelukkiger op de middelbare waar hij uitsteekt boven de rest.

Bo
eigen ervaring

Zo zie je maar hoe iedereen redeneert vanuit eigen ervaring.

"Topografie kreeg ik destijds vanaf groep 5 wekelijks. Mijn oudste heeft op de basisschool nooit topo mee naar huis gehad en mijn jongste 2 slechts 4 keer per schooljaar. "

Mijn jongste zit in groep 5 en krijgt vanaf dit jaar elke 2 weken een topo toets mee naar huis. Niet elke school is dus zoals jullie school. Overigens hecht ik hier dan niet veel waarde aan, hiervoor kan iedereen een goed cijfer halen met een beetje inzet.

En inderdaad wat Triva ook zegt: als je basis niveau hebt dan heb je uitstroom groep 6 behaald. Het is een illusie om te denken dat iedereen de einddoelen groep 8 behaald. Sommige kinderen hebben jaren op hun tenen gelopen en zijn gebaat bij een andere leeromgeving. Net zoals dat voor sommige VWO'ers geldt die zich op de basisschool hebben verveeld.

Kaaskopje
Miriam

Nee, dat denk ik niet alleen maar. Ik heb dat nagevraagd. Dat deze kringen niet alléén verantwoordelijk zijn voor de terugloop op het vmbo spreek ik niet tegen. Ik versta onder chique hoogopgeleide kringen, kringen van mensen met een zeer goed inkomen en met een goede hbo of wo opleiding. In die kringen wordt er alles aan gedaan om kind uit het vmbo/mbo te houden, het wordt regelmatig als gênant gezien als kind daar op zit. Daaronder zit een laag met minder hoge maar goede inkomens, die zich ook graag distantiëren van vmbo en mbo, niet alleen vanwege de kansen, maar ook vanwege leerlingen uit een bevolkingsgroep, dus kind moet ook naar hoger onderwijs. Het vmbo heeft een slechte naam, waardoor ouders, als het betaald kan worden, alles op alles zetten om kind in een hogere opleiding te krijgen.

M Lavell
vmbo is niks

" Ik versta onder chique hoogopgeleide kringen, kringen van mensen met een zeer goed inkomen en met een goede hbo of wo opleiding. "
Dat is nog steeds een minderheid.

Maar eigenlijk: ik spreek elke suggestie dat er sprake is van onderwaardering van het vmbo wegens minachting volgaarne tegen.
Om het simpele feit dat een reële waardering van het vmbo, namelijk dat je er niks aan hebt, de juiste is.

Met vmbo kun je niks. Het wordt pas wat als je mbo doet.
Maar dat kan ook met (3 jaar) havo of vwo.

bieb63
Ja en nee miriam

Het vmbo is niets, want geen sk. Maar dat is dus ook niet de opzet. De opzet is een voorbereiding op het mbo. Dus dat moet je in die zin gekoppeld zien. En met mbo heb je wel wat. Dat je met 3 havo ook naar mbo kan staat daar los van. Dat kan, maar is nomaliter niet het van te voren beoogde doel.

wil40
Havo 3.

Met Havo 3 stroom je in op Mbo niveau 2.
Of je moet een overgangsbewijs hebben naar Havo 4, dan kan je naar niveau 3 of 4.

Een VmboT diploma geeft sowieso toegang tot niveau 4.
En er is in ieder geval een eerste diploma.

Dus met Havo 3 diplomaloos de school verlaten zou mijn voorkeur niet hebben.

Kaaskopje
Mijn dochter

Is ook diplomaloos op het MBO terechtgekomen en hoopt dit jaar af te studeren op het HBO. Beter laat dan nooit.

Pagina's